statystyki-w-crm

Zarządzanie finansami odbywa się w Livespace w ramach sprzedaży. Tam dodajemy przychody i określamy ich właściwości. W tym artykule opisujemy dodawanie przychodów i kosztów, przydzielanie rabatów, tworzenie grup produktowych i cennika, porównywanie planów i rzeczywistości oraz analizowane danych sprzedażowych w ramach jednego procesu, klienta i całej firmy.

Wprowadzanie danych

W porównaniu do innych systemów CRM w Livespace mamy w tym zakresie dużą swobodę, możemy w ramach jednej sprzedaży dodać wiele przychodów, wskazać poza oczywistymi danymi –  takimi jak wartość i kategoria produktowa również datę wpływu, określić cykliczność (np. po 500zł co 2 miesiące przez rok), ustalić rabat czy dodać komentarz. W wariancie zaawansowanych możemy powiązać przychód np. z naszym partnerem lub podwykonawcą oraz zapisać dodatkowe szczegóły np. numer faktury czy parametry produktu (pola dodatkowe możemy zdefiniować samodzielnie). Przychody możemy dodać podczas tworzenia nowej sprzedaży lub później w trakcie trwania procesu.

przychody-dodawanie-realizacji-w-crm

Plany a realizacja

W Livespace wprowadziliśmy podział na przychody ‘prognozowane’ i ‘zrealizowane’. Prognozowane to nasze założenia, które czynimy w momencie otwierania procesu sprzedaży, a zrealizowane to faktyczne wpływy, poparte fakturami. W ten sposób mamy możliwość porównania w statystykach jak w przeszłości wyglądał stosunek naszych planów do rzeczywistości, co ułatwia prognozowanie w przyszłości. Jeżeli z jakiś powodów takie rozgraniczenie jest dla nas niepotrzebne, można zatrzymać się tylko na etapie wprowadzania planowanych przychodów.

Dzięki rozróżnieniu przychodów prognozowanych i zrealizowanych możliwe jest wygodne zestawienie obydwu wartości w statystykach finansów.

statystyki-finansow-w-crm

Dowiedz się więcej na temat przychodów prognozowanych i zrealizowanych.

Rabaty

Dla poszczególnych wpływów możemy określić procentowy rabat, dodatkowo można ustawić próg rabatu (np. 50%), którego przekroczenie spowoduje wysłanie informacji do managera. W ten sposób możemy monitorować sytuacje, w których sprzedawcy przyznają zbyt wysokie rabaty.

rabaty-w-systemie-crm

Dowiedz się więcej na temat rabatów w Livespace CRM.

Kategorie

Przy pomocy kategorii możemy zdefiniować oferowane przez nas rodzaje usług i produktów. W przypadku dużej liczby mamy możliwość połączenia ich w grupy, co ułatwia wybór właściwej kategorii podczas dodawania przychodu oraz analizowanie przychodów w statystykach.

kategorie-sprzedazy-w-systemie-crm

 

Dla poszczególnych kategorii możemy zdefiniować domyślne wartości przychodu i rabatu – czyli stworzyć cennik, aby za każdym razem nie trzeba było wpisywać, że dany produkt jest wart np. 5000 zł. Uprawnienia do ustalenia domyślnych cen posiada manager. Należy pamiętać, że jest to tylko podpowiedź, ułatwienie i poszczególne wartości mogą zostać zmienione podczas dodawania przychodu w sprzedaży.

dymyslne-wartosci-w-systemie-crm

Dowiedz się więcej na temat konfiguracji produktów w Livespace CRM.

Koszty

Analogicznie wygląda zarządzania kosztami, aby były dostępne należy je włączyć w ustawieniach aplikacji. W nich również dostępny jest podział na prognozę i realizację.

koszty-w-systemie-crm

Dowiedz się więcej na temat obsługi kosztów.

Analiza danych

Na profilu sprzedaży na cały czas widzimy podsumowanie przychodów – sumaryczne kwoty dla każdego produktu. Analogicznie przedstawione są przychody na profilu firmy, gdzie są sumowane wartości ze wszystkich sprzedaży prowadzonych z danym klientem. Kwoty są pogrupowane według kategorii, co daje możliwość szybkiego porównania między prognozą a realizacją nie tylko łącznie ale też w rozbiciu na poszczególne produkty.

podsumowanie-sprzedazy-w-crm

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje zobaczymy po kliknięciu na ‘pokaż szczegóły’. W nowym okienku  widoczna jest lista wszystkich przychodów z możliwością filtrowania. Pozwala na wygodniejsze zarządzanie w przypadku dużej liczby przychodów np. w sytuacji gdy mamy zaplanowane wpływy cykliczne w kilku kategoriach i do tego kilka dodatkowych przychodów jednorazowych.

przychody-zestawienie-szczegolowe-w-crm

Dane całej firmy

Do tej pory skupialiśmy się na przychodach w kontekście jednej sprzedaży lub firmy. Dostępna jest również zakładka ‘Finanse’, w której mamy dostęp do danych finansowych ze wszystkich sprzedaży. Możemy tam w prosty sposób przefiltrować listę i sprawdzić, które wpływy składają się np. na prognozę na przyszły miesiąc dla jednego ze sprzedawców czy zrealizowane przychody z kwietnia w ramach wskazanej grupy produktów. Dane można w każdym momencie wyeskportować do excela i poddać dodatkowej obróbce lub analizie.

finanse-w-systemie-crm

Szybka analiza jest możliwa już na liście, po lewej stronie znajdziemy sumę wartości wszystkich przychodów spełniających określone przez nas kryteria, dzięki temu możemy szybko zorientować się w bieżącej sytuacji bez potrzeby przechodzenia do statystyk. Analogiczne podsumowanie znajdziemy również na liście sprzedaży.

podsumowanie-prognozy-i-realizacji-w-crm

Dowiedz się więcej na temat możliwości zakładki finanse.

Statystyki

Szczegółową analizę możemy przeprowadzić w statystykach. Dane finansowe są podstawą dla trzech zestawów statystyk – sprzedaży otwartych, zamkniętych i finansów. W pierwszej z nich znajdziemy dane dotyczące aktualnie prowadzonych (otwartych) procesów sprzedaży – lej, podział na kategorie. W drugiej statystyki dotyczące sprzedaży zamkniętych – skuteczność, udział poszczególnych grup produktów i kategorii w finalnym wyniku. W trzeciej – rozkład w czasie przychodów planowanych i zrealizowanych oraz prognoz na przyszłość. Więcej na temat statystyk piszemy w tym artykule oraz w dziale pomoc, gdzie szczegółowo zostały opisane wszystkie elementy statystyk dla sprzedaży otwartych, zamkniętych i produktów.

Dane historyczne

statystyki-historyczne

Dane prognozowane 

statystyki-prognozowane

Wykorzystanie danych

Dane dotyczące przychodów mogą zostać wykorzystane do oceny naszych klientów (jako składowa segmentacji) oraz do wyznaczania celów handlowców – jako element karty celów i wyników.

Segmentacja klientów

3_segmentacja-klientow-w-crm

Szybki podgląd karty celów i wyników

karta-oceny-w-crm

lubisz_naszego_bloga

[Głosów: 0   Średnia: 0/5]