Jeśli posiadasz uprawnienia administratora, możesz włączyć obsługę produktów w Livespace, aby w ten sposób definiować wartość szans sprzedaży.


Włączanie obsługi produktów

Aby włączyć obsługę produktów:

 1. Przejdź do Ustawień konta
 2. Wybierz z menu po lewej Szanse sprzedaży.Szanse-sprzedaży-w-CRM
 3. Naciśnij na opcję Włącz obsługę produktów w zakładce Ogólne. Wlacz obsluge produktow w CRM

Dodawanie nowego produktu do listy produktów

W celu dodania kolejnego produktu do listy produktów:

   1. Przejdź do Ustawień konta.
   2. Z menu po lewej stronie wybierz Szanse sprzedaży.Szanse-sprzedaży-w-CRM
   3. Przejdź do zakładki Produkty.Zakładka produkty w CRM
   4. Na dole strony nad tabelą wciśnij przycisk Dodaj produkt.Dodaj produkt w CRM
   5. Wpisz nazwę produktu. Możesz także dodać identyfikator SKU oraz domyślną cenę. Na koniec naciśnij na Dodaj.

6. Produkt zostanie umieszczony na liście i od tej pory będzie można go dodawać na profilach szans sprzedaży.

Tworzenie grup produktów

Dla większej przejrzystości, produkty możesz połączyć w grupy (kategorie), które można stworzyć w Ustawieniach konta. W tym celu:

     1. Posiadając uprawnienia administratora, przejdź do Ustawień konta.
     2. Z menu po lewej stronie wybierz Szanse sprzedaży.Szanse-sprzedaży-w-CRM
     3. Przejdź do zakładki Produkty.Zakładka produkty w CRM
     4. Wybierz opcję Dodaj grupę produktów, która znajduje się nad listą produktów.Dodaj grupę produktów w CRM
     5. Wpisz nazwę grupy i naciśnij na przycisk Dodaj.Grupa produktów w CRM
     6. Grupa zostanie dodana do listy produktów. Lista produktów dodanie nowej grupy w CRM
     7. Aby dodać produkty do grupy, naciśnij na ikonę edycji przy danym produkcie.Edycja produktu w CRM
     8. Wybierz grupę w oknie edycji produktu, a następnie naciśnij na Zapisz.

     1. Produkt zostanie wyświetlony w odpowiedniej grupie w tabeli produktów.Produkt w grupie w tabeli w CRM

Edycja produktów i ich grup

Jeżeli masz uprawnienia administratora możesz zmieniać nazwy, identyfikatory SKU i domyślne wartości istniejących produktów i grup produktów. Możesz również zablokować możliwość zmiany ceny dla użytkowników.

W tym celu:

     1. Przejdź do Ustawień konta.
     2. Z menu po lewej stronie wybierz Szanse sprzedaży.Szanse-sprzedaży-w-CRM
     3. Przejdź do zakładki Produkty.Zakładka produkty w CRM
     4. Naciśnij na ikonę edycji przy wybranym produkcie lub grupie.Edycja produktu w CRM
     5. W oknie edycji dokonaj zmian, po czym naciśnij na Zapisz, by zmiany zostały zapamiętane.

Usuwanie produktów i ich grup

Administrator w Livespace może usuwać istniejące produkty i grupy produktów. Żeby usunąć produkt lub grupę produktów:

     1. Przejdź do Ustawień konta.
     2. Z menu po lewej stronie wybierz Szanse sprzedaży.Szanse-sprzedaży-w-CRM
     3. Przejdź do zakładki Produkty.Zakładka produkty w CRM
     4. Naciśnij na krzyżyk przy produkcie lub grupie.Usun grupe produktow w CRM
     5. Wyświetli się okno ostrzegające przed usunięciem produktu lub grupy. By zatwierdzić skasowanie, naciśnij na Tak.Czy usunac grupe produktow w CRM

 

Zobacz także:

[Głosów: 0   Średnia: 0/5]