Statystyki otwartych szans sprzedaży dotyczą wyłącznie szans sprzedaży, które mają status Otwarta. Służą do szybkiej oceny bieżącej sytuacji w firmie.


Przeglądanie statystyk otwartych szans sprzedaży w Livespace CRM

Aby zobaczyć statystyki otwartych szans sprzedaży, przejdź do zakładki Statystyki i z listy po lewej stronie wybierz Otwarte szanse sprzedaży.

W zakładce znajdziesz cztery podstawowe metody podziału otwartych szans sprzedaży, uwzględniające:

 • Etap – rozkład wszystkich otwartych szans sprzedaży na danym etapie.
 • Produkt – obraz tego, jak rozkładają się otwarte szanse sprzedaży na poszczególne produkty.
 • Właściciel – obraz tego, jak rozkładają się otwarte szanse sprzedaży na poszczególnych członków zespołu.
 • Źródło – źródła, z których zostały pozyskane otwarte szanse sprzedaży.

Widoki możesz zmienić klikając w nagłówki nad wykresem.Otwarte szanse sprzedaży w CRM

 

Poniżej wykresu znajdziesz podsumowanie, to znaczy łączną liczbę i wartość szans sprzedaży, które znajdują się na wykresie.

 

Filtrowanie statystyk otwartych szans sprzedaży w CRM

Dane na wykresie możesz błyskawicznie zawęzić, wskazując, kogo mają dotyczyć i do jakiego czasu się odnosić. Domyślnie statystyki otwartych szans sprzedaży dotyczą całej firmy i prezentują wszystkie dane, od początku korzystania z Livespace. Możesz łatwo zawęzić wyświetlanie statystyk do określonego zespołu lub osoby, a także do określonego czasu, w jakim zostały utworzone szanse sprzedaże.Filtrowanie w CRM

Dodatkowe metody filtrowania danych

Możesz zastosować dodatkowe kryteria wpływające na zakres prezentowanych danych na wykresie. W tym celu kliknij w przycisk więcej filtrów, rozwijając jednocześnie dodatkowe menu. Aby ukryć dodatkowe filtry, możesz je zwinąć klikając w ten sam element, mający tym razem etykietę mniej filtrów.Wiecej filtrów w CRM

Rozwijając dodatkowe filtry masz możliwość zawężenia danych w oparciu o parametry:

 • Źródło szansy sprzedaży – ten filtr umożliwia określenie, z jakiego źródła mają pochodzić szanse sprzedaży.
 • Uwzględnij – możesz wybrać , czy podstawą tworzenia wykresów ma być Wartość, czy Liczba szans sprzedaży. W niektórych przypadkach liczba otwartych szans sprzedaży będzie bardziej użyteczna od ich wartości, szczególnie wtedy, gdy handlowcy stosunkowo późno uzupełniają kwoty w sprzedaży.
 • Tagi szans sprzedaży – ten filtr pozwala na wybranie tylko tych szans sprzedaży, które zostały oznaczone konkretnym tagiem.
 • Zapisane filtry list – to kryterium dostępne jest jedynie w sytuacji, gdy zapisałeś własny filtr na liście szans sprzedaży. Możesz go wtedy wykorzystać do filtrowania danych.

Prezentacja danych w formie tabeli

Jeżeli interesuje Cię precyzyjne zestawienie danych, skorzystaj z widoku tabeli. Widok możesz zmienić klikając w ikonę tabeli, w prawym górnym rogu.statystyki-w-crm-widok-tabeli

Widok w formie tabeli pozwoli Ci szczegółowo zapoznać się z wartościami prezentowanymi na wykresie. Możesz na tym widoku filtrować dane w sposób analogiczny jak w widoku wykresu, wykorzystując podział na Etap, Produkt, Właściciel, Źródło, zespół lub osobę, czas oraz dodatkowe filtry omówione wyżej.Zapis tabelaryczny w CRM

Dodatkowo z poziomu statystyk w ujęciu tabeli możesz zapisać odpowiednio przefiltrowane dane do pliku Excel, klikając przycisk pobierz XLS.

Warto wiedzieć:

 • Dostęp do statystyk innych osób zależy od poziomu Twoich uprawnień. Jeżeli nie masz uprawnień managera lub administratora, zobaczysz jedynie statystyki Twoich szans sprzedaży.
 • Klikając w etykietkę przy wykresie możesz przejść do listy prezentującej dane, które składają się na prezentowaną wartość.
 • Zakładka dotyczy wyłącznie otwartych szans sprzedaży, więc jeżeli dana szansa sprzedaży jest już zamknięta (czyli jej status to Wygrana, Przegrana lub Nieaktualna), ta szansa sprzedaży przestaje być uwzględniana w zakładce statystyk otwartych szans sprzedaży.
 • Przedział czasowy używany do filtrowania danych dotyczy daty otwarcia szansy sprzedaży. Nie jest związany z datami produktów w tej sprzedaży.
 • Wybierając przedział czasu mocno odległy, możesz nie zobaczyć żadnych statystyk otwartych szans sprzedaży – oznacza to, że wszystkie szanse sprzedaży z tego okresu zostały już zamknięte.
 • Jeżeli nie widzisz danych na wykresie, upewnij się, czy masz w systemie otwarte szanse sprzedaży spełniające kryteria, które zostały ustalone.

 

[Głosów: 0   Średnia: 0/5]