W Livespace masz możliwość włączenia dla produktów opcji rabatów i marży. Dzięki nim, przy dodawaniu produktu zyskasz możliwość dodawania procentowo wyrażonych wartości rabatu i marży, które zostaną uwzględnione w cenie produktu.


Włączanie obsługi rabatów i marży produktów

Aby włączyć obsługę rabatów i marży produktów:

 1. Mając uprawnienia administratora, przejdź do Ustawień konta.
 2. Następnie wybierz Szanse sprzedaży z menu po lewej stronie.Szanse-sprzedaży-w-CRM
 3. W obszarze Ustawienia produktów włącz opcję rabatów i/lub marży. Przy opcji rabatów możesz także ustawić powiadomienie, gdy rabat przypisany przez handlowca przekroczy określony próg procentowy.Wlaczanie opcji rabatow marzy w CRM

Dodawanie produktu z rabatem

Po włączeniu funkcji rabatów możesz dodawać produkty, których cena może być pomniejszona o wpisany procentowo rabat (szczegółowo dodawanie produktów omówiliśmy w tym artykule).

 1. Naciśnij na Dodaj produkty w obszarze Produkty po prawej stronie profilu szansy sprzedaży.Nacisnij Przycisk Dodaj produkty w CRM
 2. Wyszukaj produkt na liście.Wybierz jeden produkt z listy w CRM
 3. Wpisz wartość rabatu wyrażoną w procentach. W polu suma wyświetli się cena produktu z uwzględnionym rabatem.Wpisanie rabatu produktu w CRM
 4. Po wpisaniu rabatu i ustawieniu pozostałych właściwości produktu dodaj produkt.Dodaj produkt z rabatem w CRM
 5. Produkt wraz z wartością pojawi się w obszarze Produkty po prawej stronie profilu szansy sprzedaży. Jeśli chcesz wyświetlić szczegóły produktu, w tym rabatu, naciśnij na Pokaż szczegóły.Obszar produkty z rabatem
 6. W otwartym oknie zobaczysz szczegółowe parametry dodanych produktów włącznie z rabatem.Produkty z rabatem szczegoly w CRM

Dodawanie produktu z marżą

Po włączeniu funkcji marży przez administratora, możesz dodawać produkty wraz z marżą liczoną w oparciu o wpisane przez Ciebie wartości procentowe przy dodawaniu produktu (szczegółowo dodawanie produktów omówiliśmy w tym artykule).

 1. Naciśnij na Dodaj produkty w obszarze Produkty po prawej stronie profilu szansy sprzedaży.Nacisnij Przycisk Dodaj produkty w CRM
 2. Wyszukaj produkt na liście.Wybierz jeden produkt z listy w CRM
 3. Wpisz wartość marży wyrażoną w procentach.Dodawanie produktu z marza w CRM
 4. Po wpisaniu marży i ustawieniu pozostałych właściwości produktu, dodaj produkt.Dodaj produkt z marza w CRM
 5. Produkt pojawi się w obszarze Produkty po prawej stronie profilu szansy sprzedaży. Natomiast marża będzie widoczna w zakładce obok.Zakladka Marza w CRM
 6. Jeśli zechcesz wyświetlić szczegóły marży lub ją zmienić naciśnij na Pokaż szczegóły w zakładce Produkty.Pokaz szczegoly marza w CRM
 7. Następnie rozwiń menu strzałką i naciśnij na Edytuj, by wyświetlić szczegóły produktu, w tym marży.Edycja marzy w CRM

Zobacz także:

[Głosów: 0   Średnia: 0/5]