Statystyki zakończonych szans sprzedaży dotyczą wyłącznie szans sprzedaży, które mają status Wygrana, Przegrana lub Nieaktualna, a więc dotyczą tych szans sprzedaży, które są zamknięte. Służą do analizy działań historycznych i wyciągania wniosków z dotychczasowej pracy.


Przeglądanie statystyk zakończonych szans sprzedaży w Livespace CRM

Aby zobaczyć statystyki zakończonych szans sprzedaży, przejdź do zakładki Statystyki i z listy po lewej stronie wybierz Zakończone szanse sprzedaży.

 

Statystyki zakończonych szans sprzedaży dotyczą trzech różnych statusów szans sprzedaży – Wygrana, Przegrana, Nieaktualna. Aby zmienić rodzaj wyświetlanych statystyk, skorzystaj z rozwijanego menu w górnej części strony.wiecej filtrow zakonczonych sprzedazy w CRM

W zakładce znajdziesz cztery podstawowe metody podziału zakończonych szans sprzedaży, tożsame dla każdego statusu, uwzględniające:

 • Powód zamknięcia – pokazuje, jak wygląda rozkład powodów zamknięcia szans sprzedaży. Może służyć za wskazówkę do określenia słabych i mocnych stron w procesie sprzedaży.
 • Produkt – obraz tego, jak rozkładają się zakończone szanse sprzedaży na poszczególne produkty.
 • Właściciel – obraz tego, jak rozkładają się zakończone szanse sprzedaży na poszczególnych członków zespołu.
 • Źródło – zestawienie źródeł, z których zostały pozyskane zakończone szanse sprzedaży.

Widoki możesz zmienić klikając w nagłówki nad wykresem.Zakladka drugasprzedaze zakonczone w CRM

Poniżej wykresu znajdziesz podsumowanie, czyli łączną liczbę i wartość szans sprzedaży, które znajdują się na wykresie.

 

Filtrowanie statystyk sprzedaży zakończonych

Dane na wykresie możesz błyskawicznie zawęzić, wskazując, kogo mają dotyczyć i do jakiego czasu się odnosić. Domyślnie statystyki zakończonych szans sprzedaży dotyczą całej firmy i prezentują wszystkie dane, od początku korzystania z Livespace. Możesz łatwo zawęzić statystyki do określonego zespołu lub osoby, a także do określonego czasu, w jakim zostały utworzone szanse sprzedaży.Wiecej filtrow szeroki pasek w CRM

Dodatkowe metody filtrowania danych w CRM

Możesz zastosować dodatkowe kryteria wpływające na zakres prezentowanych danych. W tym celu kliknij w przycisk więcej filtrów, rozwijając jednocześnie dodatkowe menu. Aby ukryć dodatkowe filtry, możesz je zwinąć klikając w ten sam element, mający tym razem etykietę mniej filtrów.Wiecej filtrow szeroki pasek 2 w CRM

Rozwijając dodatkowe filtry masz możliwość zawężenia danych w oparciu o parametry:

 • Źródło szansy sprzedaży – filtr pozwala wyświetlić tylko dane związane z szansami sprzedaży z określonego źródła pozyskania.
 • Uwzględnij – możesz wybrać, czy podstawą tworzenia wykresów ma być Wartość prognozowana czy Liczba sprzedaży.
 • Zapisane filtry list – to kryterium dostępne jest jedynie w sytuacji, gdy Twój własny filtr został zapisany na liście szans sprzedaży. Możesz go wtedy wykorzystać do filtrowania danych.

Prezentacja danych w formie tabeli

Jeżeli interesuje Cię precyzyjne zestawienie danych, skorzystaj z widoku tabeli. Widok możesz zmienić klikając w ikonę tabeli, w prawym górnym rogu.statystyki-zakonczone-w-crm-widok-tabeli

Widok w formie tabeli pozwoli Ci szczegółowo zapoznać się z wartościami prezentowanymi na wykresie. Możesz na tym widoku filtrować dane w sposób analogiczny jak w widoku wykresu, wykorzystując podział na Powód zamknięcia, Właściciel, Źródło, zespół lub osobę, czas oraz dodatkowe filtry omówione wyżej.Tabela zakonczonych w CRM

Dodatkowo z poziomu statystyk w ujęciu tabeli możesz zapisać odpowiednio przefiltrowane dane do pliku Excel, klikając przycisk pobierz XLS.

 

Warto wiedzieć:

 • Dostęp do statystyk innych osób zależy od poziomu Twoich uprawnień. Jeżeli nie masz uprawnień managera lub administratora, zobaczysz jedynie statystyki Twoich szans sprzedaży.
 • Klikając w etykietkę przy wykresie, możesz przejść do listy prezentującej dane, które składają się na prezentowaną wartość.
 • Zakładka dotyczy wyłącznie zakończonych szans sprzedaży, więc jeżeli dodasz nową szansę sprzedaży i jest ona aktualnie Otwarta, nie zostanie tu uwzględniona.
 • Przedział czasowy używany do filtrowania danych dotyczy daty zamknięcia szansy sprzedaży. Nie jest związany z zaplanowanymi datami produktów w tej szansie sprzedaży. Precyzyjniej – jest to data ostatniej zmiany statusu. A więc jeżeli zamkniesz szansę sprzedaży, następnie ją znów otworzysz i ponownie zamkniesz, dla statystyk istotna będzie ostatnia zapamiętana data zmiany statusu.
[Głosów: 0   Średnia: 0/5]