W Livespace możesz dodawać prognozowane i realizowane wartości produktów, co umożliwi Ci rozróżnienie sprzedaży zaplanowanej od faktycznie zrealizowanej.


Włączanie wartości prognozowanych i zrealizowanych produktów

Aby włączyć obsługę wartości prognozowanych i zrealizowanych:

 1. Posiadając uprawnienia administratora, przejdź do Ustawień konta.
 2. Następnie wybierz Szanse sprzedaży z menu po lewej stronie.Szanse-sprzedaży-w-CRM
 3. W pierwszej zakładce Ogólne w obszarze Ustawienia produktów, włącz opcję wartości prognozowanej i zrealizowanej.Opcja prognozy i realizacji w CRM

Dodawanie produktu z wartością zrealizowaną lub prognozowaną

Po włączeniu obsługi wartości zrealizowanej i prognozowanej, możesz dodawać produkty z wybranym typem wartości (szczegółowo dodawanie produktów omówiliśmy w tym artykule).

 1. Naciśnij na Dodaj produkty w obszarze Produkty po prawej stronie profilu szansy sprzedaży.Nacisnij Przycisk Dodaj produkty w CRM
 2. Wybierz produkt z listy, wpisz pozostałe parametry oraz określ, czy dodawana wartość produktu jest wartością prognozowaną czy zrealizowaną.Prognoza realizacja produkt w CRM
 3. Produkt razem z odpowiednią wartością zostanie dodany do obszaru Produkty po prawej stronie profilu szansy sprzedaży.Obszar Produkty realizacja i prognoza w CRM

Dodawanie wartości zrealizowanej do wartości prognozowanej produktu

Jeśli masz szansę sprzedaży, która zawiera produkt wraz z wartością prognozowaną, możesz dodać do niej wartości zrealizowaną, jeśli wartość zrealizowana różni się od prognozowanej lub po prostu dla przejrzystości, by mieć pewność, że produkt został rzeczywiście sprzedany.

W celu zmiany wartości prognozowanej na zrealizowaną:

 1. Wybierz Pokaż szczegóły z obszaru ProduktyPokaz szczegoly marza w CRM
 2. Następnie, naciskając na strzałkę po prawej stronie, rozwiń menu i wybierz opcję Oznacz jako zrealizowane.Oznacz jako zrealizowane w CRM
 3. Potwierdź oznaczenie wartości jako zrealizowanej.Czy chcesz oznaczyc wplyw w CRM
 4. Wartość zostanie powielona i oznaczona jako zrealizowana. Od tej chwili będziesz widzieć obie wartości – zrealizowaną i prognozowaną – na profilu tej szansy sprzedaży.Szczegoly prognoza i realizacja w CRM

Jeśli wartość realizowana różni się od prognozowanej, także możesz ją dodać:

 1. Na profilu szansy sprzedaży, naciśnij na Dodaj w obszarze Produkty, gdzie został dodany już produkt z wartością prognozowaną.Dodaj wartosc zrealizowana w CRM
 2. Wybierz z listy taki sam produkt, ale pamiętaj o zaznaczeniu pola Realizacja oraz o wpisaniu rzeczywistej (zrealizowanej) wartości.Realizacja dodawanie w CRM
 3. Po ustawieniu właściwości produktu, naciśnij na Dodaj.Przycisk dodawania produktu w CRM
 4. Wartość zrealizowana pojawi się przy danym produkcie obok prognozowanej. Pamiętaj, że możesz edytować i usuwać wartości, naciskając na opcję Pokaż szczegóły.Prognoza i realizacja w Produkty w CRM

 

Zobacz także:

[Głosów: 1   Średnia: 5/5]