W Livespace CRM możliwe jest nie tylko analizowanie prognozowanych i zrealizowanych wartości produktów, ale również analiza kosztów i zysku związanego z daną szansą sprzedaży. W tym celu należy uruchomić w Livespace obsługę kosztów.


Uruchomienie obsługi kosztów w Livespace CRM

Jeśli chcesz mieć możliwość wprowadzania informacji o kosztach do Livespace:

 1. Jako administrator przejdź do Ustawień konta.
 2. Z menu po lewej wybierz Szanse sprzedaży.Szanse-sprzedaży-w-CRM
 3. W zakładce Ogólne, wybierz opcję Włącz możliwość dodawania kosztów w szansach sprzedaży.Ważne: dodawanie kosztów jest możliwe tylko w przypadku, gdy jest włączona obsługa produktów (Ustawienia konta > Szanse sprzedaży > Ogólne):

Dodawanie, edycja i usuwanie kategorii kosztów

Aby dodać, edytować, lub usunąć kategorię kosztów:

 1. Przejdź do Ustawień konta będąc zalogowanym jako administrator.
 2. Z menu po lewej wybierz Szanse sprzedaży.Szanse-sprzedaży-w-CRM
 3. Przejdź do zakładki Koszty.Zakładka koszty w CRM
 4. Istniejące kategorie kosztów możesz usunąć krzyżykiem, lub edytować, naciskając na ikonę notatnika. Edycja kosztow w CRM
 5. Nową kategorię kosztów możesz dodać naciskając na przycisk Dodaj kategorię.Dodaj kategorie kosztow w CRM
 6. Koszty mogą być także grupowane, tak samo jak produkty. Wystarczy, że dodasz grupę kategorii kosztów. Dodaj grupe kosztow w CRM
 7. Po dodaniu grupy, pojawi się ona na liście wraz z kategoriami kosztów. Aby dodać kategorię kosztu do wybranej grupy, naciśnij na ikonę notatnika przy kategorii kosztu i w nowym oknie wybierz grupę.Grupa dodanie do kategorii w CRM

Prezentacja kosztów na profilu szansy sprzedaży

Po aktywowaniu obsługi kosztów, na profilu sprzedaży widoczne będą trzy zakładki.

Produkty – produkty lub usługi dodane do tej szansy sprzedaży.Koszty – z możliwością podziału na prognozowane i zrealizowane

Zysk – wynikający z różnicy między wartościami produktów a kosztów (może być prognozowany i zrealizowany).

Wprowadzanie kosztów do szansy sprzedaży

Dodawanie kosztów do szansy sprzedaży odbywa się analogicznie jak dodawanie produktów:

 1. Na profilu szansy sprzedaży przejdź do zakładki Koszty w obszarze produktów, kosztów i zysku znajdującym się po prawej stronie pod statusem szansy sprzedaży.
 2. Naciśnij na Dodaj.
 3.  W nowym okienku naciśnij na pole Dodaj koszt, by wybrać koszt z listy lub go wyszukać.
 4. Wybierz koszt lub wpisz słowo kluczowe.
 5. Naciśnij na Dodaj, aby zapisać koszt na profilu szansy sprzedaży. Przycisk Dodaj koszt w CRM
 6. Koszt pojawi się obszarze produktów, kosztów i zysku po prawej stronie profilu.

 

Warto wiedzieć:

 • Uruchomienie kosztów pokaże je również w zakładce Finanse. Więcej na temat działania zakładki dowiesz się z sekcji Finanse.

 

[Głosów: 2   Średnia: 3/5]