W Livespace CRM istnieje możliwość dostosowania formularzy osób, firm, szans sprzedaży, produktów i przestrzeni do własnych potrzeb. Możesz dodać nowe pola, zmieniać ich kolejność oraz grupować je w odpowiednie sekcje. Dzięki temu zaczniesz gromadzić znacznie więcej informacji o klientach – w zależności od specyfiki Twojej branży i ustalonej strategii sprzedaży.


Rodzaje pól formularzy w Livespace CRM

Do wyboru masz dziewięć rodzajów pól:

 • Tekstowe – gdy chcesz gromadzić krótkie informacje tekstowe, na przykład, „co klient lubi robić w wolnym czasie”, albo „mocne strony”.
 • Tekstowe duże – gdy chcesz gromadzić dłuższe informacje opisowe.
 • Liczbowe – gdy chcesz gromadzić wartości liczbowe, w tym liczby ułamkowe, na przykład „roczny budżet na reklamę”.
 • Liczba całkowita – gdy chcesz gromadzić wartości liczbowe, które mogą być wyrażone tylko w liczbach całkowitych, na przykład „liczba pracowników”.
 • Data – gdy chcesz przechowywać informację o dacie w formacie rok-miesiąc-dzień.
 • Data i czas – gdy chcesz przechowywać informację o dacie i czasie w formacie rok-miesiąc-dzień oraz godziny-minuty.
 • Pole zaznaczenia – gdy chcesz móc oznaczyć, czy klient spełnia określone kryteria, np. „jest płatnikiem vat”.
 • Plik (Dropbox) – gdy chcesz dodać bezpośredni link do ważnego dokumentu, które przechowujecie w Dropbox.
 • Lista opcji (jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru) – gdy chcesz mieć kilka opcji do wyboru, na przykład, „branża: spożywcza, finansowa, technologiczna”, lub „marka klienta: mało znana, znana w Polsce, globalna.

Ważne: Po wybraniu i zapisaniu typu pola dodatkowego, nie możesz potem go edytować z uwagi na jakość danych.

Dodawanie pól formularzy

Aby dodać pola formularzy:

 1. Otwórz Ustawienia konta.Ustawienia konta
 2. Przejdź do zakładki Formularze wybranej z menu po lewej stronie.
  Menu ustawień
 3. Wybierz kategorię, w której chcesz dodać nowe pole, na przykład Osoby lub Szanse sprzedaży.
 4. Możesz dodać nową sekcję, w której stworzysz dodatkowe pole lub też wybrać opcję Dodaj pole w jednej z istniejących już sekcji.Dodawanie pola w Livespace CRM
 5. Wyświetli się okno dodawania nowego pola. Wpisz jego nazwę, a następnie wybierz typ pola i sekcję formularza, w której pole ma się wyświetlić. Opcjonalnie możesz dodać opis pola.
  Pola - ustawienia
 6. Po włączeniu opcji Widoczność i edycja pola zależne od roli ustalisz, którzy użytkownicy będą mogli widzieć i edytować dane w tym polu.
  Pola - zależne od roli
 7. W sekcji Dodatkowe możesz określić dodatkowe parametry dla nowego pola. Włączenie opcji Pole wymagane spowoduje, że bez uzupełnienia tego pola użytkownik nie będzie mógł zapisać formularza kontaktu lub szansy.
  Pole wymaganeWarto wiedzieć: Tworząc nowe pole w formularzu dla szansy sprzedaży, możesz oznaczyć pole dodatkowe jako wymagane podczas zmiany statusu szansy na “wygraną”.  Tym sposobem wymusisz na handlowcach dodawanie danych potrzebnych do realizacji zamówienia.Pole do zmiany statusu
 8. Wybierz Pole unikalne, jeśli wartość  w tym polu nie może się powtarzać w innych kontaktach bądź szansach. Przykładem takiej wartości może być numer NIP. Pole unikalne
 9. Jeśli zaznaczysz Pole na pełną szerokość okna, długość nowego pola będzie odpowiadała szerokości formularza.Pole na pelną szerokość
 10. Po włączeniu opcji Pole widoczne od nowej linii nowe pole zostanie umieszczone w nowej linii formularza.
  Pole widoczne od nowej linii
 11. Możesz także zaznaczyć opcję Wyróżnione. Dzięki niej nie będzie konieczne rozwijanie obszaru na profilu, by zobaczyć polePole wyroznione
 12. Naciśnij na Dodaj, by zapisać nowe pole.Przycisk Dodaj w Livespace CRM
 13. Pole zostanie dodane do odpowiedniej sekcji w ustawieniach formularzy.Nowe pole w sekcji w LiveSpace CRM
 14. Od tej pory nowe pole będzie także widoczne i gotowe do użycia w wybranych formularzach i na profilach.Formularze - nowe pole

Edycja pola formularza

Aby edytować pola formularzy:

 1. Otwórz Ustawienia konta.Ustawienia konta
 2. Przejdź do zakładki Formularze wybranej z menu po lewej stronie.
  Menu ustawień
 3. Wybierz kategorię, w której chcesz edytować pole dodatkowe, na przykład Firmy lub Przestrzenie.
 4. Naciśnij na ikonę edycji przy polu, które chcesz zmienić.Ikona edycji pola w LiveSpace CRM
 5. W oknie edycji możesz dokonać odpowiednich zmian.
 6. Po wprowadzeniu zmian, naciśnij na Zapisz.Zapisz

Grupowanie listy opcji

Jeżeli chcesz efektywnie korzystać z listy opcji (pojedynczego lub wielokrotnego wyboru), możesz podzielić opcje na poszczególne grupy. Funkcja jest przydatna, gdy masz dużo możliwości wyboru (np. lista oddziałów klienta).
Aby grupować listę opcji wyboru:

 1. Otwórz Ustawienia konta.
  Ustawienia konta
 2. Przejdź do zakładki Formularze wybranej z menu po lewej stronie.
  Menu ustawień
 3. Wybierz kategorię, w której chcesz dodać nowe pole, na przykład Osoby lub Szanse sprzedaży.Szanse sprzedaży
 4. Wybierz Dodaj nowe pole.
 5. Wybierz typ lista opcji (wybór wielu lub jednej).
 6. W formularzu dodawania lub edycji listy opcji dodaj nową grupę i uporządkuj dane.
  dodaj-grupe
 7. Następnie stwórz opcje wyboru i przyporządkuj je odpowiednim grupom.
  grupy-w-formularzu
 8. Grupa będzie wyświetlać się w wybranych formularzach i ułatwi zaznaczanie opcji.

oddzialy

Warto wiedzieć:

 • Pola domyślne w Livespace (na przykład imię i nazwisko osoby) są zablokowane i nie można ich usunąć ani zmienić ich położenia.
 • Wybór typu pola ma wpływ na to, jaki filtr zostanie przypisany do tego pola na liście kontaktów lub szansy sprzedaży, co pozwoli później szybciej i łatwiej wyszukiwać interesujące Cię informacje.

Czytaj też:

[Głosów: 0   Średnia: 0/5]