Livespace API to interfejs dla programistów, który pozwala na zautomatyzowanie codziennej pracy oraz integrację Livespace z innymi aplikacjami wykorzystywanymi w firmie, np. księgowymi lub finansowymi.

Można je wykorzystać np. do spięcia CRM’a z formularzem kontaktowym lub rejestracyjnym na stronie WWW, cyklicznego uzupełniania danych kontaktów i sprzedaży, automatycznego dodawania sprzedaży podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym itp. 

W tym artykule opisuję bardzo ogólnie możliwości API bez wchodzenia w technologiczne szczegóły. Dokładne opisy i przykłady znajdą się w dziale pomoc (http://livespace.pl/pomoc) i będą sukcesywnie aktualizowane w trakcie rozwoju API.

Główne korzyści

  • Obniżenie kosztów poprzez automatyzację pracy wykonywanej dotychczas ręcznie.
  • Gwarancja aktualnych i kompletnych informacji o klientach i procesach sprzedażowych.
  • Szybszy dostęp do aktualnych informacji dla pracowników różnych szczebli.
  • Usprawnienie komunikacji i wymiany danych pomiędzy różnymi aplikacjami.

Możliwości

API Livespace umożliwia dostęp oraz wykonywanie operacji na danych znajdujących się w aplikacji m.in. dodawanie oraz modyfikowanie kontaktów i sprzedaży oraz wyszukiwanie i pobieranie informacji o istniejących klientach i procesach sprzedażowych.

Dodawanie i edycji osoby oraz firmy

Możliwe jest dodawanie i edycja jednej lub wielu osób/firm jednocześnie w zakresie danych podstawowych: odpowiednio dla osoby: imienia, nazwiska, stanowiska, a dla firmy: nazwy oraz numerów NIP i REGON; danych kontaktowych (adresy email, telefony), danych adresowych oraz atrybutów dodatkowych definiowanych przez użytkowników.

Możemy również wskazać osobę, która zostanie właścicielem kontaktu oraz zdecydować, czy informacja o dodaniu nowego kontaktu pojawi się automatycznie w aktywnościach na kokpicie.

Dodawanie i edycja sprzedaży

Możliwe jest określenie nazwy sprzedaży, kategorii oraz firmy lub osoby, z którą dana sprzedaż jest prowadzona. Możemy wskazać już istniejący kontakt lub podać dane nowego, który zostanie automatycznie utworzony. Pozostałe parametry to kwota sprzedaży, data zakończenia, status (otwarta, wygrana, przegrana), etapy sprzedaży, pola dodatkowe oraz użytkownik, który zostanie właścicielem sprzedaży.

Zmiana statusu sprzedaży

Możemy w prosty sposób zmienić status sprzedaży, określając czy jest otwarta, wygrana czy przegrana.

Ustawienie etapów sprzedaży

Korzystając z edycji sprzedaży możemy zdecydować, które etapy mają zostać włączone lub wyłączone dla wybranej sprzedaży i w ten sposób aktualizować proces sprzedaży.

Dodanie notatki do kontaktów i sprzedaży

Dodanie notatki powoduje zamieszczenie informacji na tablicy wskazanego kontaktu lub sprzedaży.

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie pozwala na odnalezienie osób, firm i sprzedaży, których dane zawierają wskazaną frazę, na podobnej zasadzie na jakiej funkcjonuje wyszukiwarka w aplikacji. Zwracane są podstawowe informacje dotyczące znalezionych kontaktów i sprzedaży.

Komunikacja z API

Komunikacja z API odbywa się poprzez zapytania HTTP, a wynik może być zwracany w formacie JSON, XML lub PHP.

Dostęp do API może się odbywać w imieniu dowolnego użytkownika LiveSpace lub w imieniu anonimowego użytkownika API. Dostęp w imieniu użytkownika oznacza, że zostanie on właścicielem dodanych kontaktów, autorem wpisów na tablicy itd. Efekt wywołania funkcji API będzie taki sam jak gdyby użytkownik samodzielnie wykonał dane czynności.

SDK

Aby ułatwić komunikację z API przygotowaliśmy SDK dla języka PHP. Wykorzystując SDK można w prosty sposób komunikować się z API, skupiając się na wykonywaniu określonych działań, a nie na szczegółach komunikacji i wymiany danych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące integracji, przykłady oraz dokładne opisy znajdą się w dziale pomoc w sekcji poświęconej API i integracjom (http://livespace.pl/pomoc).

API jest cały czas rozwijane, a kierunek rozwoju zależy w głównej mierze od potrzeb klientów, dlatego będziemy wdzięczni za wszystkie uwagi i pomysły.
Jeżeli masz pytania dotyczące wykorzystania API, rozszerzenia jego możliwości lub zintegrowania Livespace ze swoimi aplikacjami, podziel się nimi w komentarzach lub napisz do nas: pomoc@livespace.pl.

lubisz_naszego_bloga

[Głosów: 0   Średnia: 0/5]