Kurs: Konfiguracja CRM dla zespołu

KONFIGURACJA CRM DLA ZESPOŁU

Przed rozpoczęciem pracy z CRM-em, warto zdefiniować cele handlowców, aby każdy wiedział, co ma robić. W tym kursie dowiesz się również, w jaki sposób dodać użytkowników, podzielić ich na zespoły i zdefiniować uprawnienia.

AGENDA:

  • Dodawanie zespołów (00:00)
  • Zapraszanie użytkowników (00:52)
  • Dodanie użytkownika bezpośrednio (02:10)
  • Wyznaczanie celów (03:18)
  • Konfiguracja uprawnień (07:40)
  • Konfiguracja dostępów (11:12)