Jak określać właściciela?

Domyślnie w Livespace CRM każdy kontakt i szansa sprzedaży posiadają właściciela (opiekuna), czyli określonego użytkownika, który odpowiada za dany kontakt. Istnieje możliwość ręcznej zmiany właściciela, czyli przypisania elementu do innej osoby. W niektórych firmach model pracy z klientami przewiduje ponadto, że są kontakty “wolne”, bez określonego właściciela, czyli takie, które mogą zostać podjęte przez dowolną osobę. Także i tę sytuację uwzględniliśmy w Livespace.


Zmiana właściciela pojedynczego kontaktu lub szansy sprzedaży w Livespace CRM

Domyślnie właścicielem kontaktu lub szansy sprzedaży jest użytkownik, który go dodał. Jeśli chcesz zmienić właściciela:

 1. Przejdź na dany profil i naciśnij link Edytuj.
 2. Następnie w formularzu edycji, wybierz nowego użytkownika w polu Właściciel, który zostanie nowym właścicielem kontaktu lub szansy sprzedaży.

Zmiana właściciela wielu elementów jednocześnie

Jeśli chcesz zmienić właściciela dla wielu kontaktów lub szans sprzedaży jednocześnie, skorzystaj z operacji na listach.

 

 1. Przejdź do zakładki Kontakty lub Szanse sprzedaży.
 2. Następnie włącz Operacje na liście.Operacje na liście w LiveSpace CRM
 3. Teraz zaznacz elementy, dla których ma być dokonana zmiana właściciela, lub użyj opcji Zaznacz wszystkie.
 4. Z górnej belki wybierz operację Zmień właściciela i wskaż użytkownika, który ma zostać nowym właścicielem kontaktu, bądź szansy sprzedaży, po czym zatwierdź zmianę przyciskiem Zastosuj.

Opcja braku właściciela

Jak już wiesz, domyślnie każdy kontakt w Livespace ma właściciela. Jeżeli potrzebujesz wykorzystać w pracy kontakty bez określonego właściciela, musisz zaznaczyć w ustawieniach Livespace opcję Zezwalaj na brak właściciela w kontaktach i szansach sprzedaży. Aby to zrobić:

 1. Przejdź do Ustawień konta.
 2. Wybierz z menu po lewej Uprawnienia.
 3. Przejdź do zakładki Właściciele.
 4. Zaznacz opcję Zezwalaj na brak właściciela w kontaktach i szansach sprzedaży.

Wówczas podczas zmiany właściciela w formularzu dodawania/edycji lub podczas operacji na liście zobaczysz nową pozycję – Brak.

Automatyczne usuwanie nieaktywnych właścicieli

Możesz również określić, po jakim czasie braku aktywności właściciela elementu, właściciel ten zostanie automatycznie usunięty. Dotychczasowy właściciel otrzyma powiadomienie o zmianie, a na tablicy kontaktu bądź szansy sprzedaży zostanie dodany informujący o tym wpis. By ustawić automatyczne usuwanie nieaktywnych właścicieli:

 1. Przejdź do Ustawień konta.
 2. Naciśnij na Uprawnienia w menu.
 3. Przejdź do zakładki Właściciele.
 4. Przejdź do zakładki Właściciele, a następnie naciśnij Zezwalaj na brak właściciela w kontaktach i szansach sprzedaży i ustaw opcje Automatycznie usuń właściciela.

 

Funkcja ta może być bardzo przydatna, gdy planujesz udostępnić możliwość przejmowania przez inną osobę nieaktywnych – zaniedbanych bądź zapomnianych – kontaktów i szans sprzedaży. Daje Ci ona pewność, że takie elementy nie zostaną pozostawione samym sobie, co może prowadzić do zaniechania ważnych działań, a nawet zrazić do Ciebie klientów. Co więcej, jeśli jesteś menadżerem, taka funkcjonalność każdorazowo daje ci znać, gdy ktoś w firmie zaniedbuje swoje obowiązki.

Wyszukiwanie kontaktów i szans sprzedaży bez właściciela

Kontakty i szanse sprzedaży bez właściciela możesz odszukać na liście korzystając z filtrowania: filtr Właściciel, wartość Brak.

Kontakty i szanse sprzedaży usuniętego użytkownika

Jeżeli potrzebujesz uwzględnić na listach lub statystykach kontakty i szanse sprzedaży, których właścicielem jest użytkownik usunięty już z Livespace, możesz włączyć widoczność tych danych w ustawieniach Livespace poprzez opcję Pokazuj usuniętych użytkowników w filtrach właścicieli na listach. Aby to zrobić:

 1. Przejdź do Ustawień konta.
 2. Wybierz z menu po lewej Uprawnienia.
 3. Przejdź do zakładki Właściciele.
 4. Zaznacz opcję Pokazuj usuniętych użytkowników w filtrach właścicieli na listach.Pokazuj usuniętych użytkowników

Wówczas szanse sprzedaży i kontakty, których właścicielem był usunięty z CRM użytkownik, będą widoczne na listach oraz w statystykach.

Uprawnienia do zmiany właściciela

Domyślnie w Livespace każdy użytkownik może zmienić właściciela szans sprzedaży lub kontaktów. Jeżeli chcesz uniemożliwić zmienianie właściciela użytkownikom bez uprawnień managera:

 1. Przejdź do zakładki Ustawienia konta.
 2. Naciśnij na Uprawnienia w menu.
 3. Przejdź do zakładki Właściciele.
 4. Odznacz opcję Użytkownik może zmieniać właścicieli kontaktów i szans sprzedaży.