Artykuł zawiera poniższe materiały i instrukcje opisujące czynności jakie należy wykonać kiedy rozstajemy się z jednym pracownikiem i na jego miejsce zatrudniamy nowego.

Co się stanie z danymi wprowadzonymi przez usuniętego użytkownika?

Wszystkie dane, wprowadzone przez użytkownika, który został usunięty, pozostaną w CRM.

Jak usunąć użytkownika z zachowaniem stanowiska?

W celu usunięcia użytkownika należy wejść w Ustawienia konta i zakładkę Użytkownicy. W akcjach przy stanowisku danej osoby proszę wybrać Usuń użytkownika i zgodnie ze screenem poniżej odznaczyć pole Usuń także stanowisko.

 

Ważne: na dole listy użytkowników pojawi się pole Pokazuj usuniętych użytkowników w filtrach na listach. Warto zaznaczyć to pole w celu przypisania tych samych kontaktów i innych obiektów nowej osobie.

 

Czym się różni zawieszenie użytkownika od jego usunięcia?

Zawieszenie konta oznacza zablokowanie dostępu na określony czas, np. w przypadku długiego urlopu bądź choroby. Wówczas dane użytkownika nie zostaną usunięte, a ilość płatnych stanowisk zostanie zmniejszona o ilość zawieszonych kont. Zawieszenie jest użyteczne w przypadku kiedy nie zamierzasz się rozstać z pracownikiem i nie chcesz żeby jego konto i ustawienia zostały usunięte. W przypadku usunięcia konta konieczne byłoby jego ponowne dodanie.

Dodanie nowego użytkownika

Dodanie nowego użytkownika jest dostępne również w Ustawieniach Konta zakładce Użytkownicy. Po prawej stronie należy kliknąć pole Zaproś użytkowników.

Otworzy się okno na którym będzie widoczna ilość Wolnych stanowisk.

 

Istnieją dwie możliwości dodania nowego użytkownika.

 • Wpisując dane Adres e-mail, Zespół do którego ma należeć oraz zaznaczając Rolę w zespole. Po wpisaniu danych kliknij Wyślij. Nowy użytkownik otrzyma mailowe zaproszenie do Livespace.
 • Poprzez przycisk Dodaj użytkownika bezpośrednio w dolnym prawym rogu. Po wpisaniu danych należy kliknąć Dodaj. Na adres dodanej osoby zostanie wysłany mail wraz z hasłem tymczasowym, które użytkownik zmienia przy pierwszym logowaniu.

 

Przeniesienie obiektów z usuniętego użytkownika na nowego

W celu przeniesienia obiektów należy skorzystać z Operacji na liście dostępnych z poziomu Kontaktów (zarówno Firm jak i Osób), Zadań, Szans sprzedaży oraz Przestrzeni. Poniższy przykład pokazuje przeniesienie Firm z usuniętego użytkownika na innego, w pozostałych obiektach należy wykonać analogiczne czynności.

Za pomocą filtra Opiekun wybieramy usuniętego użytkownika. Dzięki funkcji Pokazuj usuniętych użytkowników w filtrach na listach (mowa o nim w punkcie 2. Jak usunąć użytkownika z zachowaniem stanowiska?) możemy wybrać konkretną osobę, mimo że nie jest już ona użytkownikiem CRM. Pojawi się dopisek (usunięty).

 

Po wybraniu filtra należy zaznaczyć Firmy które mają zostać przepisane na nową osobę i poprzez Operacje na liście zmienić użytkownika.

 

Otworzy się okno w którym należy wybrać Rolę w obiekcie oraz Użytkownika z listy. Następnie zapisać dane.

 

Dzięki powyższym działaniom nowy pracownik zastąpi swojego poprzednika w Livespace!

Podłączenie skrzynki e-mail do Livespace pozwala na gromadzenie korespondencji z klientami oraz na wysyłanie wiadomości bezpośrednio z CRM. Synchronizowane wiadomości zostaną przypisane do odpowiednich kontaktów i szans sprzedaży.

Na początek sprawdź typ konta w programie Outlook. Wejdź w Plik, Ustawienia Konta i Ustawienia Konta. W zakładce Adres e-mail w kolumnie Typ musi być wybrany IMAP.

Aby podłączyć konto pocztowe Exchange do Livespace zaloguj się do CRMa i wejdź w Ustawienia Profilu, zakładkę Konta e-mail, wybierz Dodaj nowe konto IMAP i wykonaj kolejne kroki z tego artykułu 🙂

1. Podaj podstawowe dane swojej skrzynki e-mail oraz dane serwera IMAP zgodnie z poniższymi wytycznymi.

 • Login pełny adres skrzynki e-mail
 • Hasło uzupełnij hasło, którego używasz logując się na skrzynkę.
 • Adres serwera IMAP: outlook.office365.com
 • Zabezpieczenie SSL
 • Port 993

 

2. Jeśli chcesz wysyłać wiadomości z CRM używając tej skrzynki e-mail, włącz opcję Zezwól na wysyłanie wiadomości z tego konta.

 

3. Określ dodatkowe dane dotyczące konfiguracji konta. W tej sekcji możesz wskazać, kto jest właścicielem skrzynki oraz czy Livespace ma zapisywać tylko odebrane, tylko wysłane, czy wszystkie wiadomości.

 

4. Określ, kto będzie widział wiadomości e-mail z podłączonej skrzynki pocztowej. Możesz zdecydować, czy wiadomości ma widzieć: każdy użytkownik Livespace, tylko właściciel konta i managerowie, czy wyłącznie właściciel konta. To również w tym miejscu decydujesz o domyślnej widoczności wiadomości z tej skrzynki.

 

5. Zatwierdź dodanie konta przyciskiem Dodaj.

Ważne: Livespace do wysyłki wiadomości natychmiastowych korzysta z zewnętrznego dostawcy, a następnie poprzez protokół IMAP, umieszcza na skrzynce użytkownika wiadomości w odpowiednich folderach z wysłanymi wiadomościami.

W Livespace możesz dodać lub zaprosić nowych użytkowników. Poniżej omawiamy, jak dodać współpracowników bezpośrednio do Livespace.


Czytaj więcej

Po zaimportowaniu i dodaniu kontaktów do Livespace CRM, możesz stworzyć swoją pierwszą szansę sprzedaży. Może ona odzwierciedlać zarówno aktualnie trwającą sprzedaż, jak i sprzedaż historyczną, która już się zakończyła. Dzięki temu szybciej zrozumiesz, jak działają szanse sprzedaży w Livespace.


Czytaj więcej

Na stronie www.livespace.io/pl możesz założyć konto na próbny okres 14 dni. Poniżej opisujemy proces jego tworzenia oraz omawiamy, jak zalogować się do aplikacji.

W tym artykule opisaliśmy:


Zakładanie konta w Livespace CRM

W celu założenia nowego konta:

 1. Przejdź na livespace.io/pl i naciśnij na przycisk Przetestuj.
 2. Wypełnij formularz. Po wpisaniu nazwy firmy, zostanie zaproponowany adres Livespace, którego będziesz używać do logowania.Formularz LiveSpace
 3. Adres jest tylko propozycją, dlatego możesz go zmodyfikować, aby był, na przykład, krótszy.Proponowany adres LiveSpace
 4. Wybierz liczbę pracowników w swojej firmie.Liczba pracowników w LiveSpace CRM
 5. Następnie wpisz adres mailowy, na który zostanie wysłana wiadomość ze szczegółami konta. Tego adresu będziesz także używać podczas logowania się do Livespace.Adres haslo w LiveSpace CRM
 6. Jeśli masz kod rabatowy, możesz go wpisać pod hasłem.kod rabatowy w LiveSpace CRM
 7. Na koniec naciśnij na przycisk Załóż konto.Załóż konto w LiveSpace CRM
 8. Konto zostanie utworzone, a na Twój adres email zostanie przesłana wiadomość z jego szczegółami.Własnie tworzymy Twoje konto w LiveSpace CRM

Logowanie do Livespace

W celu zalogowania się do swojej instancji Livespace, wpisz w polu adresu swojej przeglądarki adres wybrany podczas rejestracji w formacie nazwa.livespace.plhttps://www.livespace.io/wp-content/uploads/2015/12/Pasek-adresu.pngJeśli nie pamiętasz swojego adresu, otwórz email, który przyszedł po rejestracji (zawiera adres Twojej instancji Livespace oraz nazwę użytkownika):Mail od LiveSpace CRMPo przejściu na wskazany adres, możesz zalogować się używając swojego adresu email oraz hasła.logowanie do LiveSpace CRMJeśli nie pamiętasz hasła, użyj opcji pod oknem logowania. Szczegółowo proces odzyskiwania hasła opisaliśmy we wpisie Jak odzyskać lub zmienić hasło w Livespace?

W Livespace możesz dodać lub zaprosić nowych użytkowników. Poniżej omawiamy, jak wysłać zaproszenia do Livespace oraz jak sprawdzić status tych już wysłanych.


Czytaj więcej

Notatki to typ wpisów, który możesz znaleźć na ścianach profili i Kokpitu. To w nich przekazujesz ważne treści związane między innymi z klientami, sprzedażami lub innymi użytkownikami Livespace CRM w Twojej firmie. Do notatek możesz dołączyć różne pliki, na przykład dokumenty PDF lub prezentacje. W tym wpisie dowiesz się, jak dodawać zarówno notatki, jak i pliki.

W tym artykule opisaliśmy:


Dodawanie notatki do CRM

Notatki możesz dodawać na Kokpicie i profilach kontaktów, sprzedaży i przestrzeni.  Notatki są umieszczane wraz z innymi wpisami w centralnej części zwanej tablicą, lub ścianą:Aby dodać notatkę:

 1. Naciśnij na obszar tekstowy notatki na górze tablicy na Kokpicie, lub wybranym profilu.Pole dodawania notatki w LiveSpace CRM
 2. Po naciśnięciu na pole, obszar tekstowy zostanie rozszerzony o dostępne opcje. Teraz możesz wpisać treść notatki.Wpisywanie notatki w LiveSpace CRM
 3. Przed dodaniem, możesz ustawić widoczność notatki: może być dostępna tylko dla Ciebie, dla Ciebie i Managerów, lub dla wszystkich.Widoczność wpisu w LiveSpace CRM
 4. Od razu podczas dodawania notatki, istnieje możliwość otagowania jej.Tagi notatki w LiveSpace CRM
 5. Możesz też zmienić datę publikacji, czyli dokładny czas, kiedy notatka się pojawi.Ustaw date w LiveSpace CRM
 6. Gdy wszystkie ustawienia notatki są gotowe, opublikuj ją.Publikuj notatkę w LiveSpace CRM
 7. Otrzymasz informację o dodaniu notatki na tablicy.Wpis dodany w LiveSpace CRM
 8. Gotowe.

Dodawanie pliku do CRM

Plik w Livespace możesz dodać na dwa sposoby. Pierwszy polega na przeciągnięciu go z folderu do obszaru notatki:

Przeciaganie pliku w LiveSpace CRM

Nie musisz wpisywać treści notatki przed opublikowaniem pliku – zostanie dodana treść domyślna. Pamiętaj, że tak jak w przypadku zwykłej notatki, możesz określić ustawienia widoczności, daty oraz tagi. Po ustawieniu opcji, naciśnij na Publikuj.Publikuj plik w LiveSpace CRM

Zobaczysz notatkę z załączonym plikiem i domyślną treścią.

Możesz też dodać plik w inny sposób:

 • Naciśnij na obszar tekstowy pola dodawania notatki. Pole dodawania notatki w LiveSpace CRM
 • Pojawią się dodatkowe opcję. Wybierz Prześlij plik.Prześlij plik w LiveSpace CRM
 • Po otwarciu okna przeglądarki, wybierz plik i przyciśnij Otwórz.Otwórz w LiveSpace CRM
 • Po dodaniu się pliku, możesz wpisać treść notatki (nie jest wymagana). Na koniec naciśnij Publikuj.Publikacja pliku w LiveSpace CRM
 • Plik zostanie dodany wraz z treścią notatki na tablicy.

  Warto wiedzieć:

 • Notatki na tablicy możesz wyeksportować do pliku .xls. Przeczytaj więcej o eksportowaniu notatek.

W Livespace CRM możesz dodawać pojedyncze kontakty na dwa sposoby: z każdego miejsca za pomocą przycisku szybkiego dodawania lub też bezpośrednio w zakładce Kontakty.


Czytaj więcej

Strona Kokpit to jedno z najważniejszych miejsc w Livespace CRM. To właśnie tutaj wyświetlane są najistotniejsze dla Ciebie informacje o aktywnościach, statystykach i zadaniach.


Czytaj więcej

Dodawanie zadania w Livespace CRM może odbywać się na kilka różnych sposobów.

Bez względu na to, którą metodę wybierzesz, dodanie zadania będzie zawsze przebiegało w identyczny sposób. Różnica polega na tym, że podczas dodawania zadania w odpowiednim kontekście (np. na stronie kontaktu bądź firmy) część jego danych może być uzupełniana automatycznie tak, aby nie trzeba było ich każdorazowo wpisywać samodzielnie.

Czytaj więcej