monitorowanie-analizowanie-sprzedazy

Aby dać ci lepszy pogląd na to, jak Livespace może wesprzeć proces monitoringu i analizy sprzedaży, przygotowaliśmy kilka przykładów, w których wyjaśniamy, z jakich funkcji systemu szczególnie warto korzystać. Spodziewaj się praktycznych instrukcji krok po kroku, które pomogą ci od razu wprowadzić w życie nowe techniki zarządzania sprzedażą oraz lepiej wykorzystać możliwości CRM-a. 

 1. Ustalanie zadań dla zespołu

Zgodnie z podejściem zwanym activity-based-selling, kluczem do sukcesu działań sprzedażowych jest realizacja poszczególnych zadań. Livespace umożliwia stworzenie szablonów zadań, które można następnie błyskawicznie użyć i tym samym zaoszczędzić czas na ręcznym przydzielaniu aktywności. Jest to szczególnie przydatne, gdy do zespołu sprzedaży dołącza nowa osoba – spis aktywności w CRM-ie wskaże jej kierunek działań.

Aby utworzyć szablon zadań, wejdź w Ustawienia konta > Kalendarz i zadania > Szablony zadań > Dodaj szablon.

Następnie możesz już rozpocząć ustalanie i dodawanie zadań, które są kluczowe w twojej pracy.

Zadanie – Livespace

2. Monitorowanie aktywności zespołu

Livespace wspiera samodyscyplinę w zespole oraz pozwala menedżerowi sprzedaży monitorować realizację zadań zespołu. Statystyki aktywności pozwalają śledzić konkretne działania raportowane w Livespace. Dzięki temu możesz w każdej chwili sprawdzić, ile kontaktów zostało dodanych w ostatnim czasie, ile odbyto spotkań, czy ile maili wysłano do klientów.

W tym celu przejdź do zakładki Statystyki >Aktywności.

Livespace umożliwia filtrowanie danych w wybranym przedziale czasowym oraz sprawdzenie statusu aktywności zarówno dla całej firmy, jak i dla poszczególnych osób w zespole.

Dodatkowo widok Rozkład w czasie wyświetla wykres pokazujący, w jakim czasie dana aktywność była największa, a widok Podział na osoby pozwala sprawdzić, jaki procent aktywności został wykonany przez konkretnego handlowca.

Statystyki Livespace – analiza

 

Statystyki aktywności możesz łatwo wyeksportować do arkusza XLS.

3. Monitorowanie skuteczności sprzedaży

 Aby sprawdzić statystyki dotyczące skuteczności sprzedaży, wystarczy przejść do zakładki Statystyki w górnym menu.

Sekcja Proces sprzedaży pozwala przeanalizować poszczególne etapy i działania leja sprzedaży oraz szybko wyciągnąć wnioski, na którym z nich przegrywasz najwięcej szans na sprzedaż. Dane odświeżane są w czasie rzeczywistym, co pozwali ci na bieżące reagowanie i wprowadzanie działań korygujących.

Statystyki Livespace – analiza

Wybierając odpowiednią zakładkę po lewej stronie, można sprawdzić statystyki dla otwartych oraz dla zamkniętych szans sprzedaży.

Statystyki Livespace – analiza

Przechodząc do Właściciel, możesz sprawdzić, jak sprzedaż rozkłada się na poszczególnych członków zespołu.

W tym miejscu warto też przejść do Rankingu (z menu widocznego po lewej stronie panelu) i sprawdzić, jakie wyniki sprzedażowe osiągnęli w danym okresie poszczególni członkowie zespołu oraz kto radził sobie najlepiej.

Ranking Livespace

4. Monitorowanie realizacji celów i wyników

Jedną z funkcji Livespace – poprawiającą monitorowanie – jest zrównoważona karta celów i wyników, wyjątkowo przydatna zarówno dla menedżera – np. przy udzielaniu feedbacków, jak i dla samych pracowników – podgląd realizacji założeń wpływa na nich motywująco i pozwala poprawić wyniki przed końcem okresu rozliczeniowego.

Karta wyników

Karta celów i wyników pozwala określić jasne zasady oceny pracy handlowców w obszarze ich działań i tym samym pomaga skuteczniej zarządzać zespołem.

Aby utworzyć kartę celów i wyników, należy wybrać z menu Statystyki > Cele i wyniki, następnie wybrać okres rozliczeniowy i utworzyć kartę dla zespołu lub poszczególnych użytkowników.

5. Weryfikowanie zaplanowanej sprzedaży

W Livespace możesz dodawać prognozowane i realizowane wartości produktów, co umożliwi ci rozróżnienie sprzedaży zaplanowanej od faktycznie zrealizowanej. Statystyki produktów pozwalają w szybki sposób ocenić, na ile sprzedaż produktów prognozowanych znalazła swoje potwierdzenie w faktycznej realizacji.

Aby zobaczyć statystyki produktowe, przejdź do zakładki Statystyki i z listy po lewej stronie wybierz Produkty.

Porównując wykresy w Danych historycznych możesz zobaczyć, na ile twoje założenia dotyczące wartości produktów na początku są zgodne z faktyczną sprzedażą.

Produkty Livespace – analiza

Dane prognozowane, czyli drugi wykres w zakładce Produkty, odnosi się do przyszłości, to znaczy do tych wartości produktów, które dopiero spodziewasz się osiągnąć.

Produkty Livespace – analiza

 

Jak widzisz, w Livespace możesz zarówno zaplanować nie tylko działania handlowców w procesie sprzedaży, ale również planować zadania, monitorować aktywności zespołu i sprzedaży.


Szukasz narzędzia dla monitorowania i analizowania sprzedaży? Przetestuj Livespace CRM.

[Głosów: 2   Średnia: 5/5]