Wdrożenie Livespace CRM

Prosty model rozliczeń, płacisz tylko za to, czego potrzebujesz.

START

2 400 PLN

Dla firm, które potrzebują wsparcia w podstawowej konfiguracji konta.

STANDARD

4 500 PLN

Dla firm, które potrzebują wsparcia w porządkowaniu procesu sprzedaży w zespole.

PREMIUM

9 600 PLN

Dla większych organizacji, które potrzebują zoptymalizować pracę zespołu sprzedażowego.

KONFIGURACJA KONT UŻYTKOWNIKÓW

DODANIE ZESPOŁÓW

KONFIGURACJA UPRAWNIEŃ I DOSTĘPÓW

IMPORT BAZY KONTAKTÓW

PRZYPISANIE OPIEKUNÓW

PEŁEN ZAKRES PAKIETU START, A TAKŻE:

SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW

IMPORT BAZY SZANS SPRZEDAŻY

ANALIZA SPOSOBU PRACY ZESPOŁU SPRZEDAŻY

REKOMENDACJA SPOSOBU PRACY Z CRM

KONFIGURACJA PROCESU SPRZEDAŻY

DOSTOSOWANIE TYPÓW ZADAŃ

KONFIGURACJA ZADAŃ POSPRZEDAŻOWYCH

PEŁEN ZAKRES PAKIETU STANDARD, A TAKŻE:

SZKOLENIE MANAGERÓW

SZKOLENIE Z ANALIZY DANYCH

KONFIGURACJA KART CELÓW I WYNIKÓW

KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL W CRM

IMPORT NOTATEK

IMPORT PRODUKTÓW

DODANIE SZABLONÓW WIADOMOŚCI E-MAIL

INTEGRACJA FORMULARZA WWW Z CRM

KONFIGURACJA SZABLONÓW OFERT

Szczegółowe porównanie pakietów

ZESPÓŁ

STARTSTANDARDPREMIUM
Konfiguracja kont użytkowników
Dodanie zespołów
Konfiguracja uprawnień i dostępów
Szkolenie użytkowników
Szkolenie managerów
Konfiguracja kart celów i wyników
Wsparcie w konfiguracji poczty e-mail w CRM

DANE

STARTSTANDARDPREMIUM
Weryfikacja i dostosowanie pliku z bazą
Dodanie pól do formularzy
Import bazy klientów z pliku
Przypisanie opiekunów kontaktów
Import szans sprzedaży z pliku
Przypisanie opiekunów szans sprzedaży
Import notatek z pliku
Import bazy produktów z pliku

PROCESY

STARTSTANDARDPREMIUM
Analiza sposobu pracy zespołu sprzedaży
Rekomendacja sposobu pracy z CRM
Konfiguracja procesu sprzedaży13
Dostosowanie typów zadań
Dostosowanie szablonów zadań posprzedażowych13
Wsparcie w implementacji szablonów wiadomości e-mail
Dostosowanie szablonów ofert3
Wsparcie w integracji formularza kontaktowego z CRM
Szkolenie z analizy danych w CRM