Operacje na liście zadań i eksport zadań

W przypadku konieczności wykonania masowych operacji na zadaniach przydatne mogą okazać się operacje na liście.

W tym artykule opisaliśmy:


Czytaj więcej

Profil zadania

W większości przypadków wszystkie informacje na temat zadania znajdują się bezpośrednio w formularzu dodawania/edycji zadania. Jeżeli jednak zadanie wymaga dodatkowego, bardziej rozbudowanego komentarza, istnieje możliwość skorzystania w tym celu z profilu zadania.


Czytaj więcej

Praca z listą zadań

Lista zadań to miejsce, w którym możesz śledzić wszystkie swoje zadania i planować ich realizację. Model działania z zadaniami w Livespace przenosi do systemu CRM popularne metody zarządzania listą zadań, znane między innymi z metody Davida Allena – Getting Things Done.


Czytaj więcej

Zadania prywatne

Livespace CRM pozwala na dodawanie zadań prywatnych, a więc takich, które przeznaczone są tylko dla ich właściciela. Jednak w określonych okolicznościach zadanie prywatne może być dostępne również dla innego użytkownika.


Czytaj więcej

Powtarzanie zadania (cykliczność)

Przy określaniu terminu nowego zadania istnieje możliwość wskazania, że dane zadanie ma być powtarzane regularnie. Jest to wówczas zadanie cykliczne.

Czytaj więcej

Uczestnicy zadania

Zadanie w Livespace CRM ma osobę dodającą oraz osobę odpowiedzialną. Może mieć również oznaczone dodatkowe osoby, określane jako Uczestnicy zadania.


Czytaj więcej

Przypomnienia o zadaniach

Każde zadanie dodane do Livespace CRM może mieć włączone przypomnienie, ustalane z określonym wyprzedzeniem, niezależnym dla każdego zadania.


Czytaj więcej

Formularz dodawania i edycji zadania

Dodanie zadania oznacza otwarcie formularza dodawania zadania. Jest to uniwersalne rozwiązanie pozwalające Ci w szybki sposób dodawać zarówno proste zadania dla siebie, jak i na przykład cykliczne spotkania dla określonych osób.
Edycja zadania odbywa się w sposób analogiczny jak jego dodawanie – zrealizujesz ją za pomocą tego samego formularza.


Czytaj więcej

Jak dodać zadanie?

Dodawanie zadania w Livespace CRM może odbywać się na kilka różnych sposobów.

Bez względu na to, którą metodę wybierzesz, dodanie zadania będzie zawsze przebiegało w identyczny sposób. Różnica polega na tym, że podczas dodawania zadania w odpowiednim kontekście (np. na stronie kontaktu bądź firmy) część jego danych może być uzupełniana automatycznie tak, aby nie trzeba było ich każdorazowo wpisywać samodzielnie.

Czytaj więcej