Eksport notatek z tablicy

W Livespace CRM możesz wyeksportować treść tablicy z profilu Szansy sprzedaży, Osoby, Firmy i Zadania do pliku .xls. Używając opcji filtrowania wpisów ustalisz, jakiego typu informacje tablicy chcesz pobrać.

Eksportowanie zawartości tablicy

Możesz eksportować wszystkie lub część wpisów z tablicy. Zobacz, jak to zrobić, na przykładzie Szansy sprzedaży.

 1. Przejdź do profilu konkretnej Szansy sprzedaży, na przykład wybierając ją z zakładki Szanse sprzedaży.eksport-notatek-1
 2. Na tablicy profilu wybranej Szansy sprzedaży pod polem dodawania notatki, naciśnij Filtruj wpisy.
  eksport-notatek-2
 3. Panel, który rozwiniesz, pozwoli Ci dokładnie określić, jakie wpisy mają zostać wyświetlone na tablicy. Możesz ustalić, z czym są powiązane, jakiego typu są to wpisy, przez kogo i kiedy zostały dodane, lub czy są to wpisy obserwowane przez Ciebie. Możesz także wpisać słowo kluczowe, jakie jest zawarte w filtrowanych wpisach.
  eksport-notatek-3
 4. Upewnij się, czy wybrane filtry są właściwe, a następnie wybierz opcję Eksportuj.
  eksport-notatek-4
 5. Wszystkie notatki i aktywności przypisane do tego profilu i spełniające warunki filtrowania zostaną zapisane do pliku .xlxs na Twoim komputerze.

Warto wiedzieć:

 • Z tablicy Kokpitu eksport wpisów nie jest możliwy.
 • Eksport nie uwzględnia plików dodanych do tablicy. Aby wyeksportować plik z konkretnej notatki, naciśnij wybrany lub rozwiń strzałkę w prawym górnym rogu wpisu i wybierz opcję Pobierz wszystkie.eksport-notatek-5

Czytaj też:

Import kontaktów z iCloud do CRM

Kontakty w iCloud przechowywane są w formacie vCard, którego na dzień dzisiejszy Livespace CRM jeszcze nie wspiera. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby je zaimportować, będzie nam jednak potrzebne w tym celu dodatkowe narzędzie, dzięki któremu zapiszemy nasze kontakty iCloud w formacie csv. Czytaj więcej

Import kontaktów z Gmail

Możesz zaimportować swoje kontakty z Gmail do Livespace CRM. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

 1. Zaloguj się do swojego konta Gmail.
 2. Przejdź na zakładkę Kontakty, gdzie zobaczysz listę swoich kontaktów w Gmail:
  Gmail zakładka kontakty
 3. Zaznacz wszystkie kontakty na liście:
  Import kontaktów z Gmail do CRM - zaznaczenie kontaktów
 4. Wybierz z menu przycisk Więcej, a następnie Eksportuj:
  Import kontaktów z Gmail do CRM - eksport kontaktów
 5. Wybierz, które kontakty chcesz eksportować i zatwierdź przyciskiem Eksportuj:
  Import kontaktów z Gmail do CRM - eksport kontaktów z Gmail - ustawienia
 6. Po zatwierdzeniu możesz pobrać plik .csv zawierający Twoje kontakty.

Doskonale – gdy już masz przygotowany plik .csv, możesz je teraz zaimportować do Livespace CRM.

 

 1. Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.
 2. Z menu po lewej stronie wybierz Import.Import w CRM
 3. Naciśnij na przycisk Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.Zaimportuj kontakty w LiveSpace CRM
 4. W nowym oknie możesz przeciągnąć plik .csv z kontaktami Gmail do zaimportowowania lub nacisnąć na Dodaj plik i wyszukać plik ręcznie.Import - dodawanie plików
 5. Po zaimportowaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze.Zaimportowany plik kontaktów w LiveSpace CRM
 6. Dopasuj rodzaj wierszy z pliku do pól w Livespace (mogą to być pola osób lub firm).Mapowanie pól w LiveSpace CRM
 7. Po zaimportowaniu pliku otrzymasz komunikat.Przejdź do listy kontaktów w LiveSpace CRM
 8. Nowe kontakty będą od tej pory dostępne na liście kontaktów.

Import kontaktów z Mozilla Thunderbird

Aby zaimportować kontakty z Thunderbird do Livespace CRM, należy najpierw dokonać eksportu listy kontaktów z Thunderbird do pliku .csv, a następnie zaimportować ten plik do Livespace CRM.
Aby wykonać eksport kontaktów:

 1. Otwórz program Thunderbird i przejdź do zakładki Adresy.
 2. Wybierz książkę adresową, którą chcesz wyeksportować.
 3. W menu Narzędzia wybierz opcję Eksportuj…
  Import kontaktów z Thundirbird do CRM - eksport pliku   
 4. Wskaż miejsce, w którym chcesz zapisać swój plik i nadaj mu nazwę, np. „kontakty”.
  Jako typ pliku wybierz Rozdzielany przecinkami (UTF-8) *(.csv).
  Thunderbird - Eksport z kodowaniem UTF

Doskonale – gdy już masz przygotowany plik .csv, możesz teraz zaimportować kontakty do Livespace CRM.

 1. Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.
 2. Z menu po lewej stronie wybierz Import.Import w CRM
 3. Naciśnij na przycisk Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.Zaimportuj kontakty w LiveSpace CRM
 4. W nowym oknie możesz przeciągnąć stworzony plik .csv z kontaktami do zaimportowowania, lub nacisnąć na Dodaj plik i wyszukać plik ręcznie.Import - dodawanie plików
 5. Po zaimportowaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze.Zaimportowany plik kontaktów w LiveSpace CRM
 6. Dopasuj rodzaj wierszy z pliku do pól w Livespace (mogą to być pola osób lub firm).Mapowanie pól w LiveSpace CRM
 7. Po zaimportowaniu pliku otrzymasz komunikat.Przejdź do listy kontaktów w LiveSpace CRM
 8. Nowe kontakty będą od tej pory dostępne na liście kontaktów.

Import kontaktów z Microsoft Outlook 2007

Aby zaimportować kontakty z Outlook 2007 do Livespace CRM, należy najpierw dokonać eksportu listy kontaktów z Outlook do pliku .csv, a następnie zaimportować ten plik do Livespace CRM.

Przed eksportem kontaktów z programu Outlook 2007 upewnij się, że tam właśnie są kontakty, które chcesz przenieść do Livespace.

Kliknij w zakładkę Kontakty i sprawdź, czy znajdują się one w folderze Kontakty.
Import kontaktów z Outlook 2007 do CRM - lista

Powinieneś sobaczyć listę swoich kontaktów, które chcesz wyeksportować, znajdującą się w folderze Kontakty.
Import kontaktów z Outlook 2007 do CRM - kafelki

Na liście folderów znajduje się również folder Sugerowane kontakty – jest on tworzony na bazie Twojej korespondencji mailowej. Niestety, w większości przypadków są tam jedynie adresy e-mail, a to za mało, żeby można było zaimportować dane do Livespace, który wymaga imienia i nazwiska kontaktu.

Aby wykonać eksport kontaktów:

 1. Otwórz Outlook 2007 i kliknij kartę Plik w lewym górnym rogu.
 2. Naciśnij pozycję Importuj lub eksportuj…
 3. W pierwszym kroku kreatora wybierz opcję Eksport do pliku i potwierdź klikając Dalej.
 4. Wybierz typ pliku Microsoft Excel 97-2003 i kliknij Dalej.
 5. Wybierz źródłowy folder do eksportu. Najczęściej będzie to folder Kontakty, oczywiście pod warunkiem, że na samym początku sprawdziłeś i wiesz, że właśnie w tym folderze znajdują się Twoje kontakty.
  Import kontaktów z Outlook 2007 do CRM - foldery
 6. Teraz wskaż, gdzie kontakty mają być zachowane. Może to być na przykład Twój pulpit. Pamiętaj, gdzie zapisujesz plik – będzie potrzebny! Zatwierdź klikając Dalej:
  Import kontaktów z Outlook 2007 do CRM - wskazanie pliku

Doskonale – gdy już masz przygotowany plik .xls, możesz je teraz zaimportować do Livespace CRM. Przed zaimportowaniem warto otworzyć plik w Excelu i sprawdzić, czy na pewno wszystkie kontakty zostały w nim zapisane. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że importujemy plik, który faktycznie zawiera nasze dane.

Teraz pozostaje tylko zaimportować kontakty Outlooka z pliku, który został stworzony. Aby to zrobić:

 1. Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.
 2. Z menu po lewej stronie wybierz Import.Import w CRM
 3. Naciśnij na przycisk Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.Zaimportuj kontakty w LiveSpace CRM
 4. W nowym oknie możesz przeciągnąć plik .csv, .ods, lub .xls (.xlsx) z kontaktami do zaimportowowania lub nacisnąć na Dodaj plik.Import - dodawanie plików
 5. Jeżeli decydujesz się na drugą opcję, wybierz odpowiedni plik i naciśnij na Otwórz.Kontakty do LiveSpace CRM
 6. Po zaimportowaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze.Zaimportowany plik kontaktów w LiveSpace CRM
 7. Dopasuj rodzaj wierszy z pliku do pól w Livespace (mogą to być pola osób, lub firm).Mapowanie pól w LiveSpace CRM
 8. Po zaimportowaniu pliku otrzymasz komunikat.Przejdź do listy kontaktów w LiveSpace CRM
 9. Nowe kontakty będą od tej pory dostępne na liście kontaktów!

Import kontaktów z Microsoft Outlook 2010

Możesz importować do Livespace CRM kontakty, które masz już w programie Microsoft Outlook 2010. Najpierw jednak należy je wyeksportować. Żeby to zrobić:

 1. Otwórz program Outlook 2010.Otworz Outlook
 2. W programie Outlook naciśnij na menu Plik.Menu Plik w Outlook
 3. Wybierz Opcje.Opcje-Outlook
 4. Z menu po lewej stronie, naciśnij na Zaawansowane.Zaawansowane w Outlook
 5. Po prawej stronie okna, znajdź obszar Eksport i kliknij na Eksportuj.Eksport Outlook 2010
 6. W oknie Kreatora importu i eksportu, wybierz Eksport do pliku. Naciśnij Dalej.Eksport do pliku w Outlook
 7. W obszarze Utwórz plik typu, wybierz, na przykład, Microsoft Excel 97-2003. Naciśnij na Dalej.Eksport do Excel
 8. Wybierz folder Kontaktów, następnie naciśnij Dalej.Kontakty w Outlook
 9. Kliknij na Przeglądaj, aby wybrać miejsce zapisu pliku z kontaktami.Sciezka Outlook do zapisu pliku
 10. Wyświetli się podsumowanie akcji do wykonania. Wybierz Zakończ.Eksportowanie-do-pliku-w-outlook
 11. Kontakty zostaną zapisane w pliku w wybranej lokalizacji.

Export in progress Outlook

Teraz pozostaje tylko zaimportować kontakty Outlooka z pliku, który został stworzony. Aby to zrobić:

 1. Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.Opcja Ustawienia profilu w CRM
  Z menu po lewej stronie wybierz Import.Import w CRM
 2. Naciśnij na przycisk Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.Zaimportuj kontakty w LiveSpace CRM
 3. W nowym oknie możesz przeciągnąć plik .csv, .xls (.xlsx), lub .ods z kontaktami do zaimportowowania do CRM, lub nacisnąć na Dodaj plik.Import - dodawanie plików
 4. Jeżeli decydujesz się na drugą opcję, wybierz odpowiedni plik i naciśnij na Otwórz.Kontakty do LiveSpace CRM
 5. Po zaimportowaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze.Zaimportowany plik kontaktów w LiveSpace CRM
 6. Dopasuj rodzaj wierszy z pliku do pól w Livespace (mogą to być pola osób lub firm).Mapowanie pól w LiveSpace CRM
 7. Po zaimportowaniu pliku otrzymasz komunikat.Przejdź do listy kontaktów w LiveSpace CRM
 8. Nowe kontakty będą od tej pory dostępne na liście kontaktów.

Import z pliku csv, xls, ods

W Livespace CRM możesz zaimportować dane (m.in. kontakty) zarówno z pliku o rozszerzeniu .csv, .ods, .xls, czyli standardowego arkusza programu Excel.

Aby przeprowadzić taki import:

 1. Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.
  Opcja Ustawienia profilu w CRM
 2. Z menu po lewej stronie wybierz Import.Import w CRM
 3. Naciśnij na przycisk Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.Zaimportuj kontakty w LiveSpace CRM
 4. W nowym oknie możesz przeciągnąć plik .csv, .xls (.xlsx), lub .ods z danymi do zaimportowowania do CRM, lub nacisnąć na Dodaj plik.Import - dodawanie plików
 5. Jeżeli decydujesz się na drugą opcję, wybierz odpowiedni plik i naciśnij na Otwórz.Kontakty do LiveSpace CRM
 6. Po zaimportowaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze.Zaimportowany plik kontaktów w LiveSpace CRM
 7. Dopasuj rodzaj wierszy z pliku do pól w Livespace (mogą to być pola osób lub firm).Mapowanie pól w LiveSpace CRM
 8. Po zaimportowaniu pliku otrzymasz komunikat.Przejdź do listy kontaktów w LiveSpace CRM
 9. Nowe kontakty będą od tej pory dostępne na liście kontaktów.

 

Przeczytaj też jak zaimportować kontakty z najpopularniejszych aplikacji:

Jeśli korzystasz z HighRise CRM, również możesz przenieść wszystkie swoje informacje do Livespace. Czytaj więcej o imporcie danych z HighRise CRM.

 


Warto wiedzieć:

 • W przypadku nieudanego importu, np. na skutek błędnie wskazanych pól, lub niepoprawnego formatu pliku, operację importu można wycofać – przeczytaj jak to zrobić.

Jak zmienić kodowanie znaków przed importem pliku do CRM?

Jeżeli wykonujesz eksport danych z innego narzędzia do pliku csv, a następnie chcesz go zaimportować do Livespace CRM, jest duża szansa, że wszystko będzie w porządku bez dodatkowych zabiegów. Jest jednak też możliwość, że pojawią się problemy z obsługą polskich znaków. Związane jest to z różnymi standardami kodowania polskich liter w plikach tekstowych. Jeżeli pojawił się problem z polskimi znakami, możesz zawsze wycofać import (opisujemy to szerzej w sekcji Jak wycofać zaimportowane kontakty) i spróbować przygotować plik do importu zgodnie z poniższą podpowiedzią. Będziesz do tego potrzebował programu Microsoft Excel.


Czytaj więcej

Import danych z HighRise CRM

Livespace pozwala na szybki import Twoich danych z HighRise CRM. Dzięki temu możesz błyskawicznie rozpocząć pracę na nowym systemie, wykorzystując wszystkie zalety, jakie daje Livespace CRM. Czytaj więcej