Gdzie znajdę faktury za przedłużenie konta?

Faktury za przedłużenie konta Livespace udostępniane są na dwa sposoby:

 • Wysyłka na adres email wskazany podczas przedłużania
 • W sekcji Płatności -> Historia w aplikacji

Czytaj więcej

Czy po zakończeniu okresu testowego stracę moje dane?

Nie – w przypadku przedłużenia konta wszystkie dane w Livespace CRM wprowadzone w trakcie okresu testowego są zachowane i można kontynuować pracę bez konieczności wprowadzania ich ponownie do nowego konta.

Na czym polega darmowy okres testowy?

Darmowy okres testowy trwa 14 dni i polega na możliwości korzystania za darmo z pełnej wersji Livespace CRM. Po zakończeniu okresu testowego możliwe jest zakończenie testowania bez żadnych zobowiązań – po 14 dniach konto zostanie zablokowane, a następnie usunięte wraz z wprowadzonymi danymi.

W przypadku przedłużenia abonamentu na korzystanie z Livespace, wszystkie dane zostaną zachowane i możliwe będzie kontynuowanie pracy bez konieczności zakładania nowego konta.

Czy oferujecie dodatkowe szkolenia z obsługi?

Livespace CRM to kompleksowe narzędzie do zarządzania sprzedażą w segmencie B2B, dostarczające zbiór gotowych rozwiązań usprawniających zarządzanie zespołem handlowym i procesem pozyskiwania klienta w firmie. Wszystkie prezentowane w nim rozwiązania można wdrożyć samodzielnie w organizację pracy korzystając z własnej wiedzy i/lub z wykorzystaniem dodatkowego wsparcia ze strony zespołu Livespace i współpracujących z jego klientami trenerów sprzedaży. Na wsparcie to składają się m.in.:

 • Darmowe webinaria prezentujące działanie produktu
 • Darmowe materiały i publikacje zamieszczane przez zespół Livespace
 • Odpłatne stacjonarne szkolenia produktowe
 • Odpłatne stacjonarne szkolenia sprzedażowe
 • Stałe wsparcie i nadzór nad prowadzonymi działaniami sprzedażowymi (tzw. e-coaching)

Sprawdź terminy najbliższych webinariów pod adresem www.livespace.io/pl/webinaria.

Ile mam miejsca na moje pliki i dane?

Przestrzeń dyskowa to jeden z istotniejszych elementów pracy z systemem CRM. Składają się na nią dwa elementy – przestrzeń na pliki oraz wielkość bazy danych, która decyduje o tym, ile możesz trzymać w systemie kontaktów, sprzedaży czy zadań.

Ile mam przestrzeni na dane w Livespace?

Nie limitujemy przestrzeni na dane. Możesz pracować z bazą składającą się z 1 000, jak i ze 100 000 kontaktów – w zależności od Twoich potrzeb.

Ile mam przestrzeni na pliki w Livespace?

Przestrzeń na pliki zależy od liczby użytkowników oraz aktywnego pakietu. Każdy użytkownik zwiększa Twoją powierzchnię na dane o 3 GB w pakiecie CRM oraz o 8 GB w pakiecie CRM i automatyzacja sprzedaży (więcej informacji na temat różnic między pakietami znajdziesz w cenniku).

Jest ona liczona łącznie, nie ma więc znaczenia, czy jeden użytkownik będzie miał powyżej określonego limitu danych, a inny prawie wcale. Istotna jest łączna powierzchnia, jaką zajmują pliki całej firmy.

Przykładowo dla 20 użytkowników Twoja przestrzeń na pliki wyniesie 20 x 3 GB = 60 GB łącznie w pakiecie CRM a 20 x 8 GB = 160 GB w pakiecie CRM i automatyzacja sprzedaży.

Co, jeżeli brakuje mi miejsca?

Przestrzeń dyskowa, jaką zapewniamy w cenie produktu, niemal na pewno spełni Twoje oczekiwania. Jeżeli jednak specyfika Twojego biznesu jest taka, że będziesz potrzebował więcej przestrzeni, możliwe jest jej odpłatne zwiększenie. W tym celu skontaktuj się z nami, abyśmy mogli przeanalizować Twoje zapotrzebowanie na przestrzeń.

Czy załączniki maili lub pliki z Dropbox zużywają moją przestrzeń na pliki?

Nie, ponieważ pliki fizycznie nie znajdują się na serwerach Livespace. Zamieszczasz tam jedynie skrót (link) kierujący do danego pliku. Dzięki temu nie musisz się martwić, że duża ilość korespondencji z załącznikami doprowadzi do zużywania się miejsca w Livespace, zaś w przypadku konieczności powiązania bardzo dużych plików z danymi w CRM możesz do tego wykorzystać jego integrację z Dropbox. Dzięki temu również takie pliki nie będą zużywały Twojego miejsca w Livespace.

Konfiguracja kont Gmail w Livespace CRM

Jeśli próbujesz dodać w Livespace CRM konto pocztowe Gmail i otrzymujesz komunikat, że nie udało się połączyć z Twoim kontem za pomocą wpisanych danych, pomimo że wprowadzasz je poprawnie, spróbuj wykonać kroki opisane w tym artykule.


Czytaj więcej

Jak przedłużyć ważność konta w Livespace CRM?

Przedłużając ważność konta w Livespace masz możliwość wyboru dogodnego pakietu CRM i określeniu terminu, na jaki chcesz przedłużyć dostęp, samemu ustalając wysokość rabatu przysługującego za przedłużenie konta.


Czytaj więcej

Bezpieczeństwo danych

Kwestia bezpieczeństwa i poufności danych to niezwykle istotny element aplikacji CRM. W Livespace przywiązujemy do niego bardzo dużą wagę, w każdym aspekcie związanym z bezpieczeństwem.

Gdzie trzymane są dane, które znajdują się w Livespace CRM?

Aplikacja oraz dane systemu Livespace utrzymywane są w wysokiej klasy serwerowniach w Polsce, prowadzonych przez firmę ATM S.A. Serwery objęte są gwarancją dostępności na poziomie nie niższym niż 99,98%. Serwerownia spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa przechowywania informacji oraz wymagania GIODO.

 

Jak zabezpieczone są serwery?

Serwery, na których pracuje Livespace i na których znajduje się dane, są objęte następującymi środkami ochrony fizycznej:

 1. Pomieszczenie zabezpieczone jest drzwiami o podwyższonej odporności ogniowej >= 30 min.
 2. W pomieszczeniu okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub folii antywłamaniowej
 3. Pomieszczenia wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy
 4. Dostęp do pomieszczeń objęty jest systemem kontroli dostępu
 5. Dostęp do pomieszczeń kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych
 6. Dostęp do pomieszczeń jest podczas nieobecności zatrudnionych tam pracowników nadzorowany przez służbę ochrony za pomocą systemu CCTV
 7. Dostęp do pomieszczeń przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony za pomocą CCTV
 8. Pomieszczenia zabezpieczone są przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego i/lub wolnostojącej gaśnicy.

 

W jaki sposób dane są zabezpieczone przez utratą?

Dane w systemie Livespace są archiwizowane co dwanaście godzin na serwerach lokalnych i dodatkowo co 24 godziny, na niezależnej przestrzeni dyskowej, poza podstawową infrastrukturą. W przypadku uszkodzenia, czy też przypadkowego skasowania danych, istnieje możliwość przywrócenia na życzenie klienta kopii zapasowej bazy danych z wykorzystaniem ustalonego backupu (ze wskazanego dnia i godziny).

 

Czy ktoś ma wgląd do moich danych?

Dane zgromadzone na serwerze stanowią informacje poufne i nie są ujawniane innym podmiotom. Dane wprowadzone do Livespace nigdy nie są wykorzystywane do celów innych niż świadczenie usługi, w tym – wykonywania i odtworzenia kopii zapasowych (w tym testowe odtwarzanie kopii zapasowych w celu sprawdzenia ich poprawności), prób odtwarzania ewentualnych błędów i nieprawidłowości w działaniu aplikacji zgłoszonych przez klienta oraz sporządzania analiz statystycznych, mających na celu poprawę funkcjonowania aplikacji, jej rozwój o nowe funkcjonalności, oraz publikowania przykładowych metod wykorzystania i wyników przeprowadzonych analiz statystycznych. Pracownicy Livespace sp. z o.o. nie mają bezpośredniego dostępu do konta klientów, zaś dostęp do baz danych bezpośrednio na serwerze ograniczony jest po stronie Livespace do wybranych pracowników technicznych, w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usługi. Szczegóły dotyczące możliwości dostępu do danych przez firmę Livespace sp. z o.o. określa Regulamin.

Dostęp do danych oraz aplikacji możliwy jest poprzez szyfrowane połączenie SSL autoryzowane odpowiednim certyfikatem bezpieczeństwa.

 

Czy możliwy jest eksport danych?

Tak, eksport podstawowych danych możliwy jest w każdym momencie. Dane mogą być zapisane do pliku XLS. Podstawowe dane, to wszystkie dane dostępne na listach, tak więc eksport listy osób, listy firm, listy współpracowników i listy sprzedaży. W ramach eksportowanego pliku zapisywane są wszystkie informacje, jakie mogą być wyświetlone na szczegółowej liście, w tym wartości z pól dodatkowych. Samodzielny eksport danych został omówiony w osobnym artykule.

Możliwy jest ponadto eksport zaawansowany, wykonywany przez nas, w ramach którego zapisywane są do plików CSV następujące dane:

 • Lista firm
 • Lista osób
 • Lista współpracowników
 • Lista szans sprzedaży
 • Lista przestrzeni
 • Lista zadań
 • Historia aktywności z osobami
 • Historia aktywności z firmami
 • Historia aktywności w szansach sprzedaży
 • Historia aktywności w przestrzeniach
 • Lista przychodów i kosztów szans sprzedaży
 • Lista plików zamieszczonych w aplikacji oraz archiwum tar.gz zawierające pliki.

Dane zapisywane są z użyciem numerów ID poszczególnych elementów, pozwalających na ich jednoznaczną identyfikację i wzajemne przyporządkowanie.  Dla klientów komercyjnie korzystających z Livespace (nie w trakcie okresów testowych) jednorazowy eksport zaawansowany realizowany jest bezpłatnie.

 

Kto jest właścicielem danych wprowadzonych do systemu Livespace?

Livespace sp. z o.o. dostarcza narzędzie do przetwarzania danych. Zgodnie z regulaminem klient, czyli Usługobiorca, jest właścicielem wszelkich danych wprowadzonych przez niego, lub użytkowników, którym umożliwił dostęp do Aplikacji. Zgodnie z regulaminem, Usługobiorca oświadcza też, że w myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (art. 7 pkt 4) jest Administratorem danych osobowych wprowadzonych do Aplikacji i przetwarza je zgodnie z przepisami prawa. W przypadku zakończenia korzystania z usługi Livespace, klient ma ma prawo zażądać trwałego usunięcia wszelkich danych.

Czy możliwe jest podpisanie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych?

Tak, w przypadku potrzeby rejestracji bazy danych w GIODO, taka umowa może być istotna. Aby podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z Livespace sp. z o.o. prosimy o kontakt poprzez adres pomoc@livespace.pl – prześlemy odpowiedni wzór umowy.

 

Jak odzyskać lub zmienić hasło do Livespace CRM?

Livespace CRM pozwala Ci zarówno odzyskać zapomniane hasło, jak i zmienić obecne hasło z poziomu ustawień Twojego profilu.

W tym artykule opisaliśmy:


Czytaj więcej