Przykłady wykorzystania przestrzeni

Poniżej prezentujemy kilka przykładowych zastosowań przestrzeni w Livespace CRM:

  1. Techniki sprzedażowe – dzielenie się sprawdzonymi technikami sprzedaży, wymiana doświadczeń.
  2. Jak rozmawiać z klientem – miejsce, gdzie omawiane są najlepsze argumenty sprzedażowe.
  3. Szkolenia – użytkownicy zgłaszają szkolenia, na które warto się wybrać, a także pytają o opinię pozostałych członków firmy.
  4. Nowe usługi – pomysły na nowe usługi, które firma mogłaby świadczyć.
  5. Ciekawe artykuły – zbiór linków do artykułów, którymi współpracownicy mogą się dzielić.
  6. Projekty – konkretne projekty stworzone w oparciu o zakończone sprzedażePrzestrzenie w LiveSpace CRM

Jak działają przestrzenie w Livespace CRM?

Przestrzenie w Livespace CRM odzwierciedlają nieformalną strukturę w firmie. Są to tak zwane przestrzenie robocze. Praca w sprzedaży nie ogranicza się bowiem tylko do zakładania nowych procesów sprzedaży i dodawania kontaktów. To także wymiana wiedzy na różne tematy z członkami zespołu i właśnie do tego celu służą Przestrzenie. Możesz je traktować jako obszary robocze do dyskusji na określone tematy w firmie, do gromadzenia i współdzielenia plików, czy też ogólnej: do zarządzania projektami.

Profil przestrzeni w Livespace CRM

Możesz mieć dowolną liczbę przestrzeni. Są też one dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy po wygraniu sprzedaży chcesz założyć projekt, który dotyczy realizacji danego zadania. Możesz kontynuować komunikację w obrębie samej sprzedaży, ale jeżeli chcesz, by na etapie posprzedażowym inne osoby miały dostęp do projektu, niekoniecznie jednak mając wgląd w szczegółowe ustalenia z okresu procesu sprzedażowego, załóż osobną przestrzeń dotyczącą danego projektu.

Zobacz też:

Dodawanie przestrzeni

Przykłady wykorzystania przestrzeni

Dodawanie przestrzeni

Nową przestrzeń możesz dodać do CRM za pomocą przycisku szybkiego dodawania. Możliwe jest też dodanie jej z listy w zakładce Przestrzenie. Poniżej omawiamy, jak wykonać obie czynności.


Read more