Multiple sales processes in LiveSpace

Livespace allows you to create more than one sales process. This is particularly useful if you sell in different ways depending on, for example, the type of service or product or depending on the customer typea sales process for key accounts may be different than for your other customers.


 

Using multiple sales processes

Using multiple sales processes is an excellent way to reflect actual activities within your company in Livespace.

Before creating multiple sales processes, you should decide on what will determine the choice of a particular process, as sales processes can be:

a) Based on the type of a customer

Customers from a particular segment (for example key accounts) can be serviced in accordance with the process developed under their terms, typically requiring more effort in the sales process. It is completely justified if we previously defined these customers as the essential ones. Learn more about customer segmentation.

b) Based on sales category

If you sell different products/services, you can choose a flowchart of sales based on what the given deal is concerned with. Depending on the category of a deal, you will lead your activities according to a specific, prescribed process. Learn more about turning on and editing the products.

c) Based on sales value

You can decide that specific sales processes depend on what is the value of the deal. In this case use the default process until you do not know the deal valueand when you manage to specify it, you can change the process to the appropriate for a given value. Remember in this case to include point Establish the value of sales at an early stage in your default sales process 

d) Based on trader

Certain traders may act in accordance with the given process. It is a convenient solution when your team is specialized and specific people always deal with the same components. You can then differentiate sales processes depending on whom they relate.

Czytaj więcej

Koszty i zysk

W Livespace CRM możliwe jest nie tylko analizowanie prognozowanych i zrealizowanych wartości produktów, ale również analiza kosztów i zysku związanego z daną szansą sprzedaży. W tym celu należy uruchomić w Livespace obsługę kosztów.


Czytaj więcej

Dodawanie szansy sprzedaży

Po zaimportowaniu i dodaniu kontaktów do Livespace CRM, możesz stworzyć swoją pierwszą szansę sprzedaży. Może ona odzwierciedlać zarówno aktualnie trwającą sprzedaż, jak i sprzedaż historyczną, która już się zakończyła. Dzięki temu szybciej zrozumiesz, jak działają szanse sprzedaży w Livespace.


Czytaj więcej

Formularz dodawania szansy sprzedaży

Formularz dodawania szansy sprzedaży pozwoli Ci wpisać wszystkie informację dotyczące danego procesu sprzedażowego. Dzięki niemu powiążesz też daną szansę sprzedaży z osobą (lub osobami) a także firmą.
W przypadku konieczności wykonania masowych operacji na zadaniach przydatne mogą okazać się operacje na liście.


Czytaj więcej

Jak włączyć publiczne szanse sprzedaży?

Livespace tworzymy od początku z myślą o zapewnieniu wygodnych, intuicyjnych rozwiązań w zakresie kontrolowania tego, jakie informacje mają być widoczne dla poszczególnych członków zespołu. Domyślnie szanse sprzedaży w Livespace CRM nie są dostępne dla każdego – ma do nich wgląd założyciel szansy, managerowie i handlowcy, którym dostęp został przydzielony (czyli uczestnicy szansy sprzedaży). Aby dołączyć do szansy sprzedaży, użytkownik musi poprosić o udostępnienie mu jej przez kogoś, kto taki dostęp już ma.
Jeżeli w Twojej firmie istnieje potrzeba udostępniania szans sprzedaży wszystkim, bez konieczności ich zapraszania, możesz do tego wykorzystać publiczne szanse sprzedaży.
Czytaj więcej

Praca z procesem sprzedaży

Otwarcie szansy sprzedaży w Livespace CRM oznacza otwarcie procesu sprzedażowego. Jest on widoczny po prawej stronie na profilu otwartej szansy sprzedaży.
Czytaj więcej

Finanse

Zakładka Finanse stanowi podręczne zestawienie wszystkich kwot, jakie zostały zdefiniowane w Livespace CRM. W przeciwieństwie do listy szans sprzedaży, w tej zakładce głównym elementem na liście jest określona kwota wynikająca z prognozowanego i zrealizowanego wartości produktów.


Czytaj więcej

Wiele procesów sprzedaży w CRM

Livespace CRM pozwala na tworzenie więcej niż jednego procesu sprzedaży. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy prowadzisz sprzedaż w różny sposób w zależności od, przykładowo, rodzaju usługi albo produktu, lub też w zależności od rodzaju klienta – proces sprzedaży dla klienta VIP może wyglądać inaczej niż ma to miejsce w przypadku zwykłego klienta.


Czytaj więcej

Zarządzanie etapami procesu sprzedaży w CRM

W Livespace CRM proces sprzedaży dzieli się na dwa elementy: etapy oraz działania

Dzięki etapom masz wgląd w postęp danego procesu sprzedażowego (informacje z nim związane są widoczne na wykresie kołowym w Statystykach). Działania z kolei, informują Cię o tym, jakie czynności należy wykonać dla danej szansy sprzedaży na określonym etapie.


Czytaj więcej

Jak przywrócić usuniętą szansę sprzedaży?

Jeżeli zechcesz, by usunięta szansa sprzedaży wróciła na listę szans sprzedaży, ponieważ została skasowana przypadkiem lub okazało się, że nadal jest potrzebna, możesz łatwo to zrobić przechodząc do folderu Usunięte na liście szans sprzedaży.


Czytaj więcej