Koszty i zysk

W Livespace CRM możliwe jest nie tylko analizowanie prognozowanych i zrealizowanych wartości produktów, ale również analiza kosztów i zysku związanego z daną szansą sprzedaży. W tym celu należy uruchomić w Livespace obsługę kosztów.


Read more

Dodawanie szansy sprzedaży

Po zaimportowaniu i dodaniu kontaktów do Livespace CRM, możesz stworzyć swoją pierwszą szansę sprzedaży. Może ona odzwierciedlać zarówno aktualnie trwającą sprzedaż, jak i sprzedaż historyczną, która już się zakończyła. Dzięki temu szybciej zrozumiesz, jak działają szanse sprzedaży w Livespace.


Read more

Formularz dodawania szansy sprzedaży

Formularz dodawania szansy sprzedaży pozwoli Ci wpisać wszystkie informację dotyczące danego procesu sprzedażowego. Dzięki niemu powiążesz też daną szansę sprzedaży z osobą (lub osobami) a także firmą.
W przypadku konieczności wykonania masowych operacji na zadaniach przydatne mogą okazać się operacje na liście.


Read more

Jak włączyć publiczne szanse sprzedaży?

Livespace tworzymy od początku z myślą o zapewnieniu wygodnych, intuicyjnych rozwiązań w zakresie kontrolowania tego, jakie informacje mają być widoczne dla poszczególnych członków zespołu. Domyślnie szanse sprzedaży w Livespace CRM nie są dostępne dla każdego – ma do nich wgląd założyciel szansy, managerowie i handlowcy, którym dostęp został przydzielony (czyli uczestnicy szansy sprzedaży). Aby dołączyć do szansy sprzedaży, użytkownik musi poprosić o udostępnienie mu jej przez kogoś, kto taki dostęp już ma.
Jeżeli w Twojej firmie istnieje potrzeba udostępniania szans sprzedaży wszystkim, bez konieczności ich zapraszania, możesz do tego wykorzystać publiczne szanse sprzedaży.
Read more

Praca z procesem sprzedaży

Otwarcie szansy sprzedaży w Livespace CRM oznacza otwarcie procesu sprzedażowego. Jest on widoczny po prawej stronie na profilu otwartej szansy sprzedaży.
Read more

Finanse

Zakładka Finanse stanowi podręczne zestawienie wszystkich kwot, jakie zostały zdefiniowane w Livespace CRM. W przeciwieństwie do listy szans sprzedaży, w tej zakładce głównym elementem na liście jest określona kwota wynikająca z prognozowanego i zrealizowanego wartości produktów.


Read more

Wiele procesów sprzedaży w CRM

Livespace CRM pozwala na tworzenie więcej niż jednego procesu sprzedaży. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy prowadzisz sprzedaż w różny sposób w zależności od, przykładowo, rodzaju usługi albo produktu, lub też w zależności od rodzaju klienta – proces sprzedaży dla klienta VIP może wyglądać inaczej niż ma to miejsce w przypadku zwykłego klienta.


Read more

Zarządzanie etapami procesu sprzedaży w CRM

W Livespace CRM proces sprzedaży dzieli się na dwa elementy: etapy oraz działania

Dzięki etapom masz wgląd w postęp danego procesu sprzedażowego (informacje z nim związane są widoczne na wykresie kołowym w Statystykach). Działania z kolei, informują Cię o tym, jakie czynności należy wykonać dla danej szansy sprzedaży na określonym etapie.


Read more

Jak przywrócić usuniętą szansę sprzedaży?

Jeżeli zechcesz, by usunięta szansa sprzedaży wróciła na listę szans sprzedaży, ponieważ została skasowana przypadkiem lub okazało się, że nadal jest potrzebna, możesz łatwo to zrobić przechodząc do folderu Usunięte na liście szans sprzedaży.


Read more