Źródła pozyskania w CRM

Źródło pozyskania w Livespace CRM to źródło, z którego pochodzi dana szansa sprzedaży lub kontakt (osoba bądź firma). Uzupełnianie źródeł pozyskania pozwoli m.in. na uzyskanie informacji o tym, które z nich dostarczają szans sprzedaży o największej wartości, lub gdzie najczęściej pozyskujemy klientów.


Czytaj więcej

Jak określać właściciela?

Domyślnie w Livespace CRM każdy kontakt i szansa sprzedaży posiadają właściciela (opiekuna), czyli określonego użytkownika, który odpowiada za dany kontakt. Istnieje możliwość ręcznej zmiany właściciela, czyli przypisania elementu do innej osoby. W niektórych firmach model pracy z klientami przewiduje ponadto, że są kontakty “wolne”, bez określonego właściciela, czyli takie, które mogą zostać podjęte przez dowolną osobę. Także i tę sytuację uwzględniliśmy w Livespace.

Czytaj więcej

Jak przywrócić usunięty kontakt, szansę sprzedaży lub przestrzeń?

Usunięcie kontaktu (osoby lub firmy) powoduje jego przeniesienie do zakładki Usunięte. W przypadku, gdy przez pomyłkę usuniesz kontakt, istnieje możliwość jego przywrócenia. W tej kwestii schemat postępowania w Livespace CRM jest taki sam dla osób, firm, szans sprzedaży i przestrzeni.

Czytaj więcej

Praca z listami w CRM

Lista w Livespace CRM umożliwia wyświetlanie dużej ilości danych w wygodny i zorganizowany sposób. W postaci list przeglądane mogą być kontakty, zadania, szanse sprzedaży, finanse i przestrzenie w Livespace. Każda lista posiada ustawienia, dzięki którym mogą być pokazane tylko te dane, które chcesz i potrzebujesz widzieć, co z pewnością przełoży się na efektywność i szybkość Twojej pracy.
Czytaj więcej

Zapamiętywanie filtrów na listach

Filtrowanie na listach umożliwia szybkie pokazanie danych, które są dla nas interesujące. Dzięki możliwości zapamiętywania filtrów na liście możemy wypracować sobie własny sposób pracy z Livespace CRM, dostosowany do pracy z tymi parametrami, które są dla nas najważniejsze.
Czytaj więcej

Filtrowanie wyników po określonych kryteriach

Filtry w Livespace CRM pozwalają Ci dokładnie określić, jakie dane chcesz widzieć na liście, dzięki czemu staje się ona bardziej przejrzysta, a praca z nią – wydajniejsza i szybsza.

Możesz filtrować następujące elementy:

 • Firmy i osoby na listach w zakładce Kontakty.
 • Zadania na liście zadań.
 • Szanse sprzedaży i Finanse w zakładce Szanse sprzedaży.
 • Przestrzenie na liście przestrzeni.
 • Wpisy na swoim Kokpicie.
 • Wpisy na tablicach kontaktów, szans sprzedaży i przestrzeni.
 • Zadania w kalendarzu.
 • Wybrane statystyki.

Filtrowanie według określonych kryteriów

Aby, na przykład, wyfiltrować konkretne kontakty według ustalonych przez Ciebie kryteriów:
1.    Przejdź do zakładki Kontakty.Zakładka kontakty w LiveSpace CRM
2.    Wybierz Firmy lub Osoby w zależności od rodzaju kontaktów, jakie chcesz filtrować.Listy kontaktów w LiveSpace CRM
3.    Na belce listy kontaktów rozwiń menu Filtruj. Menu Filtruj w LiveSpace CRM
4.    Załóżmy, że chcesz wyfiltrować kontakty zmodyfikowane konkretnego dnia. Wybierz z sekcji Daty w menu Filtruj opcję Modyfikacja.Filtrowanie w LiveSpace CRM
5.    Livespace poprosi Cię o podanie zakresu dat. W polach Od: i do: wybierz ten sam dzień i naciśnij Zastosuj.Filtrowanie w LiveSpace CRM
6.    Lista zostanie dla Ciebie zorganizowana przy użyciu filtru daty, a na belce listy pojawi się niebieska etykietka z nazwą i parametrami filtru.Etykietka filtru w LiveSpace CRM
7.    Jeżeli chcesz dodać kolejny filtry, otwórz ponownie menu Filtruj i dobierz nowy filtr, na przykład Dodane przez.Filtrowanie w LiveSpace CRM
8.    Livespace poprosi Cię o wybór z listy osoby, która dodała kontakt.Filtrowanie w LiveSpace CRM
9.    Wybór zatwierdź naciskając Zastosuj.Filtrowanie w LiveSpace CRM
10.    Na belce listy pojawi się nowa niebieska etykietka z kolejnym dodanym filtrem.Filtrowanie w LiveSpace CRM
Możesz dodać tyle filtrów, ile potrzebujesz. Lista będzie zawierała dokładnie takie dane, jakie chcesz widzieć. Jeśli chcesz dodać kolejne filtry, po prostu powtórz powyższe kroki.
Możesz także zwinąć belkę listy, by ukryć metki z filtrami:Zwijanie filtrów w LiveSpace CRM

Usuwanie i zapisywanie filtrów w CRM

Możesz usunąć dany filtr naciskając na krzyżyk znajdujący się na niebieskiej etykietce.Usuwanie filtru w LiveSpace CRM
Lub też od razu wyczyścić wszystkie filtry dzięki opcji Wyczyść filtry.Czyszczenie filtrów w LiveSpace CRM

Aby zapisać zestaw filtrów, by móc go używać w przyszłości:
1.    Rozwiń belkę listy, jeśli jest zwinięta.Rozwijanie listy filtrów w LiveSpace CRM
2.    Naciśnij na opcję Zapisz filtry.Zapisywanie filtrów w LiveSpace CRM

3.    Livespace zapyta Cię o nazwę dla tego zestawu filtrów i czy ma być on widoczny dla wszystkich pracowników Twojej firmy.Zapisywanie filtrów w LiveSpace CRM
4.    Po wpisaniu nazwy naciśnij na Zapisz.Zapisywanie filtrów w LiveSpace CRM
5.    Zestaw filtrów zostanie dodany do menu po lewejMenu filtrów w LiveSpace CRM

Dostępne filtry na listach w zakładce Kontakty

Dane na listach w zakładce Kontakty możesz filtrować według następujących kryteriów:

 • Daty – np. według daty utworzenia lub modyfikacji kontakty.
 • Użytkownicy –np. według właścicieli kontaktu lub użytkowników, którzy modyfikowali kontakt.
 • Dane główne – np. według nazwisk lub nazw firm w kontaktach.
 • Dane dodatkowe – np. według adresu e-mail lub telefonu kontaktu.
 • Dane adresowe – np. według ulicy lub miasta kontaktu.
 • Inne – np. według przychodów prognozowanych lub zadań zrealizowanych dla danego kontaktu.
 • Powiązania – według powiązań dla danego kontaktu

Dostępne filtry na liście w zakładce Zadania

Informacje na liście zadań możesz filtrować według:

 • Danych głównych – na przykład według nazwy lub priorytetu zadania.
 • Daty – np. według właścicieli kontaktu lub użytkowników, którzy modyfikowali kontakt.

Filtrowanie wpisów na tablicy

W Livespace CRM na profilach kontaktów, szans sprzedaży i przestrzeni centralne miejsce zajmuje tablica – lista aktywności, notatek, plików, oraz e-maili powiązanych z danym kontaktem lub szansą sprzedaży. Elementy listy ułożone są w porządku chronologicznym. Aby ułatwić Ci odszukanie interesujących informacji wprowadzone zostało filtrowanie wpisów. Po rozwinięciu listy filtrów możesz wskazać autora, typ danych (aktywność, notatka, mail, plik), lub wpisać słowa, które mają być zawarte w treści wpisu. Możliwe jest również filtrowanie według tagów, ale tylko wtedy, gdy wpisy zostały wcześniej otagowane.


Czytaj więcej

Jak korzystać z segmentacji w CRM?

Segmentacja klientów jest jedną z najprzydatniejszych funkcji w Livespace CRM, która automatyzuje i usprawnia codzienną pracę zespołu sprzedażowego. Raz skonfigurowana segmentacja pozwoli Ci automatycznie określić, czy dany klient jest kluczowy, czy nie, a także pokaże, którzy klienci najlepiej wpisują się w obraz Twojego idealnego partnera biznesowego. Dzięki segmentacji w Livespace zrozumiesz, z jakimi klientami pracujesz i na których z nich powinieneś się skupić w pierwszej kolejności, by osiągać sukcesy sprzedażowe. Ty wiesz najlepiej, jakiego klienta szuka Twoja firma, dlatego kryteria segmentacji i ich priorytet mogą być przez Ciebie dowolnie zmieniane, dodawane i usuwane, a cały proces raz skonfigurowanej segmentacji będzie całkowicie zautomatyzowany.


Czytaj więcej

Operacje na liście

Livespace CRM oferuje Ci możliwość przeprowadzania masowych zmian na wielu elementach listy poprzez Operacje na liście. Każda lista, niezależnie od tego, czy jest to lista zadań, kontaktów, szansy sprzedaży czy przestrzeni, posiada funkcję Operacje na listach, choć typy operacji, jakie można przeprowadzić, są różne dla każdej z nich.


Czytaj więcej

Tworzenie własnych widoków na listach

Livespace CRM umożliwia Ci wyświetlenie tylko najważniejszych danych dzięki opcji tworzenia własnych widoków na listach. Ta funkcja pozwoli Ci zobaczyć tylko te informacje, których najbardziej potrzebujesz.


Czytaj więcej

Czym są kontakty w Livespace?

Kontaktami w Livespace CRM są firmy lub osoby, które zostały dodane przez Ciebie, lub Twój zespół sprzedażowy. Każdy kontakt ma swój własny profil, który zawiera dane ściśle z nim powiązane. Na przykład na profilu firmy znajdziesz informacje o procesach sprzedażowych, które prowadzisz z tym konkretnym partnerem biznesowym.

Czytaj więcej

Jak korzystać z tagów?

Tagi to potężne narzędzie. Jeśli tylko właściwie je wykorzystasz, ułatwisz sobie pracę – szczególnie operacje na dużej ilości danych. Możesz dzięki nim w elastyczny sposób porządkować swoje dane. Charakterystyczną cechą tagów jest to, że nie wybierasz ich z listy, a tworzysz podczas pracy z danymi. Ich działanie można porównać do etykietek, które przyklejasz do elementów w Livespace CRM, aby móc je porządkować i szybciej wyszukiwać.

Czytaj więcej

Jak gromadzić dodatkowe dane?

Z myślą o zapewnieniu naszym klientom jak najbardziej wszechstronnej funkcjonalności wprowadziliśmy w Livespace CRM różne możliwości w zakresie gromadzenia i wyszukiwania informacji, na przykład grupy lub tagi. Zdajemy sobie jednak sprawę, że te rozwiązania mogą być czasem niewystarczające, dlatego umożliwiamy naszym użytkownikom gromadzenie dodatkowych danych we własnych, zdefiniowanych przez nich polach.


Czytaj więcej

Jak działa tablica?

Na profilach kontaktów, szans sprzedaży i przestrzeni, a także na kokpicie, centralne miejsce zajmuje tablica – lista aktywności, notatek, plików i e-maili powiązanych z danym elementem. Podobne rozwiązanie znasz prawdopodobnie z Facebooka, LinkedIn lub innych portali społecznościowych. Naszym zdaniem to najlepszy sposób na pokazywanie informacji o aktywnościach. Cechą charakterystyczną tablicy jest to, że wyświetlają one pełną historię kontaktu – tę dodaną ręcznie, jak i tę zapisywaną automatycznie. Wszystkie dane zamieszczane na tablicy są wyświetlane w porządku chronologicznym, zaś poszczególne wpisy możesz komentować.

Czytaj więcej

Jak przenieść lub skopiować wpis na tablicy?

Tablica stanowi podstawowe narzędzie do zapisywania informacji na temat historii danego kontaktu i związanych z nim działań. Wpisy na tablicy to historia aktywności związanych z daną osobą, firmą, sprzedażą lub przestrzenią. Zdarza się, że wpis taki zostaje umieszczony nie tam, gdzie chcemy, czasem też zachodzi potrzeba jego skopiowania na inną tablicę. Przenoszenie i kopiowanie wpisów w Livespace jest bardzo proste.


Czytaj więcej

Jak połączyć zdublowane kontakty?

W przypadku zdublowania kontaktów, na przykład w wyniku importu lub omyłkowego dodania jednej osoby/firmy kilka razy, możesz wszystkie powtarzające się kontakty połączyć w jeden. Służy do tego funkcja łączenia kontaktów. Jest ona dostępna z poziomu profilu osoby/firmy, a także na liście kontaktów.

Czytaj więcej

Jak wycofać zaimportowane dane?

Import bazy kontaktów, produktów oraz szans sprzedaży może nie udać się z kilku powodów, takich jak na przykład: pomyłka przy wyborze plików, zaimportowanie tych samych danych dwa razy, czy złe przydzielenie kolumny pliku wejściowego do pól w Livespace CRM. Bez obaw – nie trzeba godzinami usuwać takich danych ręcznie, ani prosić o pomoc IT. Niepożądany import możesz w łatwy sposób wycofać samodzielnie!

Czytaj więcej

Jak dodać plik?

Livespace CRM pozwala na dodanie pliku do każdej notatki, którą zamieszczasz na kokpicie lub profilu osoby, firmy, szansie sprzedaży, przestrzeni czy w zadaniu. Sposób dodawania plików w każdym z tych miejsc jest taki sam.

 


Dodawanie pliku do notatki w Livespace CRM

Aby dodać plik:

 1. Przejdź na dany profil, po czym umieść kursor nad polem tekstowym zatytułowanym Dodaj notatkę lub załącz plik i kliknij w to pole.Dodawanie pliku w LiveSpace CRM
 2. Pod polem na notatkę pojawią się dodatkowe opcje.Dodawanie pliku w LiveSpace CRM
 3. Naciśnij na ikonę spinacza, by uaktywnić opcje dodawania załącznika.Dodawanie pliku w LiveSpace CRM
 4. Następnie naciśnij na Prześlij plik lub przeciągnij tutaj.Dodawanie pliku w LiveSpace CRM
 5. Otworzy się okno przeglądarki, które pozwoli Ci wyszukać plik. Po wybraniu pliku naciśnij na Otwórz, by dodać nowy załącznik.Dodawanie pliku w LiveSpace CRM
  Pamiętaj, że możesz zaznaczyć w powyższym oknie kilka plików naraz i nacisnąć Otwórz, by jednocześnie dodać je do notatki.
 6. Dodawany plik pojawi się pod notatką. Jeżeli chcesz dołączyć do niego komentarz, uzupełnij pole notatki.Dodawanie pliku w LiveSpace CRM
 7. Możesz w analogiczny sposób dodać kilka plików do jednej notatki – zostaną one wyświetlone na liście.Dodawanie pliku w LiveSpace CRM
 8. Aby dane pliki zostały przyłączone do notatki, zatwierdź ich dodanie przyciskiem Publikuj.Dodawanie pliku w LiveSpace CRM
 9. Po opublikowaniu, pliki będą dostępne w notatce na tablicy profilu.

Warto wiedzieć:

 • Możesz również dodawać w Livespace pliki bezpośrednio z Dropbox. Wówczas nie obowiązują Cię żadne ograniczenia przestrzeni dyskowej, bowiem Dropbox przechowuje pliki na własnych serwerach, a Ty tak naprawdę dodajesz jedynie link do pliku. Więcej na ten temat przeczytasz we wpisie Integracja z Dropbox.

Czytaj też:

Grupy – jak korzystać z grup?

Osoby i firmy w Livespace CRM możesz grupować według własnych kryteriów. Grupa ułatwia zarządzanie kontaktami i pozwala na wprowadzenie szybkiej metody ich porządkowania, spójnej dla wszystkich użytkowników.


Czytaj więcej