Historia zmian w LiveSpace

Poniższa lista prezentuje istotne modyfikacje, jakie wprowadzamy do LiveSpace. Z pewnością nie obejmuje ona wszystkich wprowadzanych nowości, modyfikacji i poprawek, staramy się jednak, aby była możliwie kompletna.