Zarządzanie etapami sprzedaży w systemie CRM

Dobry system CRM to taki, który łączy w sobie prostotę i elastyczność, zapewniając wygodne korzystanie, ale i możliwość dostosowania kluczowych funkcjonalności do realiów panujących w organizacji. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na sprawne zarządzanie zespołem sprzedażowym jest właściwe określenie etapów sprzedaży.

W poniższym wpisie dowiedzie się, w jaki sposób rozwiązaliśmy tę kwestię w systemie LiveSpace CRM.

System CRM to rozwiązania, którego jednym z najważniejszych zadań jest wspieranie procesu sprzedażowego. Jak każdy proces, tak i ten składa się z poszczególnych etapów, których prawidłowa realizacja będzie miała wpływ na skuteczność. Tworząc system LiveSpace postawiliśmy przed sobą trzy duże cele związane z etapami sprzedaży:

 • zbudowanie ich tak, aby przechodzenie z etapu na etap było proste i nie wymagało wysiłku od użytkowników

  Jeżeli przenoszenie danej sprzedaży z kolejny etap w procesie sprzedażowym będzie skomplikowane, doprowadzi to do dwóch możliwych scenariuszy. W pierwszym – handlowcy będą tracili dużo czasu na zaznaczanie, na jakim etapie są ich aktualne sprzedaże. W drugim wariancie po prostu nie będą tego robić, lub będą to robić wybiórczo, co oznacza, że system CRM będzie miał nierealne dane o aktualnie trwających sprzedażach. Przełoży się to oczywiści na nierealne prognozy i brak możliwości zarządzanie zespołem z wykorzystaniem tych parametrów. Dlatego w systemie LiveCMS przejście pomiędzy jednym etapem a drugim wymaga jednego kliknięcia, zaś wpływ wprowadzonej zmiany jest od razu widoczny przy sprzedaży.

  Etapy sprzedaży w systemie LiveSpace CRM

 • wykorzystania danych o wszystkich sprzedażach na konkretnych etapach do prognozowania wyników sprzedażowych

  Prognozowanie sprzedaży opiera się o określanie przewidywanego terminu zamknięcia sprzedaży, jej wartości oraz prawdopodobieństwa sukcesu. Jeżeli określimy we właściwy sposób, jak podejmowane czynności wpływają na prawdopodobieństwo sukcesu, będziemy potrafili przewidzieć, jakie są nasze prognozy sprzedaży.

  Prognozowanie sprzedaży w systemie LiveSpace CRM

 

 • umożliwienie łatwego zarządzania etapami sprzedaży, tak, aby móc je dostosować do charakteru organizacji

  Aby codzienna praca zespołu sprzedażowego z systemem CRM miała sens, etapy sprzedaży muszą być dostosowane do realnego procesu sprzedaży funkcjonującego w organizacji. Tworząc system LiveSpace CRM zadbaliśmy o to, aby zarządzanie etapami sprzedaży było wygodne i możliwie proste.


  Dostosowanie systemu LiveSpace do obsługi etapów sprzedaży dokładnie tak, jak chcemy, żeby pracował nasz zespół sprzedażowy ogranicza się do “wyklikania” właściwych pól, uzupełnienia nazw czynności podejmowanych na konkretnym etapie i określeniu, jak ważny jest dla nas ten etap w procesie sprzedażowym. W ten sposób możemy skomponować własny, modelowy przebieg procesu sprzedażowego według którego powinien działać nasz zespół sprzedażowy.

 

Zaletą dobrze skonfigurowanego procesu sprzedaży w systemie CRM jest z jednej strony – możliwość prognozowania, z drugiej zaś – jasne określenie naszemu zespołowi sprzedażowemu, jakie działania należy podjąć, aby doprowadzić sprzedaż do końca z wysokim prawdopodobieństwem sukcesu.

 

Jeżeli podoba Ci się nasze podejście do systemu zarządzania etapami sprzedaży i chcesz sprawdzić, jak takie rozwiązanie sprawdzi się w Twojej organizacji, odwiedź nas na www.livespace.io i skorzystaj z darmowego okresu testowego.