Nowa wersja LiveSpace już dostępna!

nowa-wersja-livespace-crm

Od dziś udostępniamy Wam nową wersję LiveSpace. Wprowadziliśmy w niej nowy, responsywny i czytelniejszy interfejs aplikacji oraz niemal sto innych poprawek i modyfikacji usprawniających codzienną pracę.

 

Nowy, responsywny interfejs

nowy-livespace-mobileDzięki wprowadzeniu nowej wersji interfejsu LiveSpace dostosuje teraz swój wygląd do szerokości ekranu, na jakim pracujesz. Na ekranach z dużą rozdzielczością stał się szerszy niż dotąd, w wielu miejscach występując w nowym, trójkolumnowym ujęciu. Wraz z malejącą szerokością ekranu jego wygląd zmienia się, tak aby wygodny dostęp do informacji był możliwy również na telefonach komórkowych.

Nowy interfejs to również nowe logo LiveSpace, nowe ikony i poprawiona, czytelniejsza kolorystyka.

Zmodyfikowana tablica

Wszystkie tablice w LiveSpace doczekały się poprawionego wyglądu. Dane są teraz bardziej czytelne, z widocznym rozróżnieniem aktywności od pozostałych typów notatek i grupowaniem aktywności. Wprowadziliśmy ponadto nowe, atrakcyjniejsze formy prezentowania kluczowych aktywności na tablicy, takich jak wygranie sprzedaży czy dołączenie nowego członka do zespołu.

Zmiany na tablicach dotknęły również sposobu filtrowania danych, który jest obecnie dużo czytelniejszy i łatwiejszy w użyciu.

 

Zmiany na listach

Nowy LiveSpace to również mnóstwo usprawnień w zakresie pracy z listami. Ze względu na rosnącą liczbę filtrów wprowadziliśmy nowy, wygodniejszy sposób ich komponowania i wyszukiwania, a także prezentacji aktywnych filtrów. Pojawiło się przydatne podsumowanie łącznej liczby wyników i możliwość wykonywania masowych operacjach na wszystkich elementach spełniających dane kryteria filtrowania.

Istniejące widoki zostały uproszczone, z jednoczesnym zwiększeniem ich możliwości. Widok kolumnowy stał się szerszy i wygodniejszy do pracy.

Zmiany w formularzach

Większość formularzy w LiveSpace została zaprojektowana ponownie, tak, aby praca z nimi była szybsza i wygodniejsza. Co się zmieniło poza wyglądem? Usprawniony został sposób dodawania adresów profili społecznościowych i pojawiła się możliwość dodania wielu stron www do profilu firmy i osoby. Przycisk Prześwietl pozwala teraz nie tylko uzupełnić, ale również zaktualizować dane firmy. Formularz użytkownika zyskał możliwość dodania pola dodatkowego, zaś przy dodawaniu zadania możemy jednym kliknięciem zaznaczyć, że uczestnikami będą wszyscy członkowie zespołu!

Nowy poziom uprawnień – Administrator

W LiveSpace pojawił się nowy poziom uprawnień, określany jako Administrator. Jest to użytkownik, który ma najwyższy poziom uprawnień do zarządzania aplikacją, podobnie jak wcześniej miał użytkownik o uprawnieniach managera. Konto managera natomiast może mieć ograniczane uprawnienia i nie ma obecnie dostępu do ustawień aplikacji.

Po tej zmianie w LiveSpace funkcjonują trzy poziomy uprawnień – użytkownik, manager i administrator.

 

Nowe możliwości kart celów i wyników

nowe-karty-celow-w-crm-smallNowe karty celów i wyników zyskały mnóstwo udogodnień. Pojawiła się m.in. możliwość używania jako kryterium oceny parametrów z liczbowych pól dodatkowych, dodanych wcześniej do formularza sprzedaży lub formularza przychodów. Same kryteria oceny zostały uporządkowane i uproszone. Wprowadziliśmy dla nich dodatkowe parametry, zdecydowanie zwiększające możliwości dostosowania.

Jedno kryterium może być wykorzystane kilkukrotnie w danej karcie, z różnymi parametrami szczegółowymi. Pojawiła się również możliwosć wygodnego usuwania wszystkich kart celów danego użytkownika.

 

Pozostałe usprawnienia

Poza powyższymi zmianami wprowadziliśmy dziesiątki innych zmian i poprawek, wśród których warto wspomnieć m.in. o:

  • Zmianach w zakresie ustawień – w tym rozdzieleniu ustawień konta od użytkownika, wprowadzeniu nowych, wygodniejszych metod zarządzania formularzami, wyszukiwanie na listach w ustawieniach.
  • Rozszerzenie możliwości importu i eksportu – eksport do plików csv, możliwość eksportu danych z informacją o ID obiektu w LiveSpace, aby móc je ponownie zaimportować i zaktualizować nie tracąc istniejących powiązań, możliwość importu źródła kontaktu, tagów, telefonu komórkowego i faxu, a także informacji o właścicielu kontaktu.
  • Szablony zadań – rozszerzenie możliwości szablonów zadań z zadań posprzedażowych na szablony dotyczące również osoby, firmy i przestrzeni. Możliwość wykorzystania szablonów jako masowa operacja wykonywana na liście.
  • Funkcja Zapamiętaj mnie

 

Szersza omówienie wprowadzonych zmian w nowej wersji znajduje się w naszej sekcji Historia zmian. Nową wersją LiveSpace omówimy też szerzej na najbliższym webinarium.

 

Przekonaj się, jak LiveSpace może Ci pomóc.
Testuj przez 14 dni na nasz koszt.

 


Warto wiedzieć:

  • Wszystkie konta zostaną zaktualizowane do nowej wersji w ciągu najbliższych tygodni. Jeżeli chcesz przyśpieszyć aktualizację Twojego konta, napisz do nas pomoc [at] livespace.pl.
  • Po przeniesieniu konta na nową wersję nie jest możliwe dalsze korzystanie z poprzedniej ani wycofanie aktualizacji. Jeśli chcesz przed aktualizacją zobaczyć nowy LiveSpace, obejrzyj webinarium.