Waga etapów pracy z klientem

Wojtek Herra, trener sprzedaży, omawia jeden z kluczowych elementów profesjonalnego zarządzania sprzedażą – etapy sprzedaży.

W LiveSpace CRM etapy sprzedaży odpowiadają na realne potrzeby organizacji. Ich waga jest różna i konfigurowalna, zaś same etapy — identyczne dla całego zespołu sprzedażowego. W ten sposób organizacja działa w ustalonym, łatwym do weryfikacji modelu pozyskiwania klienta, wszyscy handlowcy mają ustalony i ujednolicony proces. Jednocześnie prognozy sprzedaży nabierają realnych wymiarów, ponieważ zależą od prawdopodobieństwa każdego pojedynczego, trwającego procesu.

Zachęcamy, aby przeanalizować wartość, jaką niosą ze sobą dobrze przemyślanie i wprowadzone do organizacji etapy sprzedaży.

Więcej na temat ich wykorzystania w systemie LiveSpace CRM przeczytacie tutaj, a jeżeli chcecie samodzielnie przetestować, jak działa system LiveSpace – odwiedźcie koniecznie www.livespace.io