Statystyki w systemie CRM

Statystyki są naszym zdaniem jednym z najważniejszych elementów systemu CRM. Pozwalają właściwie analizować i interpretować wszystkie dane o sprzedaży, jakimi dysponujemy, a następnie podejmować na ich podstawie istotne biznesowe decyzje.

Jak działają i na co pozwalają statystyki w systemie LiveSpace?

Budując system statystyk w LiveSpace CRM skupialiśmy się przede wszystkim na tym, na jakie pytania powinny odpowiadać. Chcieliśmy wytypować te elementy, które będą kluczowe z perspektywy zarządzania zespołem sprzedażowym i podejmowania ważnych decyzji strategicznych. Pomimo że cały czas rozwijamy system statystyk wraz ze spływającymi do nas opiniami i potrzebami klientów, już dziś możemy powiedzieć, że udało się zrealizować  początkowe założenia.

Na jakie pytania powinny odpowiadać statystyki?

Naszym zdaniem dobry system CRM powinien za pomocą danych statystycznych umieć odpowiedzieć na takie pytania, jak:

  • jak dużo mamy obecnie otwartych sprzedaży z rozróżnieniem na etapy, wg których pracujemy? (np. lead, prospect, potencjalny klient)
  • jaka jest wartość otwartych sprzedaży?
  • jaka jest nasza skuteczność pozyskiwania nowych klientów?
  • jaka jest skuteczność w rozbiciu na produkty lub usługi określonego typu?
  • jaką część otwartych procesów sprzedażowych stanowią sprzedaże z każdej kategorii?
  • jaką mamy skuteczność przechodzenia z etapu na etap? (tzn jak wiele leadów staje się prospectami, jak wielu z nich rzeczywiście ofertujemy i jak wiele z tych oferty wygrywa)
  • jaka jest szansa zamknięcia konkretnej sprzedaży, uwzględniając aspekty, które zwykle miały wpływ na skuteczność (znajomość budżetu, rekomendacja, spotkania z klientem itp)
  • jak wygląda lej sprzedaży (sales pipeline) całej organizacji oraz konkretnego handlowca?
  • ile nowych kontaktów (firm i osób) pojawiło się w CRMie w danym okresie?

Odpowiedzi na te pytania, z rozróżnieniem na cała firmę i pojedynczego handlowca, pozwolą nam z jednej strony zweryfikować, czy zapewniamy właściwy poziom sprzedaży, żeby uzyskiwać oczekiwane rezultaty (czy nasz lej jest wystarczająco zapełniony), z drugiej zaś – diagnozować, w których obszarach dział sprzedaży lub konkretny handlowiec radzą sobie gorzej, a więc co można poprawić.

W jaki sposób LiveSpace CRM odpowiada na zagadnienie statystyk?

W systemie LiveSpace CRM wykorzystaliśmy wiedzę zdobywaną przy pracy nad systemami zarządzania sprzedażą zarówno w dużych korporacjach, jak w w mniejszych firmach działających w segmencie B2B, łącząc własne doświadczenia oraz wiedzę wieloletnich trenerów sprzedaży. W połączeniu z doświadczeniem w tworzeniu aplikacji i przyjaznych, prostych interfejsów, udało nam się stworzyć rozwiązanie, które odpowiada na wyżej wymienione pytania.

 

Statystyki w systemie LiveSpace CRM Jednocześnie zarówno statystyki, jak i sam system pracy z aplikacją mają zachowany prosty i intuicyjny charakter, dzięki czemu są one zrozumiałe zarówno dla menadżera, mającego dostęp do statystyk całej firmy, jak i pojedynczego handlowca, mogącego śledzić na bieżąco swoje rezultaty i zapewniać sobie w ten sposób właściwy poziom motywacji do systematycznych działań.

 

 

Jeżeli zainteresowało Cię nasze podejście do kwestii statystyk w systemie CRM i chciałbyś zobaczyć, jak mogłaby sprawdzić się w Twojej organizacji, odwiedź nas na www.livespace.io i skorzystaj z darmowego okresu testowego.