Automatyczna segmentacja klientów

Wojtek Herra, trener sprzedaży, omawia jedną z fundamentalnych rzeczy mającą znaczący wpływ na sprzedaż – segmentację klientów. W LiveSpace CRM segmentacja odbywa się w sposób automatyczny poprzez określenie wspólnych cech opisujących klienta. Następnie za pomocą odpowiednich wag przypisanych tym cechom algorytm wylicza punktację i przypisuje kontakty do odpowiednich kategorii.

Dzięki temu unikniemy sytuacji, gdy różni handlowcy będą odmiennie oceniać tego samego klienta i będziemy mieli pewność, że skupiają się na tych najbardziej wartościowych z punktu widzenia naszego biznesu.

 

Zachęcam do zastanowienia się które cechy są wspólne dla Waszych klientów i przeprowadzenie odpowiedniej segmentacji w LiveSpace CRM!

Więcej informacji na temat segmentacji klientów w systemie LiveSpace znajdziecie na naszym blogu.