Źródło pozyskania w Livespace CRM to źródło, z którego pochodzi dana szansa sprzedaży lub kontakt (osoba bądź firma). Uzupełnianie źródeł pozyskania pozwoli m.in. na uzyskanie informacji o tym, które z nich dostarczają szans sprzedaży o największej wartości, lub gdzie najczęściej pozyskujemy klientów.


Włączanie obsługi źródeł pozyskania w CRM

Aby włączyć źródła pozyskania w Livespace:

 1. Będąc zalogowanym jako administrator, przejdź do Ustawień konta.
 2. Wybierz Źródła pozyskania z menu po lewej stronie.Zrodla pozyskania w CRM
 3. Włącz opcję obsługi źródeł pozyskania.Włącz obsluge zrodel w CRM
 4. Od tej chwili w formularzach edycji i dodawania firm, osób i szans sprzedaży pojawi się opcja wybierania źródła.

Zrodlo pozyskania w formularzu szansy w CRM

 

Wybieranie źródła pozyskania dla osób, firm i szans sprzedaży

Po włączeniu obsługi źródeł pozyskania w CRM, opcja wybrania źródła pojawi się w formularzach dodawania i edycji szans sprzedaży, osób i firm.

Źródło pozyskania możesz ustawić podczas tworzenia szans sprzedaży lub kontaktu:Możesz zrobić to także później, otwierając formularz edycji kontaktu, lub szans sprzedaży…Źródło w formularzu edycji w CRM…a następnie wybierając odpowiednie źródło:

Dodawanie, edycja i usuwanie źródeł pozyskania w CRM

Aby dodać, edytować lub usunąć źródło pozyskania:

 1. Przejdź do Ustawień konta.
 2. Wybierz Źródła pozyskania z menu po lewej stronie.
 3. Aby dodać nowe źródło, naciśnij na Dodaj źródło pozyskania.Dodaj źrodło przycisk w CRM
 4. Wpisz nazwę źródła i naciśnij Dodaj.Dodawanie źródła 2 w CRM
 5. Nowe źródło pojawi się na liście i będzie gotowe do wykorzystania na profilach osób, firm i szans sprzedaży. Tabela źródeł pozyskania w CRM

W celu edycji istniejącego już źródła:

 1. Naciśnij na ikonę edycji przy nim. Edycja źródła pozyskania w CRM 1
 2. Lub na nazwę źródła.Edycja źródła pozyskania w CRM 2
 3. Możesz teraz zmienić nazwę źródła. Nie zapomnij o zapisaniu zmiany.Edycja źródła 2 w CRM

Jeśli chcesz usunąć konkretne źródło pozyskania:

 1. Naciśnij na krzyżyk przy wybranym źródle.Usuwanie źródła w CRM 1
 2. Następnie potwierdź, że chcesz trwale usunąć źródło (zostanie ono usunięte z kontaktów i szans sprzedaży, w których było użyte).

Automatyczne przenoszenie źródeł pozyskania z firm do osób i szans sprzedaży

Po dodaniu firmy, bardzo często dodajesz do niej także osoby w niej pracujące oraz szanse sprzedaży, które prowadzisz z tą firmą. Na pewno w wielu przypadkach źródła pozyskania firmy oraz dodanych do niej osób i szans sprzedaży będą takie same. Możesz tak skonfigurować ustawienia Livespace, by takie samo źródło pozyskania, jakie widnieje w firmie, automatycznie zostało ustawione w formularzu osoby lub szansy sprzedaży dodawanej do tej firmy. By włączyć tę opcję:

 1. Przejdź do Ustawień konta.
 2. Wybierz z menu po lewej stronie Źródła pozyskania.Zrodla pozyskania w CRM
 3. Włącz opcję automatycznego przenoszenia źródła pozyskania z firmy do nowych osób i szans sprzedaży dodawanych do tej firmy.

Od tej pory źródło pozyskania ustawione w firmie…Źródło pozyskania w firmie w CRM…będzie automatycznie przenoszone do osób, które dodasz do tej firmy…Automatyczne przenoszenie zrodla 2 w CRM

…jak również do szans sprzedaży, które stworzysz z tą firmą.Oczywiście w dowolnym momencie możesz zmienić automatycznie przypisane źródło pozyskania na inne wybrane przez Ciebie.

Statystyki źródeł pozyskania

Aby obejrzeć statystyki źródeł pozyskania:

 1. Przejdź do zakładki Statystyki.Zakładka statystyki w CRM
 2. Wybierz z menu po lewej stronie Kontakty.
 3. Wyświetli się wykres obrazujący rozkład Twoich źródeł pozyskania.Statystyki źródeł w CRM
 4. Możesz te dane wyświetlić także w formie tabeli, naciskając na odpowiednią ikonę w prawym górnym rogu.Wyswietl tabele zrodel w CRM
 5. Wykres zostanie zastąpiony tabelą pokazującą statystyki źródeł pozyskania.Rozkład źródeł pozyskania w tabeli w CRM
 6. Pamiętaj, że dzięki dostępnym na górze strony filtrom możesz zawężać wyświetlane statystyki źródeł pozyskania do konkretnych użytkowników w firmie, lub też zdecydować, czy chcesz widzieć źródła pozyskania dla osób, czy dla firm, lub też dla obu grup kontaktów naraz.Filtry statystyk

 

[Głosów: 0   Średnia: 0/5]