Sekcja zgód marketingowych w Livespace pozwala odnotować czy, kiedy i w jaki sposób Twoi klienci wyrazili zgodę, na przykład, na przetwarzanie danych osobowych, otrzymywanie korespondencji marketingowej, czy kontakt telefoniczny.


Włączanie i konfigurowanie zgód marketingowych w Livespace

Domyślnie sekcja Zgody marketingowe jest wyłączona w aplikacji. Aby ją włączyć i dodać zgody:

1. Wejdź w Ustawienia konta.

2. Wybierz Zgody marketingowe z menu po lewej stronie.

3. W zakładce Zgody naciśnij opcję Włącz obsługę zgód marketingowych.


4. Za pomocą przycisku Dodaj zgodę, utwórz takie zgody, które później uzupełnisz na profilach osób.

5. Wprowadź nazwę zgody, która wyświetli się na liście wyboru oraz treść zawierającą najistotniejsze informacje o tym, na co w kontekście przetwarzania danych osobowych zgadza się Twój klient.
Zatwierdź zmiany przyciskiem Dodaj.

6. Aby edytować istniejącą zgodę, użyj ikony edycji w kolumnie Akcje.

7. W zakładce Statusy znajdują się 4 domyślnie zdefiniowane statusy zgód marketingowych. Własne warianty dodasz za pomocą przycisku Dodaj status. Pamiętaj, że domyślnych statusów – w odróżnieniu od tych dodanych przez Ciebie – nie można ani edytować, ani usunąć.

8. W zakładce Sposoby wyrażenia, domyślnie udostępniliśmy 6 sposobów wyrażenia zgód, z których każdy – oprócz sposobu Przez formularz CRM – może zostać edytowany, bądź usunięty. Oczywiście możesz zdefiniować dodatkowe sposoby wyrażenia zgód marketingowych, korzystając z przycisku Dodaj sposób.

9. Dwie kolejne zakładki – Treść maila i Treść formularza – są związane z funkcją udostępniania formularza zgód marketingowych bezpośrednio z Livespace, dostępną w pakiecie Automation lub wyższych.

W zakładce Treść maila, masz możliwość utworzenia szablonu wiadomości e-mail, który będzie wysyłany podczas udostępniania linka do formularza zgód.Pamiętaj, że w wiadomości koniecznie musi znaleźć się zmienna Link do formularza, którą znajdziesz na liście zmiennych, naciskając na znaczek z prawej strony na pasku zadań:

10. W kolejnej zakładce znajdziesz proponowaną treść formularza, który zostanie udostępniony osobom w celu wyrażenia/edytowania zgód. Formularz powinien zawierać zmienną Zgody marketingowe.

Sekcja Zgody marketingowe na profilu osoby

Po włączeniu obsługi zgód marketingowych w Ustawieniach konta, na profilu osoby pojawi się nowa sekcja – Zgody marketingowe. Aby dodać zgody marketingowe do już istniejącego kontaktu:

1. Przejdź do profilu wybranej osoby i naciśnij opcję Edytuj.

2. W sekcji Zgody marketingowe w formularzu osoby, wybierz odpowiednie zgody, ustal ich status i sposób przekazania. Data wprowadzonej zmiany oraz osoba, która jej dokonała, zostaną dodane automatycznie.

3. Każda zmiana w zgodzie marketingowej spowoduje pojawienie się odpowiedniego wpisu na tablicy danej osoby, opisującego dokonaną zmianę.

4. Jeżeli dodajesz do Livespace osobę już po włączeniu opcji obsługi zgód marketingowych, sekcję zgód marketingowych możesz uzupełnić już na etapie dodawania tego kontaktu.

 

Importowanie informacji o zgodach marketingowych

Możesz również importować do Livespace informacje o zgodach marketingowych do wielu osób jednocześnie przy użyciu pliku xls. Ta metoda pozwala uzupełnić między innymi status, daty, oraz sposoby wyrażenia zgód marketingowych.

Po zaimportowaniu zgody pojawią się na profilu osoby, w sekcji Zgody marketingowe:

Warto wiedzieć
Aby importować zgody marketingowe do Livespace, trzeba najpierw włączyć ich obsługę w Ustawieniach konta i dodać odpowiednie zgody do CRM.

Udostępnienie formularza zgód marketingowych

W pakiecie Automation dostępna jest funkcja udostępniania formularza zgód marketingowych bezpośrednio z Livespace.

Aby udostępnić formularz zgód osobom ze swojej listy kontaktów:

1. Przejdź do profilu osoby, do której chcesz wysłać ten formularz i naciśnij Pozostałe dane w dolnej części panelu z danymi kontaktowymi.

2. Następnie naciśnij Udostępnij do edycji w sekcji Zgody marketingowe.

3. Wybierz z listy zgód marketingowych te, które chcesz udostępnić danej osobie (przycisk Rozwiń pozwala na podejrzenie treści zgody) i naciśnij Zapisz zmiany.

4. Możesz skopiować wygenerowany link, by przekazać go do osoby z listy kontaktów, lub wybrać opcję Wyślij link e-mailem. Link kieruje do formularza wybranych zgód marketingowych, w którym dana osoba będzie mogła zaznaczyć te, które chce wyrazić. Link jest aktywny przez 14 dni.

5. Po uzupełnieniu formularza zgód przez osobę, wszystkie informacje o nich na jej profilu zostaną automatycznie zaktualizowane.

6. Informacje o zmianach w zgodach marketingowych otrzymasz również w postaci powiadomień.

Masowe generowanie formularzy zgód marketingowych

Możesz również wygenerować linki do formularzy zgód marketingowych dla kilku lub wszystkich osób z listy kontaktów.

  1. Aby to zrobić, wybierz interesujące Cię osoby, za pomocą Operacji na liście. Następnie wybierz opcję Udostępnij formularz zgód.
  2. Pojawi się okno z możliwością wyboru zgody:
  3. Zaakceptuj wybór przyciskiem Zapisz zmiany.

Teraz masz możliwość masowego eksportu formularzy zgód marketingowych. Zrobisz to ustawiając widok własny i wybierając pole Zgody marketingowe > Link do formularza.

 

Masowe uzupełnianie zgód marketingowych

Możesz uzupełnić zgody marketingowe dla kilku (albo dla wszystkich) osób jednocześnie.

  1. Aby to zrobić, zaznacz interesujące Cię osoby za pomocą Operacji na liście. Następnie wybierz opcję Uzupełnij zgody marketingowe.
  2. W oknie, które się pojawi, wybierz odpowiednie zgody, wprowadź ich status i sposób przekazania. Pola z datą zmiany i osobą, która tej zmiany dokonała, zostaną uzupełnione automatycznie. Zaakceptuj wybór przyciskiem Dodaj.
  3. Uzupełnione w taki sposób zgody będą widoczne na profilach wybranych osób, w sekcji Zgody marketingowe.
  4. Informacja o zmianach dokonanych w zgodach marketingowych pojawi się również na tablicach tych osób.

Warto wiedzieć:

  • Listę osób można filtrować po zdefiniowanych zgodach marketingowych: zarówno po nazwie zgody, jak i po jej parametrach.
  • Pola ze zgodami marketingowymi możesz również wykorzystywać przy tworzeniu widoku własnego na liście osób.
[Głosów: 0   Średnia: 0/5]