Zarządzanie formularzami w Livespace CRM

W Livespace CRM istnieje możliwość dostosowania formularzy osób, firm, szans sprzedaży, przychodów i przestrzeni do własnych potrzeb. Możesz dodawać nowe pola, zmieniać ich kolejność oraz grupować je w sekcje. Dzięki temu jesteś w stanie gromadzić pełniejsze informacje o klientach – zależnie od specyfiki Twojej branży i ustalonej strategii sprzedaży.


Rodzaje pól formularzy w Livespace CRM

Do wyboru masz siedem rodzajów pól:

 • Tekstowe – gdy chcesz gromadzić krótkie informacje tekstowe, na przykład, „co klient lubi robić w wolnym czasie”, albo „mocne strony”.
 • Tekstowe duże – gdy chcesz gromadzić dłuższe informacje opisowe.
 • Liczbowe – gdy chcesz gromadzić wartości liczbowe, na przykład, „liczba pracowników” lub „roczny budżet na reklamę”.
 • Data – gdy chcesz przechowywać informację o dacie w formacie rok-miesiąc-dzień
 • Pole zaznaczenia – gdy chcesz móc oznaczyć, czy klient spełnia określone kryteria, np. „jest płatnikiem vat”
 • Lista opcji (jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru) – gdy chcesz mieć kilka opcji do wyboru, na przykład, „branża: spożywcza, finansowa, technologiczna”, lub „marka klienta: mało znana, znana w Polsce, globalna

Dodawanie pól formularzy

Aby dodać pola formularzy:

 1. Otwórz Ustawienia konta.
 2. Przejdź do zakładki Formularze wybranej z menu po lewej stronie.Formularze w menu Ustawień w LiveSpace CRM
 3. Wybierz kategorię, w której chcesz dodać nowe pole, na przykład Osoby lub Szanse sprzedaży.Przykład formularzy w CRM
 4. Możesz dodać nową sekcję, w której stworzysz dodatkowe pole lub też wybrać opcję Dodaj pole w jednej z istniejących już sekcji.Dodawanie pola w LiveSpace CRM
 5. Wyświetli się okno dodawania nowego pola. Wpisz jego nazwę, a następnie wybierz typ pola i sekcję formularza, w której pole ma się wyświetlić. Opcjonalnie możesz dodać opis pola.Okno dodawania pola w ustawieniach LiveSpace CRM
 6. Możesz także zaznaczyć opcję Wyróżnione. Dzięki niej nie będzie konieczne rozwijanie obszaru na profilu, by zobaczyć pole.Pole wyróżnione w LiveSpace CRM
 7. Naciśnij na Dodaj, by zapisać nowe pole.Przycisk Dodaj w LiveSpace CRM
 8. Pole zostanie dodane do odpowiedniej sekcji w ustawieniach formularzy.Nowe pole w sekcji w LiveSpace CRM
 9. Od tej pory nowe pole będzie także widoczne i gotowe do użycia w wybranych formularzach i na profilach.Formularze - nowe pole

Edycja pola formularza

Aby edytować pola formularzy:

 1. Otwórz Ustawienia konta.
 2. Przejdź do zakładki Formularze wybranej z menu po lewej stronie.Formularze w menu Ustawień w LiveSpace CRM
 3. Wybierz kategorię, w której chcesz dodać nowe pole, na przykład Firmy lub Przestrzenie.Formularze firm w LiveSpace CRM
 4. Naciśnij na ikonę edycji przy polu, które chcesz zmienić.Ikona edycji pola w LiveSpace CRM
 5. W oknie edycji możesz dokonać odpowiednich zmian.Okno edycji pola w LiveSpace CRM
 6. Po wprowadzeniu zmian, naciśnij na Zapisz.Przycisk Zapisz w LiveSpace CRM

 

Warto wiedzieć:

 • Dodatkowe pola w formularzach mogą być później wykorzystane do segmentacji (dotyczy pól liczbowych oraz listy opcji).
 • Pola domyślne w Livespace (na przykład imię i nazwisko osoby) są zablokowane i nie można ich usunąć ani zmienić ich położenia.
 • Wybór typu pola ma wpływ na to, jaki filtr zostanie przypisany do tego pola na liście kontaktów lub szansy sprzedaży, co pozwoli później szybciej i łatwiej wyszukiwać interesujące Cię informacje.