Zarządzanie etapami procesu sprzedaży w CRM

W Livespace CRM proces sprzedaży dzieli się na dwa elementy: etapy oraz działania

Dzięki etapom masz wgląd w postęp danego procesu sprzedażowego (informacje z nim związane są widoczne na wykresie kołowym w Statystykach). Działania z kolei, informują Cię o tym, jakie czynności należy wykonać dla danej szansy sprzedaży na określonym etapie.


Etapy szansy sprzedaży w Livespace CRM

Domyślnie w Livespace CRM istnieją cztery główne etapy szansy sprzedaży:

 • Zbieranie danych – gdy ustalasz osoby decyzyjne w firmie, z którą zamierzasz prowadzić sprzedaż i uzupełniasz ich dane kontaktowe w Livespace.
 • Kontakt  gdy masz już wartościowy powód do nawiązania kontaktu z potencjalnym partnerem biznesowym, po czym kontaktujesz się z nim.
 • Rozpoznanie potrzeb – gdy spotykasz się z osobą decyzyjną, dzięki czemu ustalasz wymagania klienta, sposób, w jaki będzie on oceniał Twoją ofertę oraz jakie kwoty przeznaczy na zakup Twoich produktów lub usług.
 • Ofertowanie – gdy wysyłasz do partnera biznesowego konkretną, przygotowaną pod jego potrzeby ofertę, po czym ustalacie warunki współpracy i podpisujecie umowę.

Każde z działań ma zdefiniowaną wagę, która określa jego wpływ na prawdopodobieństwo wygrania szansy sprzedaży. Innymi słowy, możesz określić, w jakim stopniu zrealizowanie konkretnego działania wpłynie na szansę sprzedaży.

Zarządzanie etapami sprzedaży

W LiveSpace możesz w łatwy sposób odtworzyć proces sprzedaży zgodny z modelem, w jakim pracuje Twoja organizacja. Żeby to zrobić:

 1. Przejdź na do Ustawień konta.
 2. Wybierz zakładkę Szanse sprzedaży z menu po lewej.Szanse-sprzedaży-w-CRM
 3. Domyślnie otworzy się pierwsza zakładka Procesy. Wybierz ikonę edycji procesu domyślnego z listy procesów.Przycisk edycji procesu sprzedaży w LiveSpace CRM
 4. Po chwili zobaczysz Konfigurator etapów sprzedaży.Konfigurator procesow w CRM
 5. Konfigurator pozwoli Ci na zmianę nazw poszczególnych etapów sprzedaży.Zmiana nazwy etapu w LiveSpace CRM
 6. Dzięki niemu możesz także zmienić nazwy działań oraz określić, jak ważne będą dla całości procesu sprzedażowego poprzez zmianę ich wagi.
  Nazwy-podetapów-sprzedaży-w-LiveSpace-CRM
 7. Jeśli chcesz, możesz dodać nowy etap szansy sprzedaży.Dodaj etap w LiveSpace CRM
 8. Możesz też dodawać działania (w poszczególnych etapach).Dodaj podetap w LiveSpace CRM
 9. Dla każdego działania dostępne są opcje dodatkowe, które są widoczne po naciśnięciu na ikonę koła zębatego.Ustawienia-dodatkowe-LiveSpace-CRM
 10. Każde działanie procesu możesz szczegółowo skonfigurować. Do wyboru masz następujące opcje:

a) Obowiązkowe – oznacza, że wykonanie działania jest konieczne, aby możliwe było wygranie szansy sprzedaży

Pamiętaj, że jeśli oznaczysz którekolwiek z działań jako obowiązkowe, Twój handlowiec nie będzie mógł wygrać szansy sprzedaży bez wykonania tego działania. Przy próbie zamknięcia szansy sprzedaży jako wygranej bez oznaczenia działania jako wykonanego, handlowiec otrzyma odpowiedni komunikat: Szansa nie moze byc wygrana w CRM

b) Wykonać może – pozwala na wybranie, kto może wykonać działanie – każdy, manager, administrator, czy może tylko wyznaczone osoby

c) Wymagaj notatki – wykonanie danego działania nie będzie możliwe bez uprzedniego dodania notatki, lub notatki z plikiem.

d) Powiadamiaj – pozwala na automatyczne wysyłanie powiadomienia do wybranej grupy osób, na przykład administratorów, managerów lub uczestników szansy sprzedaży, gdy określone działanie zostanie zrealizowane.

e) Wywołaj akcję – pozwala na dodanie zadania po odznaczeniu działania w procesie

Dodanie zadania jest opcjonalne, po odznaczeniu działania w procesie otworzy się formularz dodania zadania. Zadanie będzie automatycznie powiązane z szansą sprzedaży, na której profilu znajduje się użytkownik. Po zapisaniu zadanie zostanie dodane do Listy zadań.

11. Po skonfigurowaniu etapów i działań oraz przydzieleniu im odpowiednich wag, zapisz nowe ustawienia.Zapisz konfigurator etapów w LiveSpace CRM

Warto wiedzieć:

 • Działania pozwalają Ci odpowiedzieć na pytanie „co należy zrobić, by sfinalizować sprzedaż?”.
 • W Livespace możesz mieć wiele procesów sprzedaży i korzystać z nich równolegle. Dowiedz się więcej na temat wielu procesów sprzedaży