Sprzedaż w twojej firmie otwiera drogę do dłuższych relacji z klientem? Dzięki integracji Livespace z Zapierem w prosty sposób zautomatyzujesz proces  dodania nowej szansy sprzedaży z innym procesem!

Jak działa wewnętrzna integracja Livespace przez Zapier?

 1. Wygrywasz szansę sprzedaży w Livespace z procesem A.
 2. Zapier automatycznie dodaje nową szansę sprzedaży w Livespace z procesem B.

Konfiguracja Zapier

Krok 1 – Trigger

 1. Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Make a Zap!

 2. Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Livespace na liście aplikacji.
 3. Zaznacz opcję Change in Deal Status i potwierdź wybór przez naciśnięcie Continue.
 4. Połącz Zapier ze swoim kontem w Livespace. Wybierz Sign in to Livespace.
 5. W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):
  1. Nazwę konta, na przykład abc.livespace.io
  2. API key i API secret wybranego użytkownika.
 6. Na tym etapie warto jest wygrać testowo szansę w Livespace, aby Zapier pobrał przykładowe dane do dalszej konfiguracji. W tym celu naciśnij Test trigger.

  Jeśli masz więcej, niż jedną wygraną szansę, wybierz tę, której dane będziesz chciał użyć podczas tworzenia ostatniego kroku i zatwierdź przyciskiem Continue.

Krok 2 – Filter

 1. Wybierz z listy po lewej stronie krok Filter by Zapier, dzięki któremu będziesz mógł wskazać, że tylko po wygraniu szansy z procesem sprzedaży A w Livespace ma pojawiać się nowa szansa z procesem B.
 2. Zaznacz Only continue if… i potwierdź wybór przez Save + Continue.
 3. Skonfiguruj warunki filtru w taki sposób, by odpowiadały mu tylko szanse ze statusem Wygrana z procesem sprzedaży A. Może to być, na przykład, Status contains Wygrana oraz Process Name contains Proces sprzedaży A.

Krok 3 – Action

 1. Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Wybierz Action i wskaż aplikację Livespace.
 2. Ustal, by akcją było dodanie nowej szansy sprzedaży, czyli Create Deal.
 3. Podczas konfiguracji 1. kroku, konto w Livespace zostało już podłączone, więc zaznacz je i przejdź dalej, naciskając Continue.
 4. Wprowadź nazwę nowej szansy sprzedaży oraz wybierz, jakie dane z wygranej szansy mają w nim się pojawić: na przykład, nazwa firmy.

Na tym etapie wybierz ID firmy w polu Company>Custom>Company ID. W ten sposób nowa szansa sprzedaży zostanie dodana do tej samej firmy.

Dodaj proces sprzedaży z którym zostanie utworzona nowa szansa. W tym celu w polu Sales process ID wpisz adres API procesu sprzedaży B (znajdziesz go w Ustawieniach konta>API>Szanse sprzedaży>Proces “Proces sprzedaży B”>ID procesu)

 

 

Zap jest utworzony. Na zakończenie uruchom go. Gotowe!


 

Na Twojej instancji w Livespace pojawi się nowa szansa sprzedaży z procesem B, za każdym razem, gdy ktoś wygra szansę sprzedaży z procesem A.

 

Czego potrzebujesz?

[Głosów: 0   Średnia: 0/5]