Używasz Arkuszy Google do gromadzenia informacji o nowych klientach i okazjach sprzedażowych?  Zintegruj je z Livespace z Arkuszami Google za pośrednictwem Zapier, aby po dodaniu nowego wiersza w arkuszu, automatycznie była zakładana nowa szansa sprzedaży.

Jak działa zewnętrzna integracja Livespace przez Zapier?

 1. Dodaj informacje o nowej szansie w nowym wierszu Arkuszach Google.
 2. Zapier automatycznie dodaje te wiersze do Livespace jako nową szansę sprzedaży.

Konfiguracja Zapier

Krok 1 – Trigger

 1. Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Make a Zap!

 2. Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Google Sheets na liście aplikacji.
 3. Zaznacz opcję New spreadsheet row i potwierdź wybór przez Continue.
 4. Połącz Zapier ze swoim kontem w Google. Naciśnij Connect an Account.
 5. Zapier otworzy okno uwierzytelniania Google. Wskaż w nim konto, w którym znajduje się potrzebny arkusz kalkulacyjny. Następnie Zezwól aplikacji Zapier na dostęp do danych z Google Sheets.
 6. Zatwierdź przyciskiem Save + Continue.
 7. Wybierz z listy odpowiedni dokument oraz arkusz w GoogleSheets i naciśnij Continue.* Na tym etapie warto uzupełnić testowo formularz, aby pobrał przykładowe dane przydatne do dalszej konfiguracji.

Krok 2 – Action

 1. Aby dodać firmę, z którą będzie założona szansa sprzedaży w Livespace, wybierz z listy po lewej stronie krok Action.
 2. Znajdź na liście aplikacji Livespace i naciśnij na nią.
 3. Zaznacz Create Company, a następnie Save + Continue.
 4. Pozwól Zapier połączyć się z Twoim kontem w Livespace. Wybierz Connect an account.
 5. W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):
  1. Nazwę konta, na przykład abx.livespace.io
  2. API key i API secret wybranego użytkownika.
 6. Rozwiń listę przy polu Company name i zadecyduj, z którego pola w arkuszu ma być pobierana nazwa firmy do Livespace.
 7. Dodatkowo można ustalić również inne pola, takie jak: źródło pozyskania, numer telefonu, NIP , opiekuna i inne, wg tego jakie dane będą podane w arkuszu w Google Sheets.
 8. Po ustawieniu wszystkich pól naciśnij na Continue, a w następnym oknie przetestuj ustawienie konfiguracji.

Krok 3 – Action

 1. Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Wybierz Action i wskaż aplikację Livespace.
 2. Ustal, by akcją było dodanie nowej szansy sprzedaży, czyli Create Deal.
 3. Podczas konfiguracji poprzedniego kroku konto w Livespace zostało już podłączone, więc zaznacz je i przejdź dalej, naciskając Save + Continue.
 4. Wprowadź nazwę szansy sprzedaży z formularza lub swoją własną.
 5. Aby szansa była powiązana z dodawaną równocześnie firmą, w kolejny kroku rozwiń listę przy polu Company i wybierz opcję Use a Custom Value (advanced).
 6. W kolejnym kroku rozwiń listę przy polu Custom Value for Company ID i wybierz pole ID z kroku nr 2.
 7. Wybierz, jakie dane z arkuszu w Google Sheets mają się pojawić w szansie sprzedaży, na przykład, kto jest opiekunem szansy czy data finalizacji.
 8. Nazwij swój Zap i uruchom go. Gotowe!

Czego potrzebujesz?