Livespace CRM pozwala na dodawanie zadań prywatnych, a więc takich, które przeznaczone są tylko dla ich właściciela. Jednak w określonych okolicznościach zadanie prywatne może być dostępne również dla innego użytkownika.


Dodawanie prywatnego zadania w Livespace CRM

Aby zadanie zostało dodane jako prywatne, przy jego dodawaniu lub edycji:

  1. Naciśnij na Pokaż szczegóły.Pokaż szczegóły zadania w LiveSpace CRM
  2. Zaznacz opcję Zadanie prywatne.Prywatne zadanie w LiveSpace CRM

Kto widzi zadanie prywatne?

Zadanie prywatne to wyjątkowy rodzaj zadania, który nie podlega pozostałym zasadom, związanym z udostępnianiem zadań innym użytkownikom i wynikającym z działania Livespace. Zadanie prywatne widoczne jest jedynie dla:

  1. Osoby dodającej zadanie.
  2. Osoby odpowiedzialnej za zadanie (jeżeli jest to inna osoba niż dodająca zadanie).
  3. Zdefiniowanych Uczestników danego zadania.

Ta zasada ma pierwszeństwo przed jakimikolwiek innymi zasadami. Oznacza to, że:

  • Inni użytkownicy nie widzą Twoich zadań prywatnych, o ile im konkretnego zadania nie przydzielisz.
  • Managerowie nie widzą Twoich zadań prywatnych, o ile któremuś z nich konkretnego zadania nie przydzielisz.
  • Zadanie prywatne nie jest widoczne na profilu osoby, firmy, sprzedaży i przestrzeni przez nikogo innego niż osoba uprawniona do zobaczenia zadania (dodający lub odpowiedzialny), bez względu na to, kto ma dostęp do danej osoby, firmy, sprzedaży lub przestrzeni.
[Głosów: 0   Średnia: 0/5]