Ustawienia regionalne to obszar, w którym skonfigurujesz język, ustawisz strefę czasową, wyświetlanie formatu danych w CRM dostosowując go do swoich potrzeb.


Ustawienia regionalne

Aby włączyć ustawienia regionalne w Livespace, przejdź do sekcji Ustawienia profilu -> Ustawienia regionalne. Z tego miejsca możesz dostosować swój CRM pod kątem języka, sposobu wyświetlania czasu, daty, liczb i kwot!

Widok ustawień regionalnych w CRM

Zmiana języka

Język, w jakim mówi do nas Livespace, możesz zmienić wybierając polski, lub angielski.

Warto pamiętać, że choć każdy użytkownik Livespace może mieć wybrany inny język interfejsu w ramach jednej firmy, to część danych będzie dostępna tylko w jednym języku, który jest językiem domyślnym.

Zmiana języka dotyczy zatem podstawowych elementów aplikacji, takich jak: nazwy działów, nazwy pól systemowych, komunikaty, etykiety przycisków, itp.

Nie zmieni się natomiast język tych elementów, które są edytowalne i wspólne dla wszystkich użytkowników, na przykład: wprowadzone treści, typy i statusy zadań, kroki w procesie sprzedaży, nazwy samodzielnie dodanych pól dodatkowych.

Aby zmienić język główny dla swojego Livespace:

  1. Przejdź do ustawień regionalnych poprzez Ustawienia profilu
  2. Naciśnij pole Interfejs. Z rozwiniętej listy wybierz język, o który chodzi.Zmiana języka w CRM
  3. Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz. Odśwież stronę, jeśli jest taka potrzeba.Zapisz

Zmiana strefy czasowej

Jeżeli chcesz dostosować/zmienić wyświetlaną strefę czasową:

  1. Przejdź do ustawień regionalnych poprzez Ustawienia profilu
  2. W sekcji Data i czas naciśnij na pole Strefa czasowa.Strefa czasowa w CRM
  3. Z rozwiniętej listy, wybierz odpowiednią strefę czasową, wyszukując np. po nazwie miasta.

Dokonane zmiany zatwierdź naciskając Zapisz.Zapisz

Wyświetlanie daty, czasu, liczb, kwot

W oknie ustawień regionalnych możesz również zmienić sposób wyświetlania daty, czasu, liczb i kwot, a nawet ustawić dzień, który wyświetla się w kalendarzu LiveSpace jako pierwszy dzień tygodnia.

Format czasu możesz ustawić według zegara 24, lub 12-godzinnego, czyli: H:i – 15:30, h:i a – 3:30 pm:Format czasu w CRM

Dokonane zmiany zatwierdź naciskając Zapisz.Zapisz

[Głosów: 0   Średnia: 0/5]