Zadanie w Livespace CRM ma osobę dodającą oraz osobę odpowiedzialną. Może mieć również oznaczone dodatkowe osoby, określane jako Uczestnicy zadania.


Jak dodać uczestników zadania?

Aby dodać uczestników zadania:

  1. Naciśnij na Pokaż szczegóły w formularzy dodawania zadania (lub jego edycji, jeśli dopisujesz uczestników do już istniejącego zadania).Pokaż szczegóły zadania w LiveSpace CRM
  2. Zaznacz opcję Uczestnicy.Uczestnicy zadania w LiveSpace CRMZ listy wybierz uczestników zadania, którzy zostaną przeniesieni na listę Zaproszeni.
  3. Na koniec naciśnij Dodaj, jeśli dodajesz nowe zadanie z uczestnikami lub Zapisz, jeśli dodajesz uczestników do zadania, które już istniało.Dodawanie zadania w LiveSpace CRM

Kto może być uczestnikiem zadania w Livespace CRM?

Uczestnikiem zadania może być każda osoba mająca konto w Livespace (użytkownik), oraz każda osoba, która jest wprowadzona do Livespace jako kontakt.

Użytkownicy

Użytkownicy, którzy są oznaczeni jako uczestnicy zadania, zobaczą informację o zadaniu na swojej liście zadań oraz w swoim kalendarzu.

Kontakty

Jeżeli wśród uczestników zadania znajdują się kontakty, informacja o zadaniu będzie widoczna na profilu danego kontaktu.

[Głosów: 0   Średnia: 0/5]