Tablica Kanban to narzędzie wspomagające zarządzanie projektami i procesami. System kanban polega natomiast na takim organizowaniu procesu, aby każda osoba, dział, czy zespół zaangażowany w proces dostarczał w danej chwili dokładnie tyle ile jest potrzebne. Założeniem Tablicy Kanban jest układ kolumnowy, każda kolumna nazwana jest jednym krokiem z procesu i zawiera zadania należące do tego właśnie etapu.

Tablica Kanban, jako widok w Livespace CRM

W Livespace w zakładce Szanse sprzedaży również dostępny jest widok w postaci Tablicy Kanban.  Jeżeli ustawienia pozostaną bez zmian, wówczas zobaczysz domyślny proces sprzedaży

 

oraz otwarte szanse sprzedaży znajdujące się w poszczególnych etapach tego procesu.

 

Widok Tablicy Kanban pokazuje także wartość prognozowaną

 

oraz ilość szans sprzedaży znajdujących się w danym etapie.

 

Istotnym elementem Tablicy Kanban jest informacja o aktualnym statusie zadań w danej szansie sprzedaży. W Livespace informacja ta jest  przedstawiona w postaci kropki w polu szansy sprzedaży. Kolory oznaczają kolejno:

  • Biała – nie ma zadań
  • Szara – zadania zaplanowane na później
  • Zielona – zadania na dziś
  • Czerwona – zadania spóźnione

 

W tym widoku, możesz również wyświetlić listę osób powiązanych z szansą sprzedaży oraz innych kontaktów z firmy.

Widok kontaktów firmy i osoby powiązanej do szansy sprzedazy

Jeśli szansa nie ma osoby kontaktowej, to wyświetli się informacja o jej braku oraz skrót do dodania powiązanego kontaktu.

Brak osoby kontaktowej w szansie sprzedaży

Kliknij  Dodaj osobę kontaktową i pokaże się formularz do edycji szansy sprzedaży, w którym można wypełnić brakujące dane.

Formularz brakującego kontaktu

W widoku Tablicy Kanban dostępna jest również, tak jak w innych typach widoków,  funkcja Filtruj. Dzięki filtrom możesz wybrać na przykład tylko szanse sprzedaży jednego właściciela, lub takie w których zostało zrealizowane konkretne działanie.

 

Warto wiedzieć

W widoku Tablicy Kanban filtr Proces jest ograniczony do wyboru tylko jednego procesu w tym samym czasie.  Nie można jednocześnie na Tablicy Kanban wyświetlić  szans sprzedaży z wielu procesów.

W Tablicy Kanban widoczne są tylko szanse sprzedaży ze statusem otwarte.

 

[Głosów: 0   Średnia: 0/5]