Statystyki aktywności pozwalają Ci śledzić konkretne działania wykonywane w Livespace CRM przez Twój zespół sprzedażowy. Dzięki nim dowiesz się, ile osób i firm zostało dodanych do kontaktów, jak również zdobędziesz informacje na temat zrealizowanych zadań i wysłanych emaili do klientów.


Przeglądanie statystyk aktywności

By zobaczyć statystyki kontaktów w Livespace CRM:

 1. Przejdź do zakładki Statystyki.Zakładka-Statystyki-w-LiveSpace-CRM
 2. Z menu po lewej wybierz Aktywności.Aktywnosci w menu w CRM
 3. Na stronie zobaczysz zebrane statystyki dla aktywności.Przyklad statystyk aktywnosci w CRM

Statystyki uwzględniają:

 • Kontakty pokazują liczbę nowych osób i firm dodanych do Livespace.
 • Szanse sprzedaży uwzględniają nowe, wygrane, przegrane i nieaktualne szanse sprzedaży.
 • Zadania planowane zadania zaplanowane i wykonane będą pokazywane w aktywnościach. Użytkownicy mogą wybrać jakie okresy czasu będą wyświetlone (wykonane, obecne, przyszłe). Filtrując przez dany dzień, aktywności pokażą tylko wykonane zadania, nie wyświetlą nadchodzących czy czekających zadań. Zadania bez daty realizacji nie będą zliczane.
 • Zadania wykonane  zadania, dla których data oznaczenia zadania jako wykonane jest zgodna z ustalonym zakresem filtrów. W tym przypadku data dodania zadania również nie ma znaczenia.
 • Notatki  pokazują ile nowych notatek łącznie zostało dodanych na tablicach kontaktów, szans sprzedaży i przestrzeni.
 • Wysłane wiadomości liczba wiadomości e-mail wysłanych do kontaktów w Livespace (ta pozycja jest tworzona w oparciu o dane pochodzące z integracji z kontem pocztowym).

Filtrowanie statystyk aktywności w CRM

Statystyki aktywności możesz wyświetlić dla całej firmy, jak i poszczególnych osób czy zespołów. Możesz także zdecydować, czy mają być wyświetlane za cały czas korzystania z Livespace czy też za konkretny okres. Dzięki opcji Własny zdefiniować możesz zakres dat, który ma objąć pokazywane statystyki.Filtrowanie statystyk aktywnosci

Dodatkowe opcje statystyk aktywności

Pod każdą kategorią statystyk aktywności znajdują się dodatkowe opcje:Dodatkowe opcje statystyk

 • Opcja rozkładu w czasie wyświetla wykres, który pokazuje Ci, w których momentach dana aktywność była największa, a w których najmniejsza.Rozklad w czasie w LiveSpace CRM
 • Podział na osoby wyświetla wykres ukazujący, jaki procent aktywności został wykonany przez daną osobę.Podzial na osoby w LiveSpace CRM
 • Opcja tabela wyświetla aktywności w widoku tabelarycznym.Tabela aktywnosci w LiveSpace CRM
 • Dzięki ostatniej opcji, pobierz XLS, możesz wyeksportować statystyki aktywności do arkusza XLS, który zostanie zapisany na Twoim dysku.pobierz xls
[Głosów: 0   Średnia: 0/5]