Podczas pracy z dużą liczbą klientów często pojawia się potrzeba oddzielenia w CRM klientów aktualnych od tych, z którymi obecnie nie prowadzimy rozmów handlowych. W Livespace można takiego rozdziału dokonać bardzo łatwo – za pomocą funkcji Status klienta.

Uruchomienie funkcji

Aby uruchomić funkcję Status klienta przejdź do Ustawień konta > Kontakty > Status klienta i zaznacz Włącz obsługę statusu klienta

Jak działa status klienta?

Po uruchomieniu funkcji na profilu firmy pojawi się pole Status klienta.

Domyślny status to nieokreślony, który można zmienić na:

  • aktualny klient
  • były klient

Pole Status klienta dostępne jest także w formularzu dodawania/edycji firmy.

Gdy konieczna jest zmiana statusu kilku klientów jednocześnie można skorzystać z opcji zmiany statusu w operacjach na liście.

 

Warto wiedzieć

Po wygraniu szansy sprzedaży prowadzonej z daną firmą status klienta zmieni się automatycznie na aktualny klient.

Filtrowanie po statusie klienta

Filtr Status klienta, pozwala na wyodrębnienie listy aktualnych, bądź byłych klientów, a także stworzenie listy szans sprzedaży prowadzonych na przykład z aktualnymi klientami.

Filtr Status klienta,  znajduje się w:

  • sekcji Dane główne w zakładce Firmy na liście kontaktów,

  • sekcji Dane główne w zakładce Szanse sprzedaży na liście szans sprzedaży.

 

Zobacz także:

Jak przywrócić usunięty kontakt?

Widoczność kontaktów

[Głosów: 0   Średnia: 0/5]