Zakładka Ranking w zakładce Statystyki pokazuje użytkowników Livespace CRM, którzy mają szanse sprzedaży o największej wartości oraz tych, którzy posiadają tych szans najwięcej.


Przeglądanie rankingów w CRM

Aby zobaczyć rankingi w Livespace CRM:

  1. Przejdź do zakładki Statystyki.zakladka-statystyki-w-livespace-crm
  2. Wybierz Ranking z menu po lewej stronie.Ranking w CRM
  3. Zostaną wyświetlone dwa rankingi: jeden listujący handlowców z szansami sprzedaży o największej wartości i drugi, który pokazuje użytkowników mających szans najwięcej.

Filtrowanie rankingów w CRM

Możesz filtrować rankingi wykorzystując dostępne nad nimi opcje. Możesz na przykład zdecydować, czy ranking ma dotyczyć całej firmy czy może konkretnego zespołu sprzedażowego. Istnieje też możliwość określenia ram czasowych rankingów oraz wyświetlenia danych dla konkretnych handlowców.Filtry ranking 1 w CRMDodatkowe filtry są dostępne pod opcją więcej filtrów.Więcej filtrów w CRMTe dodatkowe filtry pozwalają Ci na zawężenie rankingów do konkretnych produktów lub też na użycie zapisanych filtrów list.Filtry ranking 2 w CRMŻeby uzyskać więcej informacji o handlowcu lub jego szansach sprzedaży, możesz nacisnąć na imię i nazwisko handlowca oraz na liczbę szans sprzedaży w rankingu. Link przeniesie Cię odpowiednio na profil użytkownika lub listę szans sprzedaży ukazującą szanse sprzedaży tego handlowca.

[Głosów: 0   Średnia: 0/5]