Każde zadanie dodane do Livespace CRM może mieć włączone przypomnienie, ustalane z określonym wyprzedzeniem, niezależnym dla każdego zadania.


Jak dodać przypomnienie do istniejącego zadania?

Aby dodać przypomnienie do zadania:

  1. Przejdź do zakładki Zadania.Zadania w pasku narzędzi w CRM
  2. Wybierz zadanie, do którego chcesz dodać przypomnienie.Wybieranie zadania z listy w LiveSpace CRM
  3. W otwartym formularzu edycji zadania naciśnij na Dodaj przypomnienie.Przypomnienie zadania w LiveSpace CRM
  4. Możesz dodać dowolną liczbę przypomnień, ustalając na przykład, że chcesz otrzymać przypomnienie na 15 minut oraz na 5 minut przed rozpoczęciem zadania (dodając dwa przypomnienia).Możemy dodać dowolną liczbę przypomnień, ustalając na przykład, że chcemy otrzymać przypomnienie na 10 minut i na 1 godzinę przed rozpoczęciem zadania (dodając dwa przypomnienia). Przypomnienie o zadaniu wysyłane jest na nasz adres e-mail i pojawia się jako powiadomienie w LiveSpace
  5. Przypomnienie o zadaniu wysyłane jest na Twój adres e-mail oraz pojawia się jako powiadomienie w Livespace.

Jak dodać przypomnienie przy tworzeniu zadania w Livespace CRM?

Formularz dodawania zadania jest taki sam jak formularz jego edycji. Podczas tworzenia nowego zadania wystarczy, że naciśniesz na Dodaj przypomnienie, by skonfigurować tę funkcję.Przypomnienie zadania w LiveSpace CRM

Kto otrzymuje przypomnienie?

Przypomnienie o zadaniu to indywidualna kwestia każdego użytkownika. Oznacza to, że jeżeli dodajesz zadanie i wskazujesz jako osobę odpowiedzialną kogoś innego, lub dodajesz do zadania dodatkowych użytkowników, Twoje ustawione przypomnienie nie zostanie wyświetlone dla tych użytkowników. Mogą oni ustawić niezależne przypomnienia wchodząc w edycję zadania, zgodnie z własnymi preferencjami.

[Głosów: 1   Średnia: 5/5]