Poniżej prezentujemy kilka przykładowych zastosowań przestrzeni w Livespace CRM:

  1. Techniki sprzedażowe – dzielenie się sprawdzonymi technikami sprzedaży, wymiana doświadczeń.
  2. Jak rozmawiać z klientem – miejsce, gdzie omawiane są najlepsze argumenty sprzedażowe.
  3. Szkolenia – użytkownicy zgłaszają szkolenia, na które warto się wybrać, a także pytają o opinię pozostałych członków firmy.
  4. Nowe usługi – pomysły na nowe usługi, które firma mogłaby świadczyć.
  5. Ciekawe artykuły – zbiór linków do artykułów, którymi współpracownicy mogą się dzielić.
  6. Projekty – konkretne projekty stworzone w oparciu o zakończone sprzedażePrzestrzenie w LiveSpace CRM