Przed dodaniem użytkowników, przygotuj listę zawierającą informacje:

Podstawowe

  • Imię i nazwisko użytkownika.
  • Adres e-mail – jednocześnie pełniący rolę loginu do konta w Livespace.
  • Poziom uprawnień – na początkowym etapie warto określić przynajmniej rolę podstawową. Na przykład, czy jest to: Użytkownik (najniższy poziom uprawnień), Manager (zespołu), czy Administrator (mający dostęp do ustawień konta, czy płatności). Jeśli nie ustalimy, domyślnie będzie to Użytkownik.

Dodatkowe

  • Nazwa zespołu – zespół, lub dział według struktury organizacyjnej w Waszej firmie.
  • Stanowisko – opis stanowiska, na przykład “New Business Manager”, czy “Dyrektor Sprzedaży”.
  • Numer telefonu.

Potrzebujesz więcej?

Jeśli potrzebujesz gromadzić dodatkowe informacje o użytkowniku i jego roli w firmie, istnieje możliwość utworzenia pól dodatkowych do formularza użytkownika, na przykład “Data zatrudnienia”.

[Głosów: 0   Średnia: 0/5]