Przy określaniu terminu nowego zadania istnieje możliwość wskazania, że dane zadanie ma być powtarzane regularnie. Jest to wówczas zadanie cykliczne.

Jak ustawić powtarzanie zadania w Livespace CRM?

Aby zadanie stało się cykliczne:

 1. Otwórz formularz edycji zadania naciskając na to zadanie na liście zadań. Jeśli ma to być nowe zadanie, to dodaj zadanie na przykład poprzez kontekstowe menu +.
 2. W formularzu zadania naciśnij na Pokaż szczegółyPokaż szczegóły zadania w LiveSpace CRM
 3. Ustaw odpowiednio opcje powtarzania zadania według własnych preferencji.Opcje powtarzania zadania w LiveSpace CRM
 4. Zapisz lub dodaj zadanie.Dodawanie zadania w LiveSpace CRM

 

Częstotliwości powtarzania zadania

Istnieje możliwość określenia reguł, według których zadanie będzie powtarzane. Mamy możliwość ustawienia jego częstotliwości:

 • Codziennie, lub co określoną liczbę dni
 • Codziennie w dni robocze
 • Co tydzień lub co kilka tygodni, w określony dzień lub dni
 • Co miesiąc, w określony dzień miesiąca lub dzień tygodnia
 • Co rok

Zadanie powtarzane może mieć również ustalone, kiedy jego występowanie ma zostać zakończone:

 • Nigdy
 • Po określonej liczbie wystąpień
 • Konkretnego dniaCzęstotliwość zadania w LiveSpace CRM

Wyświetlanie cyklicznych zadań

Zadanie powtarzane wyświetlane są w kalendarzu, zgodnie z ustalonymi kryteriami ich występowania (np. co tydzień, w środę o konkretnej godzinie).

Zadanie powtarzane wyświetlane są również na liście zadań, jednak pokazywane na niej jest jedynie najbliższe wystąpienia zadania. Jeżeli na liście zadań zostanie określony przedział czasu (na przykład ten tydzień lub czas od 1 grudnia do 31 grudnia), na liście zostaną wyświetlone wszystkie wystąpienia zadania w danym czasie.

Kalendarz w LiveSpace CRM

Edytowanie cyklicznego zadania

Jeżeli edytujesz cykliczne zadanie, musisz podjąć decyzję, czy chcesz edytować:

 • cały cykl (na przykład: przesuwasz cotygodniowe spotkanie z wtorku na środę).
 • pojedyncze zadanie (na przykład: jednorazowo przesuwasz spotkanie z wtorku na środę, pozostałe są bez zmian).Edytowanie cyklu lub pojedynczego zadania w LiveSpace CRM

W pierwszym przypadku zmienimy ustawienia dla wszystkich wystąpień zadania, w drugim zmodyfikowane zostaną ustawienia wyłącznie konkretnego wystąpienia.

Dodawanie plików lub komentarzy do zadania cyklicznego

Dodanie plików lub komentarzy wymaga przejścia na profil zadania. Aby przejść na profil zadania cyklicznego, możesz edytować jego pojedyncze wystąpienie i następnie przejść do profilu. Nie funkcjonuje profil cyklu zadań, tak więc jeżeli dodajemy pliki lub komentarze, dodajemy je do konkretnego wystąpienia zadania cyklicznego, nie zaś do całego cyklu.

[Głosów: 0   Średnia: 0/5]