Pojazdy w Livespace CRM odzwierciedlają bazę pojazdów, które znajdują się bądź znajdowały w ofercie Twojej firmy. Profil każdego pojazdu możesz wykorzystać do gromadzenia informacji na jego temat, jak również do przetwarzania plików, czy na przykład planowania zadań związanych z danym pojazdem.


Przykłady wykorzystywania Pojazdów

Zbiór informacji o pojeździe

Profil pojazdu to przede wszystkim miejsce, gdzie użytkownicy mogą zostawiać notatki, załączać pliki, wymieniać się informacjami o pojeździe, lub związanych z nim aktywnościach (wykonanych telefonach, zorganizowanych spotkaniach).

Powiązanie z innymi danymi

Z każdym pojazdem możesz powiązać na przykład szansę sprzedaży, czy kontakt w CRM, a także dodać zadanie, na przykład “jazda testowa”, które będzie cenną informacją widoczną w kalendarzu.

Widoczność

Pamiętaj, że możesz ustawić widoczność pojazdu w aplikacji – może być widoczny dla wszystkich, lub tylko dla wybranych użytkowników. Możesz zmienić ustawienia widoczności z prawej strony profilu pojazdu.

Jak dodać pojazd?

Aby dodać nowy pojazd do CRM, przejdź do zakładki Pojazdy i wybierz po lewej stronie opcję Dodaj pojazd, lub naciśnij “+” na górze po prawej stronie i wybierz z listy pozycję Pojazd.

Uzupełnij wszystkie pola w formularzu dodawania pojazdu i zatwierdź zmiany przyciskiem Dodaj. 

Jeżeli w polu Widoczność pojazdu wybierzesz wartość Niepubliczna, to na liście Użytkownicy możesz wskazać osoby, które będą miały dostęp do tego pojazdu.

Istnieje również możliwość importowania listy pojazdów z gotowego pliku xls lub csv. Więcej informacji na temat importu danych z pliku znajdziesz w artykule Import z pliku csv, xls, ods.

Profil pojazdu

Wszystkie wprowadzone i zapisane informacje o pojeździe znajdują się w profilu pojazdu. Oprócz wyświetlenia potrzebnych informacji, możesz je także edytować, czy na przykład przypisać pojazd do grupy lub dodać tag.

Pliki

W sekcji Pliki wygenerujesz i zapiszesz dokumenty uzupełnione o dane pojazdu.

Szczegółowe informacje o tym, jak to zrobić, znajdziesz w artykule Szablony dokumentów.

Zadania

Profil pojazdu zawiera również listę zadań powiązanych z tym pojazdem. Możesz dodać nowe zadanie naciskając Dodaj, oznaczyć jako wykonane, lub przejść do kalendarza zadań w CRM.

 

 

Lista pojazdów

Aby wyświetlić listę pojazdów, wybierz zakładkę Pojazdy na górze strony.

Znajdując się na liście wszystkich pojazdów, możesz wykonywać różne operacje dla wybranych pojazdów, korzystając z opcji Operacje na liście.

Możesz również modyfikować grupy pojazdów (domyślnie są ustawione 4 grupy), naciskając znaczek koła zębatego w sekcji Grupy.

[Głosów: 0   Średnia: 0/5]