Podłączenie skrzynki e-mail do Livespace pozwala na gromadzenie korespondencji z klientami oraz na wysyłanie wiadomości bezpośrednio z CRM. Synchronizowane wiadomości zostaną przypisane do odpowiednich kontaktów i szans sprzedaży.

Na początek sprawdź typ konta w programie Outlook. Wejdź w Plik, Ustawienia Konta i Ustawienia Konta. W zakładce Adres e-mail w kolumnie Typ musi być wybrany IMAP.

Aby podłączyć konto pocztowe Exchange do Livespace zaloguj się do CRMa i wejdź w Ustawienia Profilu, zakładkę Konta e-mail, wybierz Dodaj nowe konto IMAP i wykonaj kolejne kroki z tego artykułu 🙂

1. Podaj podstawowe dane swojej skrzynki e-mail oraz dane serwera IMAP zgodnie z poniższymi wytycznymi.

  • Login pełny adres skrzynki e-mail
  • Hasło uzupełnij hasło, którego używasz logując się na skrzynkę.
  • Adres serwera IMAP: outlook.office365.com
  • Zabezpieczenie SSL
  • Port 993

 

2. Jeśli chcesz wysyłać wiadomości z CRM używając tej skrzynki e-mail, włącz opcję Zezwól na wysyłanie wiadomości z tego konta.

 

3. Określ dodatkowe dane dotyczące konfiguracji konta. W tej sekcji możesz wskazać, kto jest właścicielem skrzynki oraz czy Livespace ma zapisywać tylko odebrane, tylko wysłane, czy wszystkie wiadomości.

 

4. Określ, kto będzie widział wiadomości e-mail z podłączonej skrzynki pocztowej. Możesz zdecydować, czy wiadomości ma widzieć: każdy użytkownik Livespace, tylko właściciel konta i managerowie, czy wyłącznie właściciel konta. To również w tym miejscu decydujesz o domyślnej widoczności wiadomości z tej skrzynki.

 

5. Zatwierdź dodanie konta przyciskiem Dodaj.

Ważne: Livespace do wysyłki wiadomości natychmiastowych korzysta z zewnętrznego dostawcy, a następnie poprzez protokół IMAP, umieszcza na skrzynce użytkownika wiadomości w odpowiednich folderach z wysłanymi wiadomościami.

 

Zobacz też:

Podłączanie skrzynki e-mail

Konfiguracja kont Gmail w Livespace CRM

Zarządzanie skrzynką e-mail

[Głosów: 0   Średnia: 0/5]