Podłączanie skrzynki e-mail

Podłączenie skrzynki e-mail do Livespace pozwoli na gromadzenie korespondencji z klientami oraz na wysyłanie wiadomości bezpośrednio z CRM. Synchronizowane wiadomości zostaną przypisane do odpowiednich kontaktów i szans sprzedaży.

Aby podłączyć konto pocztowe do Livespace:

 1. Przejdź do Ustawień profilu, wybierz zakładkę Konta e-mail i naciśnij Dodaj nowe.
 2. Podaj podstawowe dane swojej skrzynki e-mail (obsługiwane są wyłącznie serwery korzystające z protokołu IMAP):
  Loginwpisz pełny adres skrzynki e-mail
  Hasłouzupełnij hasło, którego używasz logując się na skrzynkę
  Adres serwera IMAPadres serwera, na którym znajduje się Twoja skrzynka e-mail
  (te informacje uzyskasz od dostawcy Twojej poczty lub działu IT w Twojej firmie)
 3. Określ dodatkowe dane dotyczące konfiguracji konta. W tej sekcji możesz wskazać, kto jest właścicielem skrzynki oraz czy Livespace ma zapisywać tylko odebrane, tylko wysłane, czy wszystkie wiadomości.Okreslenie właściciela skrzynkie email w systemie crm
 4. Określ, kto będzie widział wiadomości e-mail z podłączonej skrzynki pocztowej. Możesz zdecydować, czy wiadomości ma widzieć: każdy użytkownik Livespace, tylko właściciel konta i managerowie, czy wyłącznie właściciel konta. To również w tym miejscu decydujesz o domyślnej widoczności wiadomości z tej skrzynki.Widoczność wiadomości email w systemie CRM
 5. Jeśli chcesz wysyłać wiadomości z CRM używając tej skrzynki e-mail, włącz opcję Zezwól na wysyłanie wiadomości z tego konta.zezwol-na-wysylanie-wiadomosci
 6. Zatwierdź dodanie konta przyciskiem Dodaj.

Zobacz też:

Zarządzanie skrzynką e-mail