Podłączenie skrzynki e-mail do Livespace pozwala na gromadzenie korespondencji z klientami oraz na wysyłanie wiadomości bezpośrednio z CRM. Synchronizowane wiadomości zostaną przypisane do odpowiednich kontaktów i szans sprzedaży.

 • Jeżeli korzystasz z poczty Gmail, wybierz opcję Dodaj nowe konto Google.
 • Jeśli posiadasz konto pocztowe innego dostawcy, wybierz Dodaj nowe konto IMAP i wykonaj kolejne kroki z tego artykułu.

Aby podłączyć konto pocztowe IMAP* do Livespace:

 1. Podaj podstawowe dane swojej skrzynki e-mail (obsługiwane są wyłącznie serwery korzystające z protokołu IMAP):
  Login wpisz pełny adres skrzynki e-mail
  Hasło uzupełnij hasło, którego używasz logując się na skrzynkę
  Adres serwera IMAP adres serwera, na którym znajduje się Twoja skrzynka e-mail
  (te informacje uzyskasz od dostawcy Twojej poczty lub działu IT w Twojej firmie)
 2. Określ dodatkowe dane dotyczące konfiguracji konta. W tej sekcji możesz wskazać, kto jest właścicielem skrzynki oraz czy Livespace ma zapisywać tylko odebrane, tylko wysłane, czy wszystkie wiadomości.Okreslenie właściciela skrzynkie email w systemie crm
 3. Określ, kto będzie widział wiadomości e-mail z podłączonej skrzynki pocztowej. Możesz zdecydować, czy wiadomości ma widzieć: każdy użytkownik Livespace, tylko właściciel konta i managerowie, czy wyłącznie właściciel konta. To również w tym miejscu decydujesz o domyślnej widoczności wiadomości z tej skrzynki.
 4. Jeśli chcesz wysyłać wiadomości z CRM używając tej skrzynki e-mail, włącz opcję Zezwól na wysyłanie wiadomości z tego konta.zezwol-na-wysylanie-wiadomosci
 5. Zatwierdź dodanie konta przyciskiem Dodaj.

Ważne: Livespace do wysyłki wiadomości natychmiastowych korzysta z zewnętrznego dostawcy, a następnie poprzez protokół IMAP, umieszcza na skrzynce użytkownika wiadomości w odpowiednich folderach z wysłanymi wiadomościami.

Zobacz też:

Konfiguracja kont Gmail w Livespace CRM

Podłączanie skrzynki e-mail Exchange

Zarządzanie skrzynką e-mail

[Głosów: 10   Średnia: 2/5]