Livespace CRM oferuje Ci możliwość przeprowadzania masowych zmian na wielu elementach listy poprzez Operacje na liście. Każda lista, niezależnie od tego, czy jest to lista zadań, kontaktów, szansy sprzedaży czy przestrzeni, posiada funkcję Operacje na listach, choć typy operacji, jakie można przeprowadzić, są różne dla każdej z nich.


Rodzaje dostępnych operacji na listach w Livespace CRM

W Livespace znajdziesz następujące operacje na listach:

Na listach w zakładce Kontakty:

 • Zaznacz wszystkie – zaznacza lub odznacza wszystkie kontakty na liście.
 • Usuń – przenosi zaznaczone kontakty na listę Usunięte.
 • Przywróć usunięte – pozwala cofnąć proces usuwania kontaktów.
 • Dodaj do grupy – masowo dodaje zaznaczone kontakty do wybranej grupy.
 • Usuń z grupy – pozwala na usunięcie kontaktów z wybranej grupy.
 • Dodaj tagi – umożliwia dodanie tagów do zaznaczonych kontaktów.
 • Połącz – łączy wybrane kontakty (na przykład duplikaty) w jeden wybrany kontakt.
 • Utwórz szanse sprzedaży – pozwala na dodanie szansy sprzedaży jednorazowo do wielu kontaktów.
 • Zmień właściciela – umożliwia zmianę właściciela zaznaczonych kontaktów.
 • Dodaj tagi do powiązań – przypisuje tagi konkretnym powiązaniom.
 • Dodaj powiązania – masowo dodaje powiązania do kontaktów.
 • Edytuj pola dodatkowe – pozwala na edycję własnych pól dodatkowych w wielu kontaktach jednocześnie.

Na liście w zakładce Zadania:

 • Zaznacz wszystkie – zaznacza lub odznacza wszystkie zadania na liście.
 • Oznacz jako zrealizowane – pozwala masowo oznaczyć zadania, które zostały wykonane.
 • Oznacz jako niezrealizowane – przydatne, gdy chcesz oznaczyć wiele niewykonanych zadań.
 • Zmień osobę odpowiedzialną – pozwala przypisać zadania wybranej osobie.
 • Usuń – trwale usuwa wybrane zadania.

Na liście w zakładce Szanse sprzedaży:

 • Zaznacz wszystkie – zaznacza lub odznacza wszystkie szanse sprzedaży na liście.
 • Usuń – przenosi zaznaczone procesy sprzedażowe na listę Usunięte.
 • Przywróć usunięte – przywraca szanse sprzedaży przeniesione na listę Usunięte.
 • Dodaj tagi – pozwala otagować wiele szans sprzedaży jednocześnie.
 • Dodaj tagi do firm – umożliwia z poziomu listu sprzedaży otagowanie firm, które są wymienione w zaznaczonych procesach sprzedażowych.
 • Przydziel dostęp – daje Ci możliwość udostępnienie wielu sprzedaży wybranym pracownikom.
 • Zmień status – masowo zmienia status sprzedaży (na przykład z Otwartej na Wygraną).
 • Zmień właściciela – pozwala przydzielić nowego właściciela do zaznaczonych sprzedaży.
 • Dodaj zadania z szablonu – dodaje zadania z gotowego szablonu zadań.
 • Dodaj tagi do powiązań – przypisuje tagi konkretnym powiązaniom.
 • Dodaj powiązania – masowo dodaje powiązania do szans sprzedaży.
 • Edytuj pola dodatkowe – pozwala na edycję własnych pól dodatkowych w wielu szansach sprzedaży jednocześnie.

Na liście w zakładce Finanse:

 • Zaznacz wszystkie – zaznacza lub odznacza wszystkie pozycje na liście.
 • Usuń – trwale usuwa wybrane procesy.
 • Oznacz jako zrealizowane – pozwala masowo oznaczyć procesy, które zostały wykonane.

Na liście w zakładce Przestrzenie:

 • Zaznacz wszystkie – zaznacza lub odznacza wszystkie przestrzenie na liście.
 • Usuń – pozwala usunąć wybrane przestrzenie.
 • Przywróć usunięte – przenosi usunięte przestrzenie z listy Usunięte na listę główną przestrzeni.
 • Dodaj tagi – umożliwia otagowanie wielu przestrzeni naraz.
 • Przydziel dostęp – daje możliwość przydzielenia dostępu do wielu przestrzeni wybranym pracownikom firmy.
 • Dodaj tagi do powiązań – przypisuje tagi konkretnym powiązaniom.
 • Dodaj powiązania – masowo dodaje powiązania do przestrzeni.
 • Edytuj pola dodatkowe – pozwala na edycję własnych pól dodatkowych w wielu przestrzeniach jednocześnie.

Warto wiedzieć

Nie widzisz niektórych operacji dotyczących powiązań czy edycji pól dodatkowych? Oznacza to, że nie zostały skonfigurowane wcześniej odpowiednie powiązania, lub nie zostały dodane pola dodatkowe do formularzy.

Przeprowadzanie operacji na listach

Jeśli chcesz dokonać masowych zmian na wielu elementach, na przykład, listy osób w zakładce Kontakty:

 1. Przejdź do listy.
 2. Wybierz z nagłówka listy opcję Operacje na liście.
 3. Pojawią się dostępne dla tej listy operacje.
 4. Następnie zaznacz konkretnie te elementy, w których chcesz dokonać zmian.
 5. Wybierz z paska dostępnych operacji wybraną operację dla zaznaczonych pozycji i dokonaj zmian.
 6. Otrzymasz potwierdzenie przeprowadzonych zmian.Potwierdzenie operacji w LiveSpace CRM
[Głosów: 0   Średnia: 0/5]