W Livespace proces sprzedaży dzieli się na dwa elementy: etapy oraz działania.

Dzięki etapom masz wgląd w postęp danego procesu sprzedażowego. Działania z kolei, informują Cię o tym, jakie czynności należy wykonać dla danej szansy sprzedaży na określonym etapie.

W Livespace możesz w łatwy sposób dostosować proces sprzedaży do Twoich potrzeb. Żeby to zrobić:

 1. Przejdź na do Ustawień konta, z menu po lewej stronie wybierz Szanse sprzedaży, przejdź do zakładki Procesy, a następnie kliknij Edytuj.
  Konfigurator Procesu Sprzedaży
 2. Zadecyduj z jakich etapów będzie się składał Twój proces. W tym miejscu możesz:
  • zdefiniować nazwę każdego etapu,
  • dodać wskazówkę do etapu,
  • zmienić kolejność, przeciągając w odpowiednie miejsce,
  • dodać nowy, klikając Dodaj etap,
  • usunąć, klikając krzyżyk w prawym górnym rogu obszaru etapu.
   Edycja Etapu w Konfiguratorze Procesu Sprzedaży
 3. Zdecyduj jakie działania będą do wykonania w każdym etapie. Podobnie jak w przypadku etapów, możesz:
  • zdefiniować nazwę każdego działania,
  • dodać wskazówkę do działania,
  • zmienić kolejność, przeciągając w odpowiednie miejsce,
  • dodać nowy, klikając Dodaj działanie,
  • usunąć, klikając krzyżyk w prawym górnym rogu obszaru działania.
   Edycja Działania w Konfiguratorze Procesu Sprzedaży
 4. Każdemu działaniu przydziel wagi, które mówią o tym, jak wykonanie danego działania przybliża Cię do zakończenia procesu i wygrania szansy sprzedaży.Przydzielona waga do działania
 5. Możesz również zdefiniować dla każdego działania ustawienia dodatkowe, które są widoczne po naciśnięciu na ikonę koła zębatego.
  Ustawione dodatkowe z Konfiguratorze Procesu Sprzedaży
  Do wyboru masz następujące opcje:

  • Obowiązkowe – oznacza, że wykonanie działania jest konieczne, aby możliwe było wygranie szansy sprzedaży.
  • Wykonać może – pozwala na wybranie, kto może wykonać działanie – każdy, manager, administrator, czy może tylko wyznaczone osoby
  • Wymagaj notatki – wykonanie danego działania nie będzie możliwe bez uprzedniego dodania notatki, lub notatki z plikiem.
  • Powiadamiaj – pozwala na automatyczne wysyłanie powiadomienia do wybranej grupy osób, na przykład administratorów, managerów lub uczestników szansy sprzedaży, gdy określone działanie zostanie zrealizowane.
  • Wywołaj akcję – pozwala na dodanie zadania po zaznaczeniu działania w procesie.
 6. Po skonfigurowaniu etapów i działań oraz przydzieleniu im odpowiednich wag, kliknij Zapisz i zakończ. 

Warto wiedzieć:

[Głosów: 1   Średnia: 5/5]