Statusy zadań w Livespace CRM pozwalają na szybkie filtrowanie zadań określonego typu oraz kontrolę zaawansowania realizacji zadań. Domyślnie statusy zadań są nieaktywne i wymagają ręcznego uruchomienia.


Jak uruchomić obsługę statusów zadań w Livespace CRM?

Aby uruchomić obsługę statusów zadań, przejdź do Ustawienia konta > Kalendarz i zadania > Statusy zadań, a następnie włącz opcję Włącz obsługę statusów zadań.Włączanie statusów zadań w LiveSpace CRM

Domyślnie statusy zadań w Livespace to:

  • Oczekujące
  • Realizacja
  • Weryfikacja
  • Zaakceptowane

Możliwe jest również zmodyfikowanie i rozbudowanie domyślnych statusów zadań.

Dodanie nowego statusu zadania

Aby dodać nowy status zadana, przejdź do Ustawienia konta > Kalendarz i zadania. W sekcji Statusy zadań zobaczysz listę aktualnie dostępnych statusów.Lista statusów zadań w LiveSpace CRM

Aby dodać nowy status zadania, wybierz Dodaj status, a następnie określ jego nazwę i wybierz kolor, jaki ma być wyświetlany przy zadaniach z danym statusem.Tworzenie własnego statusu zadania w LiveSpace CRM

Edycja statusu zadania

W analogiczny sposób możesz edytować istniejący status zadania, wybierając ikonę edycji  28-edytuj-typ-zadania przy nazwie danego statusu.

[Głosów: 0   Średnia: 0/5]