Konfiguracja kont Gmail w Livespace CRM

Jeśli próbujesz dodać w Livespace CRM konto pocztowe Gmail i otrzymujesz komunikat, że nie udało się połączyć z Twoim kontem za pomocą wpisanych danych, pomimo że wprowadzasz je poprawnie, spróbuj wykonać kroki opisane w tym artykule.


Włączenie obsługi IMAP

 1. Zaloguj się do Gmail.
 2. Przejdź do ustawień konta pocztowego Gmail.Ustawienia Gmail dla CRM
 3. Przejdź do zakładki Przekazywanie i POP/IMAP.
 4. Włącz obsługę IMAP.imap
 5. Zapisz zmiany.Zapisz zmiany Gmail dla CRM

Dodatkowe informacje dostępne są w pomocy Google.

Włączenie uwierzytelniania dwustopniowego

 1. Przejdź do ustawień konta Google.Moje konto w Gmail dla CRM
 2. Następnie wybierz Logowanie się w Google w sekcji Logowanie i bezpieczeństwo.Logowania i bezpieczeństwo Gmail dla CRM
 3. Wybierz opcję Weryfikacji dwuetapowej.Weryfikacja dwuetapowa dla CRM
 4. Następnie naciśnij na Rozpocznij i przejdź przez proces weryfikacji i ustalenia numeru telefonu, na który będą wysyłane kody autoryzacji.Rozpocznij weryfikację dla CRM

Aktualny opis i dodatkowe informacje dotyczące aktywowania weryfikacji dwuetapowej zamieszczone są w pomocy Google.

Uwaga:

W przypadku używania pakietu GSuite domyślnie jest zablokowana możliwość włączenie weryfikacji dwuetapowej. Musi na nią wyrazić zgodę administrator konta w GSuite. Aby to zrobić, administrator konta GSuite powinien zalogować się do panelu https://admin.google.com, a następnie przejść do sekcji Zabezpieczenie > Ustawienia podstawowe > Weryfikacja dwuetapowa. Tam należy zaznaczyć opcję Zezwalaj użytkownikom na włączanie weryfikacji dwuetapowej. Szersze omówienie tematu weryfikacji dwuetapowej dla pakietów Google Apps znajdziesz w Pomocy Google.

Ustawianie hasła dla aplikacji

 1. Przejdź do ustawień konta Google.Moje konto w Gmail dla CRM
 2. Następnie wybierz Logowanie się w Google w sekcji Logowanie i bezpieczeństwo.Logowania i bezpieczeństwo Gmail dla CRM
 3. Przejdź do sekcji Logowanie się w Google i wybierz opcję Hasła aplikacji.Hasła aplikacji dla CRMJeśli nie widzisz tej opcji, upewnij się, że uruchomiona została weryfikacja dwuetapowa, zgodnie z opisem we wcześniejszej części artykułu.
 4. Naciśnij na Wybierz aplikację.Wybierz aplikacje do hasła dla CRM
 5. Wybierz w menu Inna (własna nazwa).Inna aplikacja dla CRM
 6. Wpisz nazwę innej aplikacji (czyli “Livespace”) i naciśnij na Wygeneruj, aby stworzyć hasło dla Livespace.Generuj hasło dla aplikacji
 7. Google wygeneruje hasło dla Livespace.Wygenerowane hasło dla CRM
 8. Zaznacz hasło.Hasło dla LiveSpace skopiuj
 9. Następnie skopiuj je klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Kopiuj.Kopiuj hasło dla LiveSpace CRM

Dodatkowe informacje dostępne są w pomocy Google.

Dodawanie nowego konta pocztowego w Livespace CRM

 1. Przejdź do Ustawień profilu w Livespace CRM.Opcja Ustawienia profilu - user - w CRM
  Wybierz zakładkę Konta e-mail.Konta email w LiveSpace CRM
 2. Naciśnij na Dodaj nowe konto.Dodaj nowe konto w LiveSpace CRM
 3. Wpisz odpowiednie ustawienia. Pamiętaj, że w adresie serwera należy wpisać imap.gmail.com, natomiast w polu Hasło wklej hasło Google wygenerowane dla Livespace według kroków opisanych wyżej w tym artykule.Ustawienia konta w LiveSpace CRM
 4. Na koniec naciśnij na Dodaj.Przycisk Dodaj w LiveSpace CRM

Uwaga

Po włączeniu uwierzytelniania dwustopniowego dla każdego programu pocztowego, w którym skonfigurowane jest dane konto pocztowe (na przykład Microsoft Outlook), należy ustawić osobne hasło.