Jeśli próbujesz dodać w Livespace CRM konto pocztowe Gmail lub GSuite i otrzymujesz komunikat, że nie udało się połączyć z Twoim kontem za pomocą wpisanych danych, pomimo że wprowadzasz je poprawnie, spróbuj wykonać kroki opisane w tym artykule.


Próba podłączenia

Być może Twoje koto GSuite pozwoli na podłączenie i żadne zmiany nie będą konieczne. Spróbuj standardowo podłączyć skrzynkę e-mail do Livespace. Użyj następujących danych:

Login: Twój adres email
Hasło: Hasło do Twojej poczty
Adres serwera imap: imap.gmail.com
Zabezpieczenie: SSL
Port: 993
Zapisz zmiany. Jeżeli na tym etapie Livespace nie zgłosił problemu z logowaniem, dalsze działanie nie będą potrzebne. Jeżeli jednak aplikacja zwraca błąd i nie masz wątpliwości, że podajesz prawidłowe hasło – przejdź dalej.

GSuite – Uruchamianie obsługi IMAP dla kont Gsuite

Uwaga, wymaga uprawnień administracyjnych. Te część ma zastosowanie tylko dla kont Gsuite. Aby podłączyć prywatne konto Gmail, przejdź niżej.

Być może na Twoim koncie GSuite usługa IMAP nie jest dostępna. Aby ją włączyć:
1. Przejdź do panelu administracyjnego https://admin.google.com
2. Przejdź do Apps > G Suite > Gmail > Advanced settings.
3. Upewnij się, że przy sekcji Disable POP and IMAP access for all users, checkbox nie jest zaznczony. Jeśli był, odznacz go i zapisz zmiany.

Ponownie spróbuj podłączyć skrzynkę email zgodnie ze schematem opisanym w Próba podłączenia. Jeżeli nie odniesie to rezultatu, przejdź dalej.

GSuite – Uruchamianie dostępu dla aplikacji określanych jako mniej bezpieczne

Uwaga, wymaga uprawnień administracyjnych. Te część ma zastosowanie tylko dla kont Gsuite. Aby podłączyć prywatne konto Gmail, przejdź niżej.
1. Przejdź do panelu administracyjnego https://admin.google.com
2. Przejdź do sekcji Security > Basic settings. Może wymagać wcześniejszego kliknięcia More controls na dole strony.
3. Następnie wybierz Less secure apps
4. W zależności od potrzeb zmień opcję Disable na:

a) Allow user to manage their access to less secure apps lub
b) Enforce access to less secure apps for all users

W pierwszym wariancie każdy użytkownik sam będzie musiał aktywować ustawienie na swoim koncie. Ma to uzasadnienie jeśli tylko część osób będzie korzystać z Livespace i pozostałe mają nie mieć możliwości korzystania z podłączenie IMAP. W drugim – ustawienie po prostu będzie dostępne.
Zapisz zmiany.

UWAGA: Odświeżenie tych ustawień może zająć do 24 godzin.
W przypadku wybrania opcji a) każdy użytkownik ma możliwość samodzielnego zezwolenia na dostęp do konta. Aby to zrobić, musi przejść do strony https://myaccount.google.com, następnie do sekcji Security. Na dole strony widoczna jest sekcja Less secure app access w której widoczny jest status aktualny (On / Off) i jest możliwość włączenia dostępu: Turn on access (not recommended).

Uwaga: Upewnij się, że edytujesz ustawienie firmowego, a nie prywatnego konta. Adres logowania jest taki sam dla prywatnych użytkowników Gmail. Jeśli masz wątpliwości, kliknij na ikonę użytkownika w prawym górnym rogu i sprawdź, na które konto jesteś zalogowany.

W przypadku wybrania opcji b), można od razu przejść dalej.

Ponownie spróbuj podłączyć skrzynkę email zgodnie ze schematem opisanym w Próba podłączenia. Jeżeli nie odniesie to rezultatu, przejdź dalej.

Gmail – Uruchomienie obsługi protokołu IMAP

W tym celu zaloguj się do swojego konta Gmail, a następnie przejdź do sekcji Ustawienia > Przekazywanie i POP/IMAP

a następnie upewnij się, że w sekcji Dostęp IMAP jest on włączony. Jeżeli nie jest – włącz go. Ponownie spróbuj podłączyć skrzynkę email zgodnie ze schematem opisanym w Próba podłączenia. Jeżeli nie odniesie to rezultatu, przejdź dalej.

 

Gmail – Odblokowanie dostępu dla aplikacji określanych jako mniej bezpieczne

W drugim kroku upewniej się, że masz wyrażoną zgodę na dostęp dla zewnętrznych aplikacji.

Ustawienie możesz sprawdzić pod tym linkiem: https://myaccount.google.com/lesssecureapps

Ponownie spróbuj podłączyć skrzynkę email zgodnie ze schematem opisanym w Próba podłączenia. Jeżeli nie odniesie to rezultatu, przejdź dalej.

Gmail – Potwierdzenie tożsamości

Po nieudanej próbie zalogowanie konto Google może wysłać alert na Twój adres Gmail z prośbą o potwierdzenie tożsamości. Potwierdź, że to faktycznie Twoja próba logowania.

 

Po potwierdzeniu odczekaj około minuty i ponownie spróbuj podłączyć skrzynkę email zgodnie ze schematem opisanym w Próba podłączenia. Jeżeli nie odniesie to rezultatu, przejdź dalej.

 

Uruchamianie indywidualnych haseł aplikacji

Jeżeli w dalszym ciągu nie możesz podpiąć swojej poczty GSuite do Livespace, spróbuj utworzyć dedykowane hasło dla aplikacji. W tym celu:
1. Przejdź do strony https://myaccount.google.com, do zakładki Security
2. W sekcji Signing in to Google kliknij App passwords (Hasła aplikacji)
3. Jeżeli nie widzisz tej sekcji, włącz najpierw dwustopniową weryfikację (2-Step Verification).
4. Przejdź do sekcji App Passwords.
5. W sekcji Select App wybierz Other (Custom name) i nazwij ją – np. Livespace CRM.
6. Kliknij Generate aby utworzyć hasło dla aplikacji.
7. Wygenerowane zostało indywidualne hasło dla aplikacji Livespace CRM.
Ponownie spróbuj podłączyć skrzynkę zgodnie ze schematem opisanym w Próba podłączenia, tym razem zastępując Twoje hasło wygenerowanym właśnie hasłem dla aplikacji.
Jeżeli masz możliwość podpięcia skrzynki i widzisz odebrane maile, ale nie masz możliwości wysyłania, przejdź do kolejnego punktu.

Zgoda na wysyłanie z alternatywnych serwerów SMTP

(uwaga, wymaga uprawnień administracyjnych)
Gdy wysyłasz wiadomość z Livespace, metoda różni się od wysyłki bezpośrednio z klienta poczty. Mail jest wysyłany przez narzędzia pozwalające na śledzenie otwarć maili i kliknięć w linki, na co nie pozwala bezpośrednia wysyłka. W niektórych sytuacjach konieczne może być wyrażenie zgody na takie działanie w ustawieniach GMail.
1. Przejdź do panelu administracyjnego https://admin.google.com
2. Przejdź do Apps > G Suite > Gmail > Advanced settings.
3. Zaznacz opcję: Allow users to send mail through an external SMTP server when configuring a ‘from’ address hosted outside your email domains.
4. Zapisz zmiany.
Po tej zmianie wysyłanie poczty powinno być możliwe.

 

Zobacz też:

Podłączanie skrzynki e-mail

Podłączanie skrzynki e-mail Exchange

Zarządzanie skrzynką e-mail

[Głosów: 0   Średnia: 0/5]