Konfiguracja kont Gmail w Livespace CRM

Jeśli próbujesz dodać w Livespace CRM konto pocztowe Gmail lub GSuite i otrzymujesz komunikat, że nie udało się połączyć z Twoim kontem za pomocą wpisanych danych, pomimo że wprowadzasz je poprawnie, spróbuj wykonać kroki opisane w tym artykule.


Próba podłączenia

Być może Twoje koto GSuite pozwoli na podłączenie i żadne zmiany nie będą konieczne. Spróbuj standardowo podłączyć skrzynkę e-mail do Livespace. Użyj następujących danych:

Login: Twój adres email
Hasło: Hasło do Twojej poczty
Adres serwera imap: imap.gmail.com
Zabezpieczenie: SSL
Port: 993
Zapisz zmiany. Jeżeli na tym etapie Livespace nie zgłosił problemu z logowaniem, dalsze działanie nie będą potrzebne. Jeżeli jednak aplikacja zwraca błąd i nie masz wątpliwości, że podajesz prawidłowe hasło – przejdź dalej.

Uruchamianie obsługi IMAP dla kont Gsuite

(uwaga, wymaga uprawnień administracyjnych)
Być może na Twoim koncie GSuite usługa IMAP nie jest dostępna. Aby ją włączyć:
1. Przejdź do panelu administracyjnego https://admin.google.com
2. Przejdź do Apps > G Suite > Gmail > Advanced settings.
3. Upewnij się, że przy sekcji Disable POP and IMAP access for all users, checkbox nie jest zaznczony. Jeśli był, odznacz go i zapisz zmiany.

Ponownie spróbuj podłączyć skrzynkę email zgodnie ze schematem opisanym w Próba podłączenia. Jeżeli nie odniesie to rezultatu, przejdź dalej.

Uruchamianie dostępu dla aplikacji określanych jako mniej bezpieczne

(uwaga, wymaga uprawnień administracyjnych)
1. Przejdź do panelu administracyjnego https://admin.google.com
2. Przejdź do sekcji Security > Basic settings. Może wymagać wcześniejszego kliknięcia More controls na dole strony.
3. Następnie wybierz Less secure apps
4. W zależności od potrzeb zmień opcję Disable na:

a) Allow user to manage their access to less secure apps lub
b) Enforce access to less secure apps for all users

W pierwszym wariancie każdy użytkownik sam będzie musiał aktywować ustawienie na swoim koncie. Ma to uzasadnienie jeśli tylko część osób będzie korzystać z Livespace i pozostałe mają nie mieć możliwości korzystania z podłączenie IMAP. W drugim – ustawienie po prostu będzie dostępne.
Zapisz zmiany.

UWAGA: Odświeżenie tych ustawień może zająć do 24 godzin.
W przypadku wybrania opcji a) każdy użytkownik ma możliwość samodzielnego zezwolenia na dostęp do konta. Aby to zrobić, musi przejść do strony https://myaccount.google.com, następnie do sekcji Security. Na dole strony widoczna jest sekcja Less secure app access w której widoczny jest status aktualny (On / Off) i jest możliwość włączenia dostępu: Turn on access (not recommended).

Uwaga: Upewnij się, że edytujesz ustawienie firmowego, a nie prywatnego konta. Adres logowania jest taki sam dla prywatnych użytkowników Gmail. Jeśli masz wątpliwości, kliknij na ikonę użytkownika w prawym górnym rogu i sprawdź, na które konto jesteś zalogowany.

W przypadku wybrania opcji b), można od razu przejść dalej.

Ponownie spróbuj podłączyć skrzynkę email zgodnie ze schematem opisanym w Próba podłączenia. Jeżeli nie odniesie to rezultatu, przejdź dalej.

Uruchamianie indywidualnych haseł aplikacji

Jeżeli w dalszym ciągu nie możesz podpiąć swojej poczty GSuite do Livespace, spróbuj utworzyć dedykowane hasło dla aplikacji. W tym celu:
1. Przejdź do strony https://myaccount.google.com, do zakładki Security
2. W sekcji Signing in to Google kliknij App passwords (Hasła aplikacji)
3. Jeżeli nie widzisz tej sekcji, włącz najpierw dwustopniową weryfikację (2-Step Verification).
4. Przejdź do sekcji App Passwords.
5. W sekcji Select App wybierz Other (Custom name) i nazwij ją – np. Livespace CRM.
6. Kliknij Generate aby utworzyć hasło dla aplikacji.
7. Wygenerowane zostało indywidualne hasło dla aplikacji Livespace CRM.
Ponownie spróbuj podłączyć skrzynkę zgodnie ze schematem opisanym w Próba podłączenia, tym razem zastępując Twoje hasło wygenerowanym właśnie hasłem dla aplikacji.
Jeżeli masz możliwość podpięcia skrzynki i widzisz odebrane maile, ale nie masz możliwości wysyłania, przejdź do kolejnego punktu.

Zgoda na wysyłanie z alternatywnych serwerów SMTP

(uwaga, wymaga uprawnień administracyjnych)
Gdy wysyłasz wiadomość z Livespace, metoda różni się od wysyłki bezpośrednio z klienta poczty. Mail jest wysyłany przez narzędzia pozwalające na śledzenie otwarć maili i kliknięć w linki, na co nie pozwala bezpośrednia wysyłka. W niektórych sytuacjach konieczne może być wyrażenie zgody na takie działanie w ustawieniach GMail.
1. Przejdź do panelu administracyjnego https://admin.google.com
2. Przejdź do Apps > G Suite > Gmail > Advanced settings.
3. Zaznacz opcję: Allow users to send mail through an external SMTP server when configuring a ‘from’ address hosted outside your email domains.
4. Zapisz zmiany.
Po tej zmianie wysyłanie poczty powinno być możliwe.